Kan Proteinleri

Kısaca: Kan şekilli elemanlar ve plazmadan oluşur. Plazmada ortalama 7-8g/dL protein bulunur. Plazma proteinleri 3 ana gruba ayrılır. ...devamı ☟

Kan şekilli elemanlar ve plazmadan oluşur. Plazmada ortalama 7-8g/dL protein bulunur. Plazma proteinleri 3 ana gruba ayrılır.
  1. albümin 4,5 g/100 ml
  2. globülin 2,5 g/100 ml
  3. fibrinojen 0,3 g/100 ml


Bu proteinler plazmanın içinde ya da hücrelerarası ``(interstisiyel)`` sıvıda fonksiyon yaparlar. Plazma proteinleri, hücreler tarafından kullanılmak üzere plazmadan ayrılamazlar. Hücreler kendi proteinlerini yapmak için plazmaki amino asitlerini kullanırlar.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kan plazması
3 yıl önce

Kan plazması, kanın sıvı kısmıdır. Plazma hafif sarı renklidir. İçinde su, kan proteinleri, tuzlar (elektrolitler), glukoz, hormonlar, çeşitli metabolizma...

Kan plazması, Kan plazması
Kan
3 yıl önce

kan proteinlerine göre oluşan gruplar bulunmaktadır. Bu proteinler, A, B ve RH proteinleri olmak üzere 3 çeşide ayrılırlar ve aralarında 8 adet kan grubu...

Kan Doku, Akciğer, Akyuvar, Alyuvar, Anemi, Aort, Arter, Arteriyol, Atardamar, B hücresi, Bazofil
Kan grubu
3 yıl önce

çeperinde bulunan ve kan grubunuzun belirlenmesinde rol oynayan bu proteinlere aglütinojen denir. Ancak kanda, kendinizinkinden farklı bir kan grubuna ait alyuvar...

Kan grubu, Antikor, Genotip, Kan, Rh, Sınıflandırma, Tranfüzyon, Türkiye
Protein
3 yıl önce

çalışmalar bol miktarda saflaştırılması kolay olan proteinler üzerine odaklanmıştı, bunlar örneğin kan proteinleri, yumurta beyazı ve mezbahalardan elde edilebilen...

Protein, 1838, 1926, 1958, 1962, ATP, Akciğer, Alanin, Albümin, Alem, Amfibi, Biyoloji, Hücre, Canlı
ALBÜMİN
3 yıl önce

albümini, insan ve diğer memeli hayvanların kan plazmasında bulunan en yaygın proteindir. Kanda bulunan proteinlerin %60'ını oluşturur. Ayrıca, doku sıvılarında...

Albumin, Altın, Amino asit, Aşı, Bakır, Böbrek, Cıva, Deri, Gümüş, Hem, Kadmiyum
Kolesteril ester transfer proteini
3 yıl önce

Kolesteril ester transfer proteini (İngilizce Cholesteryl ester transfer protein veya onun kısaltması CETP; plasma lipid transfer protein olarak da bilinir)...

Plazma proteinine bağlanma
6 yıl önce

Kan içerisinde bazı protein yapıda bileşikler vardır. Bunlara örnek olarak albumin verilebilir. Bu bileşiklerin pek çok görevi olsa da bunlardan en önemlilerinden...

Plazma proteinine bağlanma, Albumin
Alyuvar
3 yıl önce

insanlarda oksijenin %2'si ve karbondioksitin çoğu kan plazmasında çözünmüş olarak taşınır. Benzer bir protein olan miyoglobin ise kaslarda oksijen depolamaya...