Impotence

Diğer anlamları

Impotence

Impotence İngilizce anlamı ve tanımı

Impotence anlamları

  1. (noun) Alt. of Impotency

Impotence tanım:

Kelime: im·po·tence
Söyleniş: 'im-p&-t&n(t)s
İşlev: noun
: the quality or state of being impotent

Impotence ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Impotency,

Impotence ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Power,

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Impotence ilgili konular