Matematik Felsefesi

Kısaca: Matematik felsefesi, matematiği anlama çabalarını sınıflandırmaya çalışan bir felsefe dalıdır. ...devamı ☟

Matematik felsefesi, matematiği anlama çabalarını sınıflandırmaya çalışan bir felsefe dalıdır.

Başlıca soruları matematik ve matematiğin konusu olan nesnelerin kaynağı ile ilgilidir. Özellikle doğru bir önermenin özelliklerini inceler (ayrıca bkz Ontoloji). Platonizmin, örneğin Kurt Gödel tarafından kabul edilen şekli, konuya bu yönden yaklaşmaktadır.

Diğer önemli bir konu matematiksel bir kuramın gerçekliğidir. Matematik (Doğa Bilimlerinden farklı olarak) deneysel olarak sınanamadığı için belirli bir matematik kuramını gerçek bulmak için nedenler aranmaktadır (bkz. Epistemoloji). Luitzen Brouwer’in temellerini attığı Sezgici Matematik bu görüşün bilenen temsilcilerindedir. Mantıkçı Matematik yaklaşımı ise Bertrand Russell ve Gottlob Frege tarafından savunulmuştur. David Hilbert, biçimcilik akımının temsilcilerinden sayılmaktadır. Gelenekselcilik mantıkçı görgücü (Rudolf Carnap, Alfred Jules Ayer, Carl Hempel) tarafından temsil edilmiştir.

İlgili Konular

*Matematiğin Temelleri

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Matematik
3 yıl önce

-- Zorn önsavı -- Fibonacci dizisi Matematik felsefesi -- Sezgici matematik -- Oluşturmacı matematik -- Matematiğin temelleri -- Kümeler teorisi -- Sembolik...

Fermat, Analitik geometri, Analiz, Aritmetiğin Temel Teoremi, Cantor'un Diagonal Yöntemi, Cebirin Temel Teoremi, Dört Renk Teoremi, Eşyapı, Felsefe, Fermat'nın Son Teoremi, Fizik
Batı felsefesi
3 yıl önce

kuramları üzerine çalışma. Dil felsefesi: Dil yapısı içinde hakikat ve analam üzerine çalışma. Matematik felsefesi: Fizik felsefesi: Fiziğin temel kavramları...

Batı felsefesi, Batı felsefesi
Tersine matematik
3 yıl önce

tanıtlanabileceğini inceler. Konusu nedeniyle tersine matematik matematiğin temelleri ve matematiğin felsefesi dallarıyla yakından ilgilidir. Bu dalın başlıca...

Tersine matematik, Matematik, Matematik Felsefesi, Matematiğin Temelleri, Taslak, İngilizce, Stephen George Simpson, Harvey Friedman
Bilgisayar bilimi felsefesi
6 yıl önce

felsefesi, bilgisayar bilimlerinin felsefi sorularla ilgilenen dalıdır. Son yıllarda bu alanda gelişmeler olsa da bir fizik felsefesi veya matematik felsefesi...

Matematiğin temelleri
3 yıl önce

yapıda yoktur. Bu konu hala çözüme kavuşturulamamıştır. Matematik Felsefesi Tersine Matematik "en:The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the...

Matematiğin temelleri, Matematiğin temelleri
Oluşturmacı Matematik
6 yıl önce

Matematik felsefesinin oluşturmacılık akımına göre matematiksel bir nesnenin varlığını kanıtlayabilmek için, nesnenin bulunması (ya da "oluşturulması")...

Oluşturmacı Matematik, Oluşturmacı Matematik
Sezgici Matematik
3 yıl önce

Matematik felsefesinde, sezgicilik ya da (eski sezgiciliğinin karşıtı olarak) yeni sezgicilik akımı, matematiğe insanların oluşturucu etkinliği olarak...

Sezgici Matematik, Doğal Sayılar, Küme, Kümeler Kuramı, Matematik, Matematik Felsefesi, Oluşturmacı Matematik, Rasyonel Sayılar, Taslak, Sezgici tip teorisi, Sezgici küme teorisi
Felsefe listesi
3 yıl önce

Biyoloji felsefesi - Felsefe ve ekonomi - Eğitim felsefesi - Pozitivizm - Dil felsefesi - Matematik felsefesi - Zihin felsefesi - Fizik felsefesi - Din felsefesi...