İslamda Bilim (Bilim Tarihi)

Kısaca: İSLAMDA BİLİM. 7. yüzyılda Araplar büyük bir İslam imparatorluğunun temellerini kurdular. ...devamı ☟

İSLAMDA BİLİM. 7. yüzyılda Araplar büyük bir İslam imparatorluğunun temellerini kurdular. Araplara göre antik bilim çok değerli bir hazineydi. Kuran, özellikle tıbbı Tanrı'ya yakın bir sanat olarak kutsamıştı. Astronomi ve astroloji Tanrı'nm insanlığa buyruğunun anlaşılabilmesini sağlayan yollardan biri olarak görülüyordu. Hint mate-matiğiyle kurulan ilişki ve astronominin gerekleri, geometri ve sayılar üzerine çalışmaların gelişmesine yol açtı. Bu yüzden Eski Yunanlıların yazıları dikkatle tarandı ve Arapçaya çevrildi. 9. yüzyılın sonunda Yunan tıbbı, astronomisi ve astrolojisi yanında Platon'un ve Aristoteles'in felsefe çalışmaları da özümlenmişti. Müslümanlar, bu bilgileri özümlemekle yetinmediler; eleştiri ve yeni buluşlarla birikimlerini artırdılar. Ebubekir Razi, İbn Sina, Cabir, İbn Rüşd ve Biruni gibi bilginler tıptan kimyaya, matematikten astronomiye kadar çeşitli alanlarda özgün buluş ve görüşler geliştirdiler.

Mike Rooney - 9 ay önce
Thanks for sharing informative post. It is one of the best site that I have visited. Hope you will share more quality blog posts thank you. Barbie Margot Robbie Pink Blazer

poppy - 8 ay önce
I really enjoyed it, I want to know more about this article because it is very good, keep it up. Thanks for sharing. fnaf security breach unblocked is a game designed to help you relax and have fun.

plonkarchivist - 7 ay önce
I thoroughly enjoyed it and am eager to learn more about this article because it's exceptionally well-done. Keep up the good work!

plonkarchivist - 7 ay önce
google --- BBCODE --- [URL=https://google.com/]google[/URL] [url=https://google.com/]google[/url] --- RARE --- [link=https://google.com/]google[/link] [link name=google]https://google.com/[/link] ((https://google.com/)) ((https://google.com/ google)) [https://google.com/ google] [[https://google.com/ google]] [L=google]https://google.com/[/L] "google":https://google.com/ [google](https://google.com/)

SAFE TOTO - 3 ay önce
It's a game. Five dollars is free. Try it It's not an easy game ->-> 카지노 검증업체 .COM

enola - 2 ay önce
I'm ecstatic to have discovered your website, poppy playtime and I'm looking forward to many more engaging moments here. Once again, many thanks for providing all of the information.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bilim Tarihi
3 yıl önce

Bilim tarihi, hem doğa hem de toplumsal bilimler dahil olmak üzere bilimsel bilgi ve bilimin gelişiminin incelenmesidir. 18. yüzyıl ile 20. yüzyıl arası...

Bilim, Bilimsel Araştırma, Bilimsel yöntem, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Biyoloji, Kuram, Deney, Elementler
Bilim insanı
3 yıl önce

madalyası Hipokrat Yemini Bilim tarihi Çılgın bilim adamı Doğa bilimleri Nobel Ödülü Önbilim Normatif bilim Sözdebilim Sosyal bilimler ^ Murdoch 2000, s. 26...

Bilim
3 yıl önce

sunmaz. Bilimi sınıflandıran bilim felsefecileri bilimi formal, sosyal ve fennî bilimler olmak üzere üçe ayırır. Bilimin diğer tüm disiplinlerden en farklı...

Bilimin tarih içindeki gelişimi, Bilim tarihi, Bilimsel yöntem, Ahlak, Arapça, Astronomi, Bilim Portalı, Bilimsel kuram, Dilbilgisi, Ekoloji, Fransızca, Mantık, Matematik, Deney
Bilim Araştırma Vakfı
3 yıl önce

Bilim Araştırma Vakfı (BAV), Adnan Oktar'ın fahrî başkanlığını yaptığı, çalışmaları genellikle evrim kuramına karşı yaratılış görüşünü savunmak üzerine...

Bilim Araştırma Vakfı, Adnan Oktar, Evrim kuramı, Kuruluş, Kurum, Taslak, Yaratılış
İslam Tarihi
3 yıl önce

İslam dinini benimseyen bölge ve toplumlar ile bu toplumların İslam çatısı altında ortaya koyduğu şeyleri barındıran tarih kolu. İslam tarihi, İslam inancını...

İlahiyat
3 yıl önce

İlahiyat, teoloji (Yunanca: θεος, theos, "Tanrı" + λογος, logos, "bilim") veya tanrıbilim, "tanrı" kavramı ve din olgusunun sistematik olarak ele alan...