kaligrafi

Hat sanatı ya da hüsn-ü hat (Arapça: حسن - hûsn - "güzel" + خط - khat - "yazı") veya kaligrafi (Yunanca: κάλλος - kallos - "güzellik" + γραφή - graphẽ "yazı") yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanılarak geliştirilen, sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat türüdür. Bu sanat dalının çağdaş bir tanımı ise "işaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilmesi sanatı" şeklindedir.

KALIGRAFI (türkçe) anlamı
1. harfleri güzel biçimler vererek yazma sanatı
2. güzel yazı sanatı
hüsnühat.
KALIGRAFI (türkçe) anlamı
3. Güzel yazı sanatı:
Hele yazısı
4. eskiden meşk dedikleri bir kaligrafi örneğidir.- Y. Z. Ortaç.
KALIGRAFI (türkçe) ingilizcesi
1. n. calligraphy,
KALIGRAFI (türkçe) almancası
1. n. Kalligrafie
2. Kalligraphie
3. Schönschrift
4. Schreibkunst

Kaligrafi hakkında bilgiler

kaligrafi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hat sanatı

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Zoomorfik Kaligrafi

Zoomorphic Kaligrafi — Hayvan Şeklinde Yazı - Hat Sanatı olarak çevirebilir.

Graffiti

Graffiti, en temel anlamıyla, duvar yazıları ve resimler yoluyla kendini ifade eden bir görsel uygulamadır. Grafik sözcüğü kökeninden türetilmiştir.

Japonya

Japonya(Japonca'da Nihon veya Nippon, (güneş) (kaynak), kelime anlamı "güneşin kaynağı"), Uzak Doğu'da adalardan oluşan bir ülkedir. Hiçbir ülke ile kara sınırı yoktur. Kuzeyinde Kore Yarımadası (Güney Kore ve Kuzey Kore) ve Rusya ile sınırlanan Japon Denizi bulunur. Batıda ...

Kitap

Kitap Basılı veya yazılı kağıt yapraklarının bir araya getirilmesiyle ve insanların hislerini, fikirlerini, başkalarına, uzaktakilere bildirmek, kendilerinden sonra gelenlere ulaştırabilmek için kağıtlara yazmak suretiyle meydana getirilen eser. Uzakta bulunan bir kimseye yazılan ...