Ix. David

Kısaca: IX. David (ö. 1360), Bagrat hanedanına mensup 1346 yılından ölümüne kadar hüküm sürmüş Gürcü Kralı. ...devamı ☟

IX. David (ö. 1360), Bagrat hanedanına mensup 1346 yılından ölümüne kadar hüküm sürmüş Gürcü Kralı.

Soyu

V. Giorgi'nin bilinen tek çocuğudur. Annesinin kimliği bilinmemektedir. 18 yüzyıl Gürcü Vakainameler 'e göre, V. Giorgi, "Yunan İmparator Lord Mikhail Komnenos"'un kızı ile evlenmiştir. Fakat, 14. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nda hüküm süren aile Komnenoi değil Palaiologoi idi. IX. Mikhail Palaiologos ile karısı Ermenistanlı Rita'nın kızlarının bir Gürcü hükümdarı ile evliliği kaydedilmemiştir. IX. Mikhail'in gayrimeşru bir çocuğuda kayıtlı değildir. Komnenoi, diğer taraftan, Trabzon İmparatorluğu'nda hüküm sürmüştür. Mikhail Komnenos, 1344 ile 1349 yılları arası imparatorluk yapmıştır. Karısı, Acropolitissa idi. İlk kaynaklardan kaydedilmiş tek çocuğu III. Yuhannes Komnenos'tır. III. Yuhannes'in bir kardeşi bilinmemmektedir. Hükümdarlığı 1346 yılında babası V. Giorgi'nin ölümü ile tahta geçmiştir. Fakat, 1348 yılında bölgeyi etkileyen Kara ölüm, nüfusun azalmasına ve ekonomik krize neden olması yüzünden babasının bıraktığı düzen ve refah devam edememiştir. 1360 yılında ölmüş, tahta oğlu V. Bagrat geçmiştir. Ailesi Samtskhe-Saatabago Prensi II. Q’varq’vare Jaq’eli'nin kızı Sindukhtar ile evlenmiştir. İki çocukları olmuştur. *V. Bagrat *Gulkhan-Eudokia (ö. 1395), ilk önce Trabzon İmparatoru III. Manuel'in baba bir kardeşi Andronikos Komnenos ile evlenmiştir. Daha sonra 1379 yılında III. Manuel ile evlenmiştir. Andronikos, III. Aleksios'un gayrı meşru çocuğu, III. Manuel ise İmparatoriçe Theodora Kantakuzenos'dan olma meşru çocuğudur. Kaynakça

Dış bağlantılar

* Kings of Georgia

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.