Kale

Kısaca: Kale Stratejik yol üzerinde, geçit ve dar boğazlarda, askeri önemi olan şehirlerde, gerekli askeri kuvveti barındırarak, savunma ve güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı. Askeri mimari, çerçevesi içine giren kaleyi, benzeri olan hisar ve surdan ayırd etmek lazımdır. Hisar bir mesken olarak düşünülüp tahkim edilmiş, tek bir kütle halindeki yapıdır. Batı dilerinden dilimize geçen şato kelimesinin karşılığıdır. Sur ise bir şehir veya kasabayı korumak üzere, ...devamı ☟

Kale
Kale

Kale Haritası

Kale Stratejik yol üzerinde, geçit ve dar boğazlarda, askeri önemi olan şehirlerde, gerekli askeri kuvveti barındırarak, savunma ve güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı.

Askeri mimari, çerçevesi içine giren kaleyi, benzeri olan hisar ve surdan ayırd etmek lazımdır. Hisar bir mesken olarak düşünülüp tahkim edilmiş, tek bir kütle halindeki yapıdır. Batı dilerinden dilimize geçen şato kelimesinin karşılığıdır. Sur ise bir şehir veya kasabayı korumak üzere, bu yerin etrafını çeviren kuleli tahkimat duvarına verilen addır.

Kale genellikle stratejik yerlerde, arazinin tabii özelliklerinden faydalanarak inşa edilirdi. Kale yapımında kolay ve az sayıda bir kuvvetle savunulabilmesi, gerektiğinde içeriden dışarıya çıkılabilmesi, uzun süreli kuşatmalara dayanabilmesi, bir veya birkaç tarafın tabii engeller ile emniyette olması gibi özellikler gözönünde bulundurulurdu. Bazı kalelerde uzun süreli kuşatmalara dayanabilmesi için, kale içinden dışarıdaki bir akarsu veya göle inen gizli bir yol da bulunurdu. Ankara Kalesinin Bent Deresine inen böyle bir gizli geçidi vardı. Kalelerin içlerinde umumiyetle yağmur sularını toplayan su sarnıçları yapılırdı. Çok büyük ve mimari bakımdan haşmetli sarnıçlar, Arnavutluk’ta Osmanlı devrinden kalma Berat Kalesinde, Güney Anadolu’da Mersin yolundaki Akkale’de görülebilir. Çok sarp bir kaya kütlesi üzerinde bulunan Afyonkarahisar Kalesinde su ihtiyacı yağmur ve kar sularının kayalara oyulan pekçok sayıdaki küçük sarnıçlara toplanması suretiyle karşılanırdı.

Kale mimarisi, tarihin ilk devirlerinden itibaren tekniğin ve askerlik ile savaş usullerinin ilerleyişine uyarak gelişme göstermiştir. Hitit, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kaleleri arasında açık farklar olmakla beraber, hemen hemen hepsi aynı gaye ile yapılmıştır.

Kale mimarisinin başlıca özellikleri olan hendek, çifte duvar sistemi, kapıları çifte burç ile korumak gibi bazı esaslar ve çok eskiden olduğu gibi yakın tarihlere kadar kulanılagelmiştir.

Kale duvarları bir veya iki kat halinde, yüksek tahkim edilirdi. Bazı kalelerin duvarları dışında su dolu hendek bulunurdu. Duvarlar kulelerle takviye edilirdi. Kuleleri birbirine bağlayan kale duvarları son derece kalındı. Kale duvarlarının üzerinde ve dış tarafında insan boyundan yüksek “barbata” denilen bir duvar yapılırdı. Buradan düşmana ok, taş atmak, kaynar su ve kızgın yağ dökmek için mazgallar, arka taraflarında, ok atanları korumak için mazgal siperleri bulunurdu. Bunların arkasında da nöbetçilerin ve askerlerin dolaşmalarına ve bir siperden diğer bir sipere gitmesine yarayan “seğirdim” denilen yol, düzlük kısım vardı. Bazı kalelerde duvarın üst kısmından sur dibine yaklaşan düşmana ateş ve ok atmaya yarayan, şerefe gibi ahşap çıkmalar da yapılırdı. Bunlara “sengendaz” veya “metris” denirdi. Duvarlar dik olarak kireç ve öğütülmüş kiremit karışımı bir harçla birbirine tutturulan, büyük moloz taşlarla örülürdü. Mazgal siperlerinin üst kısımları, yağmur sularının iki yana akmasını sağlayacak şekilde, eğimli taş döşemelerle veya kiremitle örtülürdü. Kale kuleleri saldırılara karşı korumak ve savunmak için düzenli aralıklarla yapılırdı. Bu kuleler kışla ve askeri cezaevi olarak kullanılırdı.

Kale kapısı, savaş esnasında askerin dışarıya saldırı yapmasına yarar ve tehlikeli zamanlarda kapatılırdı. Kale kapıları çift olarak sağlam ve kalın ağaçlardan yapılırdı. Üzerine madeni levhalar çivilenerek kuvvetlendirilirdi. Her kapının, iki yanında burayı korumaya yarayan kule yapılırdı. Kapıların yanlarına dönerek açılanları olduğu gibi, yukarıdan aşağıya inerek kapanan ve istenildiğinde zincirle kaldırılan asma kapı biçiminde olanları da vardı.

Kalenin en son sınırına kadar dayanması gereken kale burcu, iç istihkam veya merkez yuvanın temelini teşkil ederdi.

Kale bedeninin üzerinde, seğirdim yolunun kenarında, ok atım ve etrafı gözetlemede kullanılan diş biçimindeki duvara “kale mazgalı” denirdi.

Kale mimarisinde en büyük değişiklik topçuluğun gelişmesi ile oldu. On dokuzuncu yüzyılda ateşli silahların önem kazanması üzerine yeni bir gelişme gösterdikten sonra, içinde bulunduğumuz yüzyılın savaş usullerinin ve silahlarının inanılmaz gelişmesi karşısında değersiz kaldı. Bugün hiçbir devlet askeri savunma maksadıyla kale inşa etmemektedir. Eski kalelerin tamirinde ise tarihin canlanması eski hatıraların ayakta kalması gibi bir gaye düşünülmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Kale

1. anlamı Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı. Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer. Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş.
2. anlamı kıvırcık lahana.
3. anlamı bir lahana çesidi.

Kale

Kale İngilizce anlamı ve tanımı

Kale anlamları

  1. (noun) A variety of cabbage in which the leaves do not form a head, being nearly the original or wild form of the species.
  2. (noun) See Kail, 2.

Kale tanım:

Kelime: kale
Söyleniş: 'kA(&)l
İşlev: noun
Kökeni: Scots, from Middle English (northern) cal, from Old English cAl -- more at COLE
1 a : COLE b : a hardy cabbage (Brassica oleracea acephala) with curled often finely incised leaves that do not form a dense head
2 slang : MONEY

Kale ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Borecole, Bread, Cabbage, Cole, Colewort, Dough, Gelt, Kail, Loot, Lucre, Moolah, Pelf,

Kale

İngilizce Kale kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. col rizada, coliflor

Kale

İngilizce Kale kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. chou frisé, variété de chou que l'onmange comme légume; fric, argent (Argot écossais)

Kale

İngilizce Kale kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Krauskohl, Kohl ähnliche Pflanze mit langen krausigen Blättern die als Gemüse verzehrt wird; Kohl, Grünkohl; Geld (schottischer Slang)

Kale

İngilizce Kale kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. cavolo verde a foglie ricce; cavolo verza; (slang scozzese) denaro

Kale

İngilizce Kale kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. tipo de repolho; dinheiro (Gíria Escocesa)

Kale

i. kıvırcık lâhana, lâhana çorbası, para, mangır

Kale

Türkçe Kale kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cabbagelike plant having long curly leaves which is eaten as a vegetable; cole, coarse cabbage with curly leaves; money (Scottish Slang)
n. gipsy, member of a nomadic people originally from India; Romany, language of the Gypsy people (also Gypsy)
adj. bald, hairless; bare, exposed; unadorned

Kale

İngilizce Kale kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. (boeren)kool, met lange gekrulde bladeren als groente gegeten; ruwe kool, met krullende bladeren; geld (Schotse Slang)

Kale

n. cabbagelike plant having long curly leaves which is eaten as a vegetable; cole, coarse cabbage with curly leaves; money (Scottish Slang)
n. gipsy, member of a nomadic people originally from India; Romany, language of the Gypsy people (also Gypsy)
adj. bald, hairless; bare, exposed; unadorned

Kale

düşmanın gelmesi beklenen yollar üzerinde, askeri önem taşıyan kentlerde, geçit ve darboğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı; satranç tahtasının dört köşesine dikilen kale biçiminde taş.
genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer.
takımla oynanan top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer.

Kale

Türkçe Kale kelimesinin Fransızca karşılığı.
citadelle [la], forteresse [la]; (futbol) but [le]; (satranç) tour [la]

Kale

Türkçe Kale kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Akropolis, Burg, Feste, Festung, Fort, Hochburg, Kastell, Tor, Turm

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kale, Denizli
3 yıl önce

Kale, Denizli ilinin bir ilçesidir. Antik yerleşim yeri olan Tabea şehrinin üzerine kurulmuş fakat bu şehir de daha sonra 1950'li yılların başında yaşayan...

Kale, Denizli, Acıpayam, Denizli, Akköy, Denizli, Babadağ, Denizli, Baklan, Denizli, Bekilli, Denizli, Beyağaç, Denizli, Bozkurt, Denizli, Buldan, Denizli, Demirciler, Kale, Denizli
Kale, Gümüşhane
6 yıl önce

Kale (bucak merkezi), Gümüşhane ilinin Merkez ilçesine bağlı bir yerleşim yeridir. Kale'nin eski dönemlerdeki adı Kovanstır. Kovans aslında Nahiye merkezinin...

Kale, Gümüşhane, 1984, 1985, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2004
Kale Genc
6 yıl önce

Kale-ye Ganc (Farsça: قلعه گنج, Qal'eh-ye Ganj), İran'ın Kirman Eyaleti'nde şehir. Kendi adını taşıyan Kale-ye Ganc şehristanı'nın yönetim merkezi olan...

Kale, Erbaa
6 yıl önce

Kale, Tokat ilinin Erbaa ilçesine bağlı bir köydür. Eski Kale olmasından dolayı Kale adını almıştır tarihi geçmişe dayanır Tokat iline 97 km, Erbaa ilçesine...

Kale, Erbaa, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Almus, Tokat, Artova, Tokat
Kale-i Sultaniye
3 yıl önce

Kale-i Sultaniye (eski yazımıyla Kal'a-i Sultaniye) veya Çimenlik Kalesi, 1452 yılında Çanakkale Boğazı'nın Asya kıyısına dikilen bir kaledir. Günümüzde...

Kale (satranç)
3 yıl önce

Kale (♖ ♜), satranç oyununda kullanılan satranç taşlarından biridir. Bu taş satranç tahtası üzerinde uygun dizilişte en sağ ve en solda yer almak üzere...

Kale (Satranç), Kale, Satranç, Taslak
Kale, Çamlıhemşin
6 yıl önce

Kale, Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bir köydür. 1500'lü yıllarda kurulan köyün eski adı Kale-i Bala olup daha sonra "Kale" adını alarak köy statüsüne...

Kale, Çamlıhemşin, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ardeşen, Rize, Derepazarı, Rize
Kale, Malatya
6 yıl önce

Kale, Malatya ilinin bir ilçesidir Eski adı "İzollu"dur. Köydeki eski bir kaleden bu yeni ismini almıştır. Malatya'nın en zengin ve en yeşil ilçesidir...

Kale, Malatya, Akçadağ, Malatya, Arapgir, Malatya, Arguvan, Malatya, Battalgazi, Malatya, Darende, Malatya, Doğanyol, Malatya, Doğanşehir, Malatya, Hekimhan, Malatya, Kale, Kuluncak, Malatya