Ip

Kısaca: İp aşağıdaki anlamlara gelebilir: ...devamı ☟

ip

Türkçe ip kelimesinin İngilizce karşılığı.
[IP (internet protocol) ] n. string, cord, rope, halter, lanyard, lap, twist

ip

keten, kenevir, pamuk gibi dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ.
(kimi bölgelerde) ıplik.
asarak öldürme cezası.

ip

Türkçe ip kelimesinin Fransızca karşılığı.
corde [la], ficelle [la], lacet [le]

ip

Türkçe ip kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Leine, Litze, Schnur, Strang, Strick

ip

1 . İplik:
"Tavandan ip yumakları, urganlar, gemici fenerleri sarkardı."- N. Cumalı.
2 . mecazAsarak öldürme cezası.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
ip atlamak , ipe çekmek , ipe dizmek , ipe gelesice , ipe gitmek , ipe sapa gelmeyen (veya gelmez) , ipe un sermek , ipi (birinin) eline geçmek , ipi çözmek , ipi kırmak , ipi koparmak , (birinin) ipini çekmek , ipini kırmak , ipini koparmak , ipin ucunu kaçırmak , ipi sapı yok , (birinin) ipiyle kuyuya inilmez , iple çekmek , (bir işin) ipleri birinin elinde olmak , (birine) ip takmak , ipten kazıktan kurtulmuş , ipten kuşak kuşanmak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.