İyonizasyon

İyonlaşma (ayrıca iyonlaşma veya iyonizasyon), bir atom veya molekülü iyona dönüştürme sürecidir. Bu süreç, elektron alarak ya da vererek gerçekleşir.

İyonizasyon

İyonizasyon ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Yükünleşme

İlgili konuları ara

Yanıtlar