kaligrafi

Hat sanatı ya da hüsn-ü hat (Arapça: حسن - hûsn - "güzel" + خط - khat - "yazı") veya kaligrafi (Yunanca: κάλλος - kallos - "güzellik" + γραφή - graphẽ "yazı") yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanılarak geliştirilen, sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat türüdür. Bu sanat dalının çağdaş bir tanımı ise "işaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilmesi sanatı" şeklindedir.

KALIGRAFI (türkçe) anlamı
1. harfleri güzel biçimler vererek yazma sanatı
2. güzel yazı sanatı
hüsnühat.
KALIGRAFI (türkçe) anlamı
3. Güzel yazı sanatı:
Hele yazısı
4. eskiden meşk dedikleri bir kaligrafi örneğidir.- Y. Z. Ortaç.
KALIGRAFI (türkçe) ingilizcesi
1. n. calligraphy,
KALIGRAFI (türkçe) almancası
1. n. Kalligrafie
2. Kalligraphie
3. Schönschrift
4. Schreibkunst

Kaligrafi hakkında bilgiler

kaligrafi ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Hat sanatı

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Zoomorfik Kaligrafi

Zoomorphic Kaligrafi — Hayvan Şeklinde Yazı - Hat Sanatı olarak çevirebilir.

Graffiti

Graffiti, en temel anlamıyla, duvar yazıları ve resimler yoluyla kendini ifade eden bir görsel uygulamadır. Grafik sözcüğü kökeninden türetilmiştir.

Japonya

Japonya(Japonca'da Nihon veya Nippon, (güneş) (kaynak), kelime anlamı "güneşin kaynağı"), Uzak Doğu'da adalardan oluşan bir ülkedir. Hiçbir ülke ile kara sınırı yoktur. Kuzeyinde Kore Yarımadası (Güney Kore ve Kuzey Kore) ve Rusya ile sınırlanan Japon Denizi bulunur. Batıda ...

Kitap

Kitap Basılı veya yazılı kağıt yapraklarının bir araya getirilmesiyle ve insanların hislerini, fikirlerini, başkalarına, uzaktakilere bildirmek, kendilerinden sonra gelenlere ulaştırabilmek için kağıtlara yazmak suretiyle meydana getirilen eser. Uzakta bulunan bir kimseye yazılan ...

Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii İstanbul'da aynı isimdeki semtte yer alan, Mimar Sinan tarafından yapılmış olan şehrin en büyük ve görkemli camii. Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneği. 1557 yılında tamamlanan cami, o günden bu yana sayısız deprem geçirdi, ancak bir duvarında bile ...

Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri A) Tarif: Madde 1 - Bu Kanuna göre eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hükümler uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulüdür. B) Fikir ...

Qin Shihuang

Qin Shihuang, Qin hanedanlığının(M.Ö 238 – MÖ. 210)ilk imparatorudur. Gerçek adı Yengzheng’dir. Savaşan Devletler dönemi sonunda Qin devleti çok güçlüydü ve doğusundaki altı ülkeyi birleştirme gücüne sahipti. İmparator Qin Yengzheng, daha küçük yaşta iken ...

Eğitim Bilim Dergisi

Eğitim Bilim Dergisi, Kaligrafi Yayıncılık tarafından yayınlanan ve Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan`ın sahibi olduğu dergi.

Roy Lichtenstein

Roy Lichtenstein 27 Ekim 1923 Manhattan`de doğdu, 29 Eylül 1997 Manhattan`de öldü; Amerikalı Pop Sanatçısı.

Soyut Sanat

Soyut sanat, genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir. Nonfigüratif sanat terimi ile değişmeli olarak kullanılır.