Kabotaj Belirli bir bölgedeki deniz ulaşımı. Kabotaj, bir devletin bir limanından alınan yük ve yolcuların, aynı devletin diğer bir limanına deniz yoluyla nakledilmesidir. Denizlerde ticaret serbestisi genel bir kaide olmakla birlikte, yurtiçi deniz nakliyatı yapmak genellikle o ülkenin vatandaşlarına hasredilmiş bir haktır. Buna kabotaj hakkı denilmektedir. Türkiye’de, 1923 Lozan Antlaşmasının 28. maddesiyle kaldırılan (ilga edilen) kapütülasyonlar ve akdedilen ticaret sözleşmesi uyarınc...

KABOTAJ (türkçe) anlamı
bir ülkenin iskele ya da limanları arasında gemi işletme işi: kabotaj bayramı .
KABOTAJ (türkçe) anlamı
1. isim [[Fransızca]] [[cabotage]] Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi. kabotaj hakkı isim
2. hukuk Türk kara sularında
3. [[Türkiye]]'deki akarsu ve göllerde gemi bulundurma
4. bunlarla gidiş geliş ve taşıma yapma hakkı: Limanlarımızda kabotaj hakkı tamamıyla Türklere geçmiştir.- E. İ. Benice.
KABOTAJ (türkçe) ingilizcesi
1. n. coasting trade
2. coasting
3. cabotage
KABOTAJ (türkçe) fransızcası
1. cabotage [le]
KABOTAJ (türkçe) almancası
1. n. Kabotage

Kabotaj hakkında detaylı bilgi

Kabotaj Belirli bir bölgedeki deniz ulaşımı. Kabotaj, bir devletin bir limanından alınan yük ve yolcuların, aynı devletin diğer bir limanına deniz yoluyla nakledilmesidir. Denizlerde ticaret serbestisi genel bir kaide olmakla birlikte, yurtiçi deniz nakliyatı yapmak genellikle o ülkenin vatandaşlarına hasredilmiş bir haktır. Buna kabotaj hakkı denilmektedir. Türkiye’de, 1923 Lozan Antlaşmasının 28. maddesiyle kaldırılan (ilga edilen) kapütülasyonlar ve akdedilen ticaret sözleşmesi uyarınca “Ülkesinin kabotaj hakkı ile liman hizmetlerini (çekme, klavuzluk) kendi sancağına hasretmiş bulunmaktadır.” Söz konusu ticaret sözleşmesi ile elde edilen kabotaj hakkı, 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile tesbit edilmiş ve bunun kanunun yürürlüğe girdiği 1.7.1926 tarihinin yıldönümleri “Denizcilik Bayramı” kabul edilmiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Temmuz

Temmuz Gregoryan Takviminde senenin yedinci ayı, 31 günden oluşur.

Kabotaj Bayramı

Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz'da kutlanan bayram. Kabotaj bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkıdır. Türkiye'de, Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz (1926) günü Kabotaj bayramı olarak kutlanır.

Deniz Ulaşımı

Deniz Ulaşımı Alm. Seeverkehr (m), Fr. Trafic (m) maritime, İng. Navigation. Denizyolu ve vasıtaları ile sağlanan ulaşım. Denizlerle uzak yakın irtibatı olan devletlerin kurulup büyümeye başladığından beri, denizlerde hakimiyet ve deniz ticaretinde üstünlük kurma ...

Kara Suları

Kara Suları Bir devletin kıyıları boyunca hakimiyeti altında bulunan belirli genişlikteki su şeridi. Bu şerit içinde o ülke kendi toprağındaki kanuni haklarını ve hakimiyetini sürdürür. Kara sularının bitimi o devletin deniz sınırıdır. Buradan itibaren hiçbir devlete ait ...

Lozan Barış Antlaşması

24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, S.S.C.B, Yugoslavya temsilcileri tarafından, Lozan Üniversitesi salonunda imzalandı.

Chicago Sözleşmesi

Chicago Sözleşmesi, 1944 Aralık 1944'te Chicago'da toplanan konferansta kabul edilen Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi. Daha önce imzalanmış Paris ve Havana Sözleşmeleri'nin yerini almıştır. Sözleşme ile her devlete kendi üzerindeki hava sahasında "kısıtlamasız ve ...

Sanayi İnkilabı

23 Nisan 1920 de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2 Mayıs 1920'de 11 bakandan oluşacak hükümetin kurulması ile ilgili 3 numaralı kanunu kabul etmişti. Bu hükümette bir de İktisat Bakanlığı bulunmaktaydı. Hükümetin programında mali ve ekonomik meseleler ...

Kapitülasyonların Tarihçesi

Bugün ortadan kalkmış olmakla beraber kapitülasyonlar, büyük bir tarihi geçmişi olan diplomatik anlaşmalardır. Kapitülasyon kelimesinin kökeniyle ilgili iki görüş vardır. Birinci görüş İtalyanca “Capitolazione” (anlaşma) kelimesine dayandırmakta, ikinci görüş ise ...

19 Nisan

19 Nisan Gregorian Takvimine göre yılın 109. günüdür. Sonraki sene için 256 gün var (Artık yıllarda 257)