--}}

Kamil Miras

Büyük Kamil Miras, (d. 1874 Afyonkarahisar Türkiye) - (ö. 30 Nisan 1957 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi ve din adamı.

Büyük Kamil Miras, (d. 1874 Afyonkarahisar Türkiye) - (ö. 30 Nisan 1957 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi ve din adamı.

Ahmet Efendi`nin oğlu olup, Mirasoğlu sülalesindendir. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar`da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi`ne girmiş ve Ulum-i Aliye-i Diniyye Bölümünden mezun olmuştur. Bayezid Cami`nde ders okutuyor iken, II. Meşrutiyet`in ilanının müteakip yapılan şeçimlerde, Afyonkarahisar Mesubu olmuştur. Daha sonra bir din bilgini olarak, himetler yapmakta iken, II. Dönem Afyonkarahisar Mebusu seçilmiştir. II. Dönem`in açılışında Kuran`dan Ayet okuyup, dua etmiştir. Ankara`nın başkent oluşu ile ilgili kanun teklifine de ilk imzayı koyanlardandır. Bir dönem Mebusluk yaptıktan sonra bir daha aday olmayıp, dini ve ilmi çalışmalara yönelmiştir.

26 Haziran 1940 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı müşavirliğine atanmış, bu görevde üç yıl bulunduktan sonra, 24 Nisan 1943 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Kuran`ın Türkçe`ye tercüme ve tefsir edilmesi fikrini ilk kez ortaya koymuştur. Nitekim, Mebusluğu döneminde Meclise verdiği bir kanun teklifi kabul edilmiş ve oybirliğiyle alınan bu karar gereğince Elmalılı Hamdi Yazır tarafından ``Hakk Dini Kur`an Dili`` adıyla hazırlanan dokuz ciltlik tefsir Diyanet İşleri Başkanlığı tarafıdan yayımlanmıştır. Bunun yanısıra Buhari Tercümesi de TBMM tarafından kabul edilmiş, bu eserin ilk üç cildi Ahmet Naim, dokuz cildi ise Kamil Miras tarafından tercüme edilerek basılmıştır.

Aslında bu çalışmada Mehmet Akif`e de meal yapma görevi verilmişti. Mehmet Akif`in meali yazıp yazmadığı belli değildir. Yakın arkadaşı merhum Mahir İz`in naklettiği bir rivayete göre, Akif bir gün Ahmet Naim`in başlattığı Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih adlı eseri tamamlamakla görevlendirilen Kamil Miras`la karşılaşır. Akif, Kamil Miras`a; ``hadis işi nasıl gidiyor?`` der. Kamil Miras: ``İş çok, altından kalkamıyorum`` şeklinde cevap verir. Buna karşılık Akif: ``Sen hadisin altından kalkamıyorsun da ben Allah`ın sözünün altından nasıl kalkarım`` diyerek çalışmalarını sona erdirdiğini ima eder.

Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen Miras, Beyzavı, Hazin, Medarik, İbn-i Abbas gibi ünlü eserlerle Ahkamul`l-Kur`an-ı yayına hazırlamıştır. Anılan eserlerden başka şu eserlere de imzasını koymuştur:

  • Din-i İslam Tarihi`nin Emevi ve Abbas devirlerine ait kısmı
  • Tarih-i İlm-i Fıkıh
  • Kur`an ve Tefsir Tarihi
  • Ahlak-ı Ser`iyye
  • Kur`an`ın Cem`i
  • İlm-i Kelam Tarihine Ait Tetkikler
  • Ramazan Musahabeleri


Aynı zamanda şairdi. Bursa`daki Yeşil Camiin içindeki şadırvanda olan şu mısralar O`nundur:

``Ey Müslüman! Şu şadırvan, sanma sade bir çağlayan Tanrı`mızın rahmeti bu, su değildir ondan coşan Köyelerinden fışkıran, hüzme bir nurdan direk Gönülleri hoş etmede dökülürken süzülen.``

Evli ve Talat, Emin ve Sedat adında üç erkek çocuk babasıydı. Bunlardan Talat Miras uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Büyükelçilik görevlerinde bulunmuştur.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kamil Miras
Kamil Miras