İzole Dil

İzole dil başka hiçbir dil ile akrabalığı olmayan birDoğal dil `dir.En önemli örnekleri Baskça ,Aynuca ,Buruşaski ,Korece `dir.Bunun dışında Laal dili ,Hadza dili ,Mekejir dili ,Meroitik dili ,Oropomca ,Sandavece ,Elamit dili ,Kalto dili ,Ketçe ,Kusunda dili ,Gilyakça ,Pucikvar dili ,Sümerce ,Yukagirce ,Abinomn dili ,Anem dili ,Busa dili ,Enindhilyagva dili ,Kakacu dili ,İsirava dili ,Kol dili