Money

Para, mal ve hizmetlerin değişimi için devletler tarafından da kabul edilen araçlardan en yaygın olanıdır. Para sözcüğü ile genellikle madenî para ve banknotlar kastedilmekle birlikte; ekonomide, vadesiz mevduatlar ve kredi kartları da parayı meydana getiren unsurlardan sayılır.

Money ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Para

Haritası

money koordinatları: 33.6505920, -90.2079090

Diğer anlamları

money

1. anlamı i. para, nakit; para yerine geçen şey. money belt para taşlmaya elverişli kuşak. money market piyasa. money order posta havalesi. easy money kolay kazanılmış para. even money yarışta iki tarafln eşit meblâğlarla bahis tutuşması. hard money madeni.
2. anlamı para. servet.

money

money İngilizce anlamı ve tanımı

money anlamları

 1. (v. t.) To supply with money.
 2. (noun) A piece of metal, as gold, silver, copper, etc., coined, or stamped, and issued by the sovereign authority as a medium of exchange in financial transactions between citizens and with government; also, any number of such pieces; coin.
 3. (noun) Any written or stamped promise, certificate, or order, as a government note, a bank note, a certificate of deposit, etc., which is payable in standard coined money and is lawfully current in lieu of it; in a comprehensive sense, any currency usually and lawfully employed in buying and selling.
 4. (noun) In general, wealth; property; as, he has much money in land, or in stocks; to make, or lose, money.
 5. () Silver coins or money of the nominal value of 1d., 2d., 3d., and 4d., struck annually for the Maundy alms.

money tanım:

Kelime: mon·ey
Söyleniş: 'm&-nE
İşlev: noun
Türleri: plural moneys or mon·ies /'m&-nEz/
Usage: often attributive
Kökeni: Middle English moneye, from Middle French moneie, from Latin moneta mint, money -- more at MINT
1 : something generally accepted as a medium of exchange, a measure of value, or a means of payment: as a : officially coined or stamped metal currency b : MONEY OF ACCOUNT c : PAPER MONEY
2 a : wealth reckoned in terms of money b : an amount of money c plural : sums of money : FUNDS
3 : a form or denomination of coin or paper money
4 a : the first, second, and third place winners (as in a horse or dog race) -- usually used in the phrases in the money or out of the money b : prize money his horse took third money
5 a : persons or interests possessing or controlling great wealth b : a position of wealth born into money
- for one's money : according to one's preference or opinion
- on the money : exactly right or accurate
[money table]

money

İngilizce money kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. dinero, efectivo, moneda, plata
s. "Money" revista americana muy popular que trata de tópicos financieros

money

İngilizce money kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. argent, fortune
n. "money" magazine américain répandu qui traite des sujets financiers

money

İngilizce money kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Geld; Geldvermögen
n. Money, führendes amerikanisches Finanzmagazin

money

İngilizce money kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. moneta, valuta; denaro, soldi, quattrini; (Econ) moneta di conto; averi, patrimonio, proprietà; (fig) molto denaro, molti soldi, ricchezza, ricchezze; (Econ) capitale
s. nome di grande rivista americana specializzata nel settore finanziario

money

İngilizce money kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. dinheiro
s. "Money", revista americana popular focalizada nos assuntos de finanças e economia

money

i. mangır, para, nakit, tıkır [arg.]

money

İngilizce money kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. geld
zn. alom bekend financieel dagblad "Money"

money

n. coins and paper notes which have value, currency; medium of trade; wealth
n. leading American financial magazine

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Money ilgili konular

 • Para

  Para genel kabul gören değişim aracına verilen isimdir. Para, malların birbiriyle değiştirilebilmesini sağlar. Para: karşılığında Mal ve
 • Anamal (Sermaye)

  (Os. Sermaye, Fr., İng. Capital, Al. Kapital, İt. Capitale) Artık değer üreten para... Alman düşünürü Karl Marks, kendinden önceki klasik e
 • Manat (anlam ayrım)

  Manat, aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Para (Anlam ayrım)

  Para: Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Para: Kuruşun kırkta biri değerindeki
 • Sikke (Anlam ayrım)

  Tarihî madenî para ya da madeni paralara vurulan damga
 • Dolar (anlam ayrım)

  Dolar - Para birimi
 • Fahişe (Anlam ayrım)

  Fahişe, para karşılığı seks hizmetleri veren kişi. Fahişe (film), Alan J.
 • Tetikçi (anlam ayrım)

  *İnsan öldürmesi için kendisine para verilen insan.
 • RAND (anlam ayrım)

  Rand: Güney Afrika Cumhuriyeti para birimi.
Money
money