John Locke (Filozof)

portal|felsefe John Locke Somerset (d. 29 Ağustos 1632 - ö. 28 Ekim 1704) ünlü İngiliz filozofu


XVIII. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biridir. Düşünce hürlüğünü, eylemlerimizi akla göre düzenlemek anlayışını en geniş ölçüde yayan ilk düşünür olduğu için Avrupa`daki aydınlanma ve Akıl Çağı`nın gerçek kurucusu olarak kabul edilir.

Hayatı

John Locke, Bristol yakınlarında, Wrington`da doğdu. Kumaş ticareti ile uğraşan bir aileden gelmektedir. Babası ticaretle uğraşmak yerine noterliği tercih etmiştir, ibadetle sadelik isteyen Püriten mezhebinin koyu bir taraftarıydı. Locke`un daha sonra öne sürdüğü öğrenim kuramlarında babasının büyük etkisi sezilir. Locke yüksek öğrenimini Oxford Üniversitesi`nde yaptı, en çok tabiat bilimleriyle tıp okudu. Hayata atıldıktan sonra hem yazar, hem de siyaset adamı olarak çalıştı. Önce Brendenburg Dükalığı`nda İngiliz elçiliği katibi olarak bulundu. İngiltere`ye döndükten sonra da 8 yıl Shaftsbury adında bir İngiliz aristokratının yanında özel hekimlik yaptı. 1683`te Shaftsbury`nin Hollanda`ya kaçmak zorunda kalması üzerine Locke`de İngiltere`den ayrıldı. Ancak 1689`da İkinci İngiliz Devrimi Başarı kazanınca İngiltere`ye dönebildi.

Locke, bütün eserlerinde gelenek ve otoritenin her çeşidinden kurtulmak gerektiğini, insan hayatına ancak aklın kılavuzluk edebileceğini ileri sürer. Bu düşünceleriyle Liberalizm`in, tabii bir din anlaşının, Rasyonel Pedagoji`nin öncüsü olmuştur. Mutlakiyet yönetimlerini ilk sarsan kişi olarak tarihe geçmiştir, mutlakiyet yönetimine açtıgı sarsıntılar sonucunda zamanla derin yarıklar oluşmuştur ve üç büyük devrimin temelleri oluşmuştur. İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin temelini oluşturan filozof olarak akıllara yer etmiştir. Doğal hukuk doktrinini savunanlardan biridir (Diğerleri: Jean Jacques Rousseau ve Thomas Hobbes).

İlk kitaplarını siyasi nedenlerden ötürü isimsiz yayınlamış ve hiçbir zaman bu eserlerin kendisine ait olduğunu kabul etmemiştir. Descartes`ten etkilenmesine rağmen ona hiçbir zaman benzememiş; zihnin özünün düşünme ve zihnin özünün yer kaplama olduğu biçimindeki iki temel ilkesine karşı çıkmıştır.

Gassendici`nin görüşleri ile Deneme`nin birçok bölümü arasındaki benzerlikler salt rastlantı olamayacak kadar büyüktür, öyle ki Leibniz, Locke için Gassendici demiştir. İnsan zihninin başlangıçta bir Tabula Rasa oluşu, Locke`taki "bütün niteliklerden yoksun ak kağıt" ya da "boş oda" önermelerinin aynıdır.

Eserleri

  • `An Essay Concerning Human Understanding` (İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme)
  • `Some Thoughts Concerning Education` (Eğitimle İlgili Bazı Düşünceler)
  • `A Letter Concerning Toleration` (Hoşgörü Üzerine Bir Mektup)
  • `Two Treatises of Government` (Yönetim Üzerine İki İnceleme)
  • `Hükümet Üzerine İki Deneme`


LinklerAyrıntılı Yaşam Öyküsü İçin bkz.

  • M.Cranson, John Locke (Lockmans 1657) ve J.R


filozof-taslak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

John Locke
3 yıl önce

John Locke (29 Ağustos 1632(1632-08-29) – 28 Ekim 1704), İngiliz klasik liberal düşüncenin öncüsü İngiliz filozof. Meşruti demokrasinin temel fikirlerini...

John Locke, Bristol, Felsefe Portalı, Filozof, Jean-Jacques Rousseau, Kişi, Liberalizm, Oxford İœniversitesi, Taslak, Rasyonel Pedagoji, Thomes Hobbes
John Locke (Lost)
3 yıl önce

kalabileceğini anlatıyor. Locke'un babasına karşı iyimserliği, adını aldığı filozofun da bazı fikirlerine benziyor. Çünkü filozof John Locke, insan doğasını iyi...

John Locke (Lost), A Tale of Two Cities (Lost), Abandoned (Lost), Adrift (Lost), All the Best Cowboys Have Daddy Issues (Lost), Ana-Lucia Cortez, And Found (Lost), Benjamin Linus, Bernard Nadler, Boone Carlyle, Born to Run (Lost)
Deneycilik
3 yıl önce

gelişmesini sağlayan filozoftur. Deneyciliğin kendi başına ve sistematik bir felsefe olarak ortaya çıkmasında Locke öncü isimdir. Locke'un etkisi özellikle...

Deneycilik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Ahlak felsefesi, Akılcılık, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Apriori, Aydınlanma Çağı
Paleoliberalizm
6 yıl önce

tarihinin geniş kabul görmüş Adam Smith, John Locke, David Hume, John Stuart Mill gibi ahlak filozoflarına dayandırırlar. Buna karşılık, liberalleri...

1704
3 yıl önce

Roland Laporte, Fransız Protestan lider (d. 1675) 28 Ekim – John Locke, İngiliz filozof (d. 1632) 4 Kasım – Andreas Acoluthus, Alman doğubilimci (d....

1704, 1699, 17. yüzyıl, 1700, 1701, 1702, 1703, 1705, 1706, 1707, 1708
Siyaset felsefesi
3 yıl önce

Bu filozoflar Niccolo Machiavelli, Luther, Calvin, Kopernik, Bacon, Descartes, Newton, Thomes Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau gibi filozoflardır. Machiavelli...

Siyaset felsefesi, Adam Smith, Antonio Gramsci, David Hume, Devlet, Eflatun, Felsefe, Felsefe Portalı, Georg Lukİ¡cs, Hukuk, Hükümet
Destutt de Tracy
3 yıl önce

ideolojiyi bir "fikirler bilimi" olarak formüle ederler. Destutt de Tracy'de John Locke, Condillac ve Cabanis gibi daha çok duyumcu düşünürlerin etkisi belirgindir...

Destutt de Tracy, Condillac, Filozof, John Locke, Taslak, İdeoloji, Cabanis, İdeologlar
Tabula rasa
3 yıl önce

Tabula rasa veya tabula rosa John Locke'un ortaya attığı "boş levha" önermesine işaret eder. Bir empirist olan Hume'a göre, zihnimizde doğuştan gelen...

Tabula rasa, David Hume, Empirist, Felsefe, Taslak