Kabotaj Belirli bir bölgedeki deniz ulaşımı. Kabotaj, bir devletin bir limanından alınan yük ve yolcuların, aynı devletin diğer bir limanına deniz yoluyla nakledilmesidir. Denizlerde ticaret serbestisi genel bir kaide olmakla birlikte, yurtiçi deniz nakliyatı yapmak genellikle o ülkenin vatandaşlarına hasredilmiş bir haktır. Buna kabotaj hakkı denilmektedir. Türkiye’de, 1923 Lozan Antlaşmasının 28. maddesiyle kaldırılan (ilga edilen) kapütülasyonlar ve akdedilen ticaret sözleşmesi uyarınc...

KABOTAJ (türkçe) anlamı
bir ülkenin iskele ya da limanları arasında gemi işletme işi: kabotaj bayramı .
KABOTAJ (türkçe) anlamı
1. isim [[Fransızca]] [[cabotage]] Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi. kabotaj hakkı isim
2. hukuk Türk kara sularında
3. [[Türkiye]]'deki akarsu ve göllerde gemi bulundurma
4. bunlarla gidiş geliş ve taşıma yapma hakkı: Limanlarımızda kabotaj hakkı tamamıyla Türklere geçmiştir.- E. İ. Benice.
KABOTAJ (türkçe) ingilizcesi
1. n. coasting trade
2. coasting
3. cabotage
KABOTAJ (türkçe) fransızcası
1. cabotage [le]
KABOTAJ (türkçe) almancası
1. n. Kabotage

Kabotaj hakkında bilgiler

Kabotaj Belirli bir bölgedeki deniz ulaşımı. Kabotaj, bir devletin bir limanından alınan yük ve yolcuların, aynı devletin diğer bir limanına deniz yoluyla nakledilmesidir. Denizlerde ticaret serbestisi genel bir kaide olmakla birlikte, yurtiçi deniz nakliyatı yapmak genellikle o ülkenin vatandaşlarına hasredilmiş bir haktır. Buna kabotaj hakkı denilmektedir. Türkiye’de, 1923 Lozan Antlaşmasının 28. maddesiyle kaldırılan (ilga edilen) kapütülasyonlar ve akdedilen ticaret sözleşmesi uyarınca “Ülkesinin kabotaj hakkı ile liman hizmetlerini (çekme, klavuzluk) kendi sancağına hasretmiş bulunmaktadır.” Söz konusu ticaret sözleşmesi ile elde edilen kabotaj hakkı, 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile tesbit edilmiş ve bunun kanunun yürürlüğe girdiği 1.7.1926 tarihinin yıldönümleri “Denizcilik Bayramı” kabul edilmiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Temmuz

Temmuz Gregoryan Takviminde senenin yedinci ayı, 31 günden oluşur.

Kabotaj Bayramı

Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz'da kutlanan bayram. Kabotaj bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkıdır. Türkiye'de, Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz (1926) günü Kabotaj bayramı olarak kutlanır.

Deniz Ulaşımı

Deniz Ulaşımı Alm. Seeverkehr (m), Fr. Trafic (m) maritime, İng. Navigation. Denizyolu ve vasıtaları ile sağlanan ulaşım. Denizlerle uzak yakın irtibatı olan devletlerin kurulup büyümeye başladığından beri, denizlerde hakimiyet ve deniz ticaretinde üstünlük kurma ...