Kalite Kontrol

Kısaca: Kalite Kontrol Bir üretim yerinde çeşitli kesimlerin gösterdiği kaliteyi geliştirme, onu koruma ve iyileştirme, tüketicinin tam beğenisini kazanma ve ekonomik seviyede bir üretim yapma imkanlarının sağlanmasını amaçlayan çalışmaların tamamı. Ürünlerin çeşidi, özellikleri ve miktarları, alıcının istekleri, üretim araçları ve çalışan işçilerin durumları kalite kontrolunda çok tesirli olurlar. Her fabrika kendi üretiminin istenilen özelliklere uygun olup olmadığının, yani kalitesinin tesbit ...devamı ☟

Kalite Kontrol Bir üretim yerinde çeşitli kesimlerin gösterdiği kaliteyi geliştirme, onu koruma ve iyileştirme, tüketicinin tam beğenisini kazanma ve ekonomik seviyede bir üretim yapma imkanlarının sağlanmasını amaçlayan çalışmaların tamamı. Ürünlerin çeşidi, özellikleri ve miktarları, alıcının istekleri, üretim araçları ve çalışan işçilerin durumları kalite kontrolunda çok tesirli olurlar. Her fabrika kendi üretiminin istenilen özelliklere uygun olup olmadığının, yani kalitesinin tesbit edilmesi için kalite kontrol teşkilatını kurması çok faydalı olur. Böylece piyasaya kalitesiz mal sevki ve bunların kullanış yerlerine göre doğacak aksaklıkların önü alınmış olur. Devletçe yapılan sıkı kalite kontrolları ile de vatandaşların kalitesiz, bozuk mal almalarına mani olunmuş olunur.

Memleketimizde Türk Standartlar Enstitüsü piyasaya çıkarılan malları kontrol etmek ve kalitesiz maların piyasaya sürülmesine mani olmakla görevlidir.

Kalite kontrolünün faydaları:

1. Ürünlerin kalitesi ıslah edilir, kullanışlılığı ve kullanma süresi arttırılır.

2. Verim artışı sağlanır.

3. Maliyetlerde düşme sağlanır.

4. Sanayinin üretim zamanlamasına uymasına, mal ve hizmetlerin daha iyi pazarlanabilmesine imkan sağlar.

Kalite kontrolü artık çeşitli alternatifler arasında bir tercih değil, her ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesi için vazgeçilmez bir unsur olmuştur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

kalite kontrol

Türkçe kalite kontrol kelimelerinin İngilizce karşılığı.
quality control (QC)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kalite Yönetim Sistemi
1 yıl önce

Fransızca okunuşu olan kalite olarak geçmiştir. Kalitenin sözcük anlamı niteliktir. Avrupa Kalite Kontrol Birliği'ne (EQQC) göre Kalite Kavramı; bir mal veya...

Yedi Kalite Aracı
1 yıl önce

kalite aracı, toplam kalite yönetiminde sorun çözme tekniğine temel oluşturan yedi temel araç. Kalite yönetim araçları kişilere ve gruplara, kalite kontrol...

Kalite
1 yıl önce

kalite, kullanıma uygunluktur. Philip B. Crosby’nin bakış açısına göre ise kalite; sistemin şartlara ve talebe uygunluğudur. Amerikan Kalite Kontrol Derneği...

Kontrol diyagramı
4 yıl önce

Kontrol diyagramı, bir kalite izleme diyagramı. Doğada, toplumda ve insan etkisi ile meydana gelen tüm olaylarda değişkenlik bilinen bir olgudur.Bu nedenle...

Kalite Çemberleri
4 yıl önce

verilen kalite çemberIeri İngilizcede quality control circles olarak anılmaktadır. Kalite çemberleri, Türkçede "kalite kontrol çevrimleri", "kalite ekipleri"...

Amerikan kalite topluluğu
4 yıl önce

Amerikan Kalite Topluluğu (AKT), önceden bilindiği haliyle Amerikan Kalite Kontrol Topluluğu (AKKT), uluslararası bilgi temelli bir kalite kontrol uzmanlar...

Kalite Maliyetleri
4 yıl önce

standartlaştırılabilmesi için kalitede yaşananların ölçülmesi ve raporlanması gereklidir; ki bu da kalite maliyetinin hesaplanmasıyla gerçekleşebilir. Kalite maliyetleri...

Armand Vallin Feigenbaum
4 yıl önce

Kasım 2014), Amerikalı kalite kontrol uzmanı ve iş adamı. Daha sonra Toplam Kalite Yönetimi olarak anılacak Toplam Kalite Kontrol kavramının yaratıcısı...