Kale

Kale Stratejik yol üzerinde, geçit ve dar boğazlarda, askeri önemi olan şehirlerde, gerekli askeri kuvveti barındırarak, savunma ve güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı. Askeri mimari, çerçevesi içine giren kaleyi, benzeri olan hisar ve surdan ayırd etmek lazımdır. Hisar bir mesken olarak düşünülüp tahkim edilmiş, tek bir kütle halindeki yapıdır. Batı dilerinden dilimize geçen şato kelimesinin karşılığıdır. Sur ise bir şehir veya kasabayı korumak üzere, ...

KALE (inglizce) türkçe anlamı
1. i. kıvırcık lâhana
2. lâhana çorbası
3. para
4. mangır
KALE (türkçe) anlamı
5. Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde
6. askerî önem taşıyan şehirlerde
7. geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı
8. burçlu
9. mazgallı yapı. Genellikle bir düşüncenin savunulduğu
10. sürdürüldüğü yer. Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer. Satranç tahtasının dört köşesine dikilen
11. tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş.
12. 2. anlamı kıvırcık lahana.
13. 3. anlamı bir lahana çesidi.
KALE (türkçe) anlamı
14. düşmanın gelmesi beklenen yollar üzerinde
15. askeri önem taşıyan kentlerde
16. geçit ve darboğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı
17. burçlu
18. mazgallı yapı
19. satranç tahtasının dört köşesine dikilen kale biçiminde taş.
20. genellikle bir düşüncenin savunulduğu
21. sürdürüldüğü yer.
22. takımla oynanan top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer.
1. n. cabbagelike plant having long curly leaves which is eaten as a vegetable
2. cole
3. coarse cabbage with curly leaves
4. money (Scottish Slang)
5. n. gipsy
6. member of a nomadic people originally from India
7. Romany
8. language of the Gypsy people (also Gypsy)
9. adj. bald
10. hairless
11. bare
12. exposed
unadorned,
KALE (türkçe) ingilizcesi
13. n. cabbagelike plant having long curly leaves which is eaten as a vegetable
14. cole
15. coarse cabbage with curly leaves
16. money (Scottish Slang)
17. n. gipsy
18. member of a nomadic people originally from India
19. Romany
20. language of the Gypsy people (also Gypsy)
21. adj. bald
22. hairless
23. bare
24. exposed
25. unadorned,

Kale İngilizce anlamı ve tanımı

Kale anlamları
    (noun) A variety of cabbage in which the leaves do not form a head
26. being nearly the original or wild form of the species.(noun) See Kail
27. 2.
Kale tanım:
Kelime: kale
28. Söyleniş: 'kA(&
29. )l
30. İşlev: noun
31. Kökeni: Scots
32. from Middle English (northern) cal
33. from Old English cAl -- more at COLE
34. 1 a : COLE b : a hardy cabbage (Brassica oleracea acephala) with curled often finely incised leaves that do not form a dense head
35. 2 slang : MONEY
36.
Kale ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Borecole
37. Bread
38. Cabbage
39. Cole
40. Colewort
41. Dough
42. Gelt
43. Kail
44. Loot
45. Lucre
46. Moolah
47. Pelf
48.
KALE (türkçe) fransızcası
1. citadelle [la]
2. forteresse [la]
3. (futbol) but [le]
4. (satranç) tour [la]
KALE (türkçe) almancası
1. n. Akropolis
2. Burg
3. Feste
4. Festung
5. Fort
6. Hochburg
7. Kastell
8. Tor
9. Turm
Kale (ingilizce) italyancası
1. s. cavolo verde a foglie ricce
2. cavolo verza
3. (slang scozzese) denaro
Kale (ingilizce) ispanyolcası
1. s. col rizada
2. coliflor
Kale (ingilizce) portekizcesi
1. s. tipo de repolho
2. dinheiro (Gíria Escocesa)
Kale (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. (boeren)kool
2. met lange gekrulde bladeren als groente gegeten
3. ruwe kool
4. met krullende bladeren
5. geld (Schotse Slang)

Kale hakkında detaylı bilgi

Kale Stratejik yol üzerinde, geçit ve dar boğazlarda, askeri önemi olan şehirlerde, gerekli askeri kuvveti barındırarak, savunma ve güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı.

Askeri mimari, çerçevesi içine giren kaleyi, benzeri olan hisar ve surdan ayırd etmek lazımdır. Hisar bir mesken olarak düşünülüp tahkim edilmiş, tek bir kütle halindeki yapıdır. Batı dilerinden dilimize geçen şato kelimesinin karşılığıdır. Sur ise bir şehir veya kasabayı korumak üzere, bu yerin etrafını çeviren kuleli tahkimat duvarına verilen addır.

Kale genellikle stratejik yerlerde, arazinin tabii özelliklerinden faydalanarak inşa edilirdi. Kale yapımında kolay ve az sayıda bir kuvvetle savunulabilmesi, gerektiğinde içeriden dışarıya çıkılabilmesi, uzun süreli kuşatmalara dayanabilmesi, bir veya birkaç tarafın tabii engeller ile emniyette olması gibi özellikler gözönünde bulundurulurdu. Bazı kalelerde uzun süreli kuşatmalara dayanabilmesi için, kale içinden dışarıdaki bir akarsu veya göle inen gizli bir yol da bulunurdu. Ankara Kalesinin Bent Deresine inen böyle bir gizli geçidi vardı. Kalelerin içlerinde umumiyetle yağmur sularını toplayan su sarnıçları yapılırdı. Çok büyük ve mimari bakımdan haşmetli sarnıçlar, Arnavutluk’ta Osmanlı devrinden kalma Berat Kalesinde, Güney Anadolu’da Mersin yolundaki Akkale’de görülebilir. Çok sarp bir kaya kütlesi üzerinde bulunan Afyonkarahisar Kalesinde su ihtiyacı yağmur ve kar sularının kayalara oyulan pekçok sayıdaki küçük sarnıçlara toplanması suretiyle karşılanırdı.

Kale mimarisi, tarihin ilk devirlerinden itibaren tekniğin ve askerlik ile savaş usullerinin ilerleyişine uyarak gelişme göstermiştir. Hitit, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kaleleri arasında açık farklar olmakla beraber, hemen hemen hepsi aynı gaye ile yapılmıştır.

Kale mimarisinin başlıca özellikleri olan hendek, çifte duvar sistemi, kapıları çifte burç ile korumak gibi bazı esaslar ve çok eskiden olduğu gibi yakın tarihlere kadar kulanılagelmiştir.

Kale duvarları bir veya iki kat halinde, yüksek tahkim edilirdi. Bazı kalelerin duvarları dışında su dolu hendek bulunurdu. Duvarlar kulelerle takviye edilirdi. Kuleleri birbirine bağlayan kale duvarları son derece kalındı. Kale duvarlarının üzerinde ve dış tarafında insan boyundan yüksek “barbata” denilen bir duvar yapılırdı. Buradan düşmana ok, taş atmak, kaynar su ve kızgın yağ dökmek için mazgallar, arka taraflarında, ok atanları korumak için mazgal siperleri bulunurdu. Bunların arkasında da nöbetçilerin ve askerlerin dolaşmalarına ve bir siperden diğer bir sipere gitmesine yarayan “seğirdim” denilen yol, düzlük kısım vardı. Bazı kalelerde duvarın üst kısmından sur dibine yaklaşan düşmana ateş ve ok atmaya yarayan, şerefe gibi ahşap çıkmalar da yapılırdı. Bunlara “sengendaz” veya “metris” denirdi. Duvarlar dik olarak kireç ve öğütülmüş kiremit karışımı bir harçla birbirine tutturulan, büyük moloz taşlarla örülürdü. Mazgal siperlerinin üst kısımları, yağmur sularının iki yana akmasını sağlayacak şekilde, eğimli taş döşemelerle veya kiremitle örtülürdü. Kale kuleleri saldırılara karşı korumak ve savunmak için düzenli aralıklarla yapılırdı. Bu kuleler kışla ve askeri cezaevi olarak kullanılırdı.

Kale kapısı, savaş esnasında askerin dışarıya saldırı yapmasına yarar ve tehlikeli zamanlarda kapatılırdı. Kale kapıları çift olarak sağlam ve kalın ağaçlardan yapılırdı. Üzerine madeni levhalar çivilenerek kuvvetlendirilirdi. Her kapının, iki yanında burayı korumaya yarayan kule yapılırdı. Kapıların yanlarına dönerek açılanları olduğu gibi, yukarıdan aşağıya inerek kapanan ve istenildiğinde zincirle kaldırılan asma kapı biçiminde olanları da vardı.

Kalenin en son sınırına kadar dayanması gereken kale burcu, iç istihkam veya merkez yuvanın temelini teşkil ederdi.

Kale bedeninin üzerinde, seğirdim yolunun kenarında, ok atım ve etrafı gözetlemede kullanılan diş biçimindeki duvara “kale mazgalı” denirdi.

Kale mimarisinde en büyük değişiklik topçuluğun gelişmesi ile oldu. On dokuzuncu yüzyılda ateşli silahların önem kazanması üzerine yeni bir gelişme gösterdikten sonra, içinde bulunduğumuz yüzyılın savaş usullerinin ve silahlarının inanılmaz gelişmesi karşısında değersiz kaldı. Bugün hiçbir devlet askeri savunma maksadıyla kale inşa etmemektedir. Eski kalelerin tamirinde ise tarihin canlanması eski hatıraların ayakta kalması gibi bir gaye düşünülmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Kale nerede?

Kale haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kale Burcu

Kale burcu, savunma amaçlı kalelerde savunma etkisini arttırmak ve rahat karşı savunmaya geçebilmek adına inşa edilen kale bölümüdür. Bu yapılar, düz kale surlarının ön cephesine bir çıkıntı oluşturacak şekilde inşa edilir. Buraya konuşlandırılan askerler, herhangi bir ...

Kale (satranç)

Bu taş satranç sehpası üzerinde uygun dizilişte en sağ ve en solda yer almak üzere iki tanedir. Sehpa üzerindeki hareketi dama taşları hareketlerini andıran düz ileri ve düz yan ancak dama hareketine ek olarak düz geridir. Ve yine damanın aksine bir karede değil istenenilen sayıda ...

Kale Kapısı

Kale kapısı, Orta Çağda yaygın olarak kullanılan metal, ahşap veya her ikisinin karışımından yapılan ızgara şeklinde kayar kapıdır. Kalenin girişini saldırı veya kuşatma sırasında korurdu. Kale surlarının içine geçecek şekilde yerleştirilen kale kapısı zincir veya ...

Beyaz Kale

Beyaz Kale (1985) romanı Venedik'li bir köle ile Osmanlı alim arasındaki sürtüşmeleri ve arkadaşlıkları konu alıyordu ve İngilizce olarak basıldı, 1990'dan sonra diğer dillere çevrildi; böylece Orhan Pamuk'a ilk uluslararası şöhreti getirdi.

Kale-i Sultaniye Antlaşması

Kale-i Sultaniye Antlaşması (Çanakkale Antlaşması) 5 Ocak 1809 tarihinde Osmanlı Devletiyle İngiltere arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır:# Hiç bir ülkenin savaş gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verilmeyecek.# İngiltere'ye bazı ...

Yılanlı Kale

Yılanlıkale Adana-Antakya yolu üzerinde, Ceyhan Ovasına hakim ortaçağda yapılmış bir kale. Ceyhan Nehri kıyısında Misis'in kuzeydoğusundadır. Halk arasında Yılanlı Kale, Şahmaran Kalesi olarak da bilinir. Yılanlı Kalenin kat'i yapılış tarihi belli değildir. Roma ...

Beyaz Kale (kitap)

Beyaz Kale Nobel ödüllü Türk yazarı Orhan Pamuk'un "Kanuni Devrinde İstanbul"ndan alıntılarla yazıp 1985 yılında yayımladığı tarihsel bir romandır.

Dijital Kale

Dijital Kale, özgün adı ``Digital Fortress`` olan bu roman Dan Brown tarafından 1998 yılında yazılmıştır ve St.

Kale, Denizli

Kale, Denizli ilinin bir ilçesidir. İki yerleşim yerinin birbirlerine yakınlığı nedeniyle Kale ve Tavas, Tavas ilçeleri sık sık Kale-Tavas şeklinde bir arada anılır.Antik yerleşim yeri olan Tabea şehrinin üzerine kurulmuş fakat bu şehir de daha sonra 1950`li yılların başında ...

Kale, Malatya

Koordinatlar: 38°24′N, 38°43′E

Kale Camii

Kale Camii, Musul`dadır. Musul Kalesi`nde iç kalede yeniçeriler için Osmanlı döneminde yaptırılan cami, 1822 yılında Vali Ahmed Paşa tarafından tamir ettirilmiştir. Bu cami de Musul`daki pekçok cami gibi Musul Belediyesi tarafından yıktırılmıştır.

Kale Manastırı Kilisesi

Kale Manastırı Kilisesi, Kapadokya`daki dini kuruluşların en büyüklerindendir. Manastır VIII. ile XIV. yüzyıl veya X. yüzyıl, kilisedeki figürlü freskolar ise X. yüzyıl sonu ile XI. yüzyıl başları arasına tarihlenmektedir. "İsa`nın göğe çıkışı", ...

Kale Mescid

Kale Mescid, Musul'dadır. Moğol işgali devrinde Saraçhane'de, kale burcu içinde yapılan saray ve mescid zamanla harap olduğundan, mescid 1819 yılında Abdullah kızı Zeyneb Hatun tarafından yenilenmiştir.