Kanalizasyon

Kısaca: Kanalizasyon Köy, kasaba ve şehirlerde, yer altına döşenen ve binalardan, sanayi tesislerinden gelen kullanılmış sularla yağmur sularının toplanıp meskun sahadan uzaklaştırılmasını sağlayan sistem. Bina tesisatı, bina bağlantıları, kanallar, pompa istasyonları, tasfiye tesisi, tahliye ağzı kanalizasyon sistemlerinin elemanlarıdır. Kanalizasyon tesisatında malzeme olarak, pişmiş kil, asbestli çimento, beton, sert plastik kullanılmaktadır. Bunların kesitleri daire, yumurta ve elips şe ...devamı ☟

kanalizasyon
Kanalizasyon

Kanalizasyon Köy, kasaba ve şehirlerde, yer altına döşenen ve binalardan, sanayi tesislerinden gelen kullanılmış sularla yağmur sularının toplanıp meskun sahadan uzaklaştırılmasını sağlayan sistem.

Bina tesisatı, bina bağlantıları, kanallar, pompa istasyonları, tasfiye tesisi, tahliye ağzı kanalizasyon sistemlerinin elemanlarıdır.

Kanalizasyon tesisatında malzeme olarak, pişmiş kil, asbestli çimento, beton, sert plastik kullanılmaktadır. Bunların kesitleri daire, yumurta ve elips şekillerinde olmaktadır. Kanalların akım için 0,01-0,0003 eğimi olması lazımdır.

Memleketimizin eski, birçok şehirlerinde Osmanlılardan kalma tuğla, taş ile örülmüş veya içi sırlı toprak künklerden yapılmış kanallar vardır. Bunların bir kısmı halen kullanılmaktadır.

İki çeşit kanalizasyon sistemi vardır: a) ayrık sistem: Bu sistemde pis sular ve yağmur suları ayrı kanallarda toplanır. b) Birleşik sistem: Bu sistemde bütün sular bir kanalda toplanır.

Zamanımızda birçok yerde kanallarla toplanan atık sular tasfiye edilerek zararsız hale getirilmektedir. Bunun için pis sular tabiata terk edilmeden önce ızgara, çökeltme, oksitleme, çürütme ve dezenfekte gibi işlemlere tabi tutulurlar.

Bu işlemlerde, kirli suların içinde askıda veya çözünmüş halde bulunan organik maddeleri, bakteriler yardımıyla oksitlemek ve hastalık yapan mikropları klor vererek yok etme gayesi güdülür. Daha sonra ortaya çıkan çamur çürütüldükten sonra kurutularak gübre olarak da kullanılabilir.

Kanalizasyon borularının çapları ihtiyaca göre 15 cm’den 3 m’ye kadar değişebilir. Ana borular üzerine her yüz metrede bir delikli kapaklarla donatılmış muayene (havalandırma), yıkama ve düşümlü (şut) bacaları (rögar) yerleştirilir. Doğrudan denize verilen pis sular 20-30 m derinliği bulana kadar sahilden uzaklaştırılır.

Kanalizasyon kanalları su borularının altında ve aralarında en az 30 cm mesafe bulunacak şekilde geçmelidir. Su borusunun alttan geçmesi durumunda izolasyon yapılması icab eder. Yoksa sulara kanalizasyon sızıntıları karışabilir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 244 ve 249. maddeleri ve Belediye Kanunu’nun 15. maddesi gereğince, belediyeler şehir ve kasabalarda kanalizasyon işlerini yürütmekle görevlidirler. Herkes pis suyunu rastgele yere akıtamaz. Kanalizasyona veya standartlara uygun yapılacak fosseptik çukurlara vermek mecburiyetindedir.

Büyük eserler veren Türk mimarisi; cami, medrese, hamam veya külliye ve imaret gibi yapı topluluklarının, darüşşifaların, kervansarayların lağım sularını, özellikle arazinin eğiminden istifade ederek yerleşim yerlerinden uzaklaştırarak denize veya meskun yerlerden uzak araziye vermiştir. Evlerin bahçelerindeki her çeşit atık maddeyi üstü örtülü derin çukurlarda biriktirmişler, çevreye mikrop ve pislik yayılmasına mani olmuşlardır.

Avrupa’da kanalizasyon düşüncesi henüz çok yenidir. Daha önceleri mesela, ortaçağda Paris’te oturan bir Fransız, sabahleyin kalktığı zaman, evinde bir hela olmadığı için oturağa yaptığı pislik ile içme suyu şişesini beraber Seine Nehrine götürür, nehirden önce içme suyunu alır, sonra da pisliğini nehre dökerdi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

kanalizasyon

Pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla belli merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan sistem, lağım döşemi, şebeke:
"Az kalsın kanalizasyona gidecektim, bağırıyorum bağırıyorum işiten yok."- S. F. Abasıyanık.

kanalizasyon

Türkçe kanalizasyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. drainage, drain, gully drain, sewage, sewerage

kanalizasyon

Türkçe kanalizasyon kelimesinin Fransızca karşılığı.
canalisation [la]

kanalizasyon

Türkçe kanalizasyon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kanalisation, Kanalisierung

misafir - 8 yıl önce
kanal izyon çok güzel ve çok komik bu filimin devamıda olmalı bu sezonunda yapın çok makara bi filim

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

kanalizasyon Resimleri

Kanalizasyon
3 yıl önce

sonucunda etrafa kötü koku yayılabilir. Yani kanalizasyon borularının çok sağlam olması lazımdır. Kanalizasyon hatları genellikle 1/2 dolulukta 2fps hızla...

Kanalizasyon, Mühendislik, Menhol, Lağım, Madde taslağı
Genetik kanalizasyon
6 yıl önce

Genetik kanalizasyon, yaşadıkları çevrenin değişebilirliği veya sahip oldukları genotipin değişkenliği ne ölçüde olursa olsun, bir popülasyonun aynı fenotipi...

İSKİ
3 yıl önce

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (kısaca İSKİ), 1981 yılında kuruldu ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altına alındı. Ayrıca...

Biyoenerji
3 yıl önce

kaynağı ise kanalizasyon arıtma işlemidir; Omni İşlemci, kanalizasyon atık suyunu içme suyuna ve elektrik enerjisine dönüştürmek için kanalizasyon katılarını...

Türkmendamı, Taşova
6 yıl önce

sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık...

Türkmendamı, Taşova, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Alpaslan, Taşova, Altınlı, Taşova, Alçakbel, Taşova
Kılıçören, Çorum
6 yıl önce

köydür. Çorum merkezine 25 km uzaklıktadır. Köyde icme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. Ayrıca her evde telefon mevcuttur. Türkiye portali Yerelnet...

Kılıçören, Çorum, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abdalata, Çorum, Acıpınar, Çorum
Eybekli, Biga
6 yıl önce

arasında "Eybekli" ve "Havdan köyü" arasında yapılan köy yolu yeniden yapılıp asfaltlanmıştır. Kanalizasyon sistemi, su arıtma tesisi bulunmaktadır. Yerelnet...

Eybekli, Biga, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abdiağa, Biga, Adliye, Biga
Lağım çukuru
6 yıl önce

Kasaba, ilçe ve şehirlerde foseptik çukurların yerini kanalizasyon şebekesi alır. Kanalizasyon şebekesi, foseptik çukurlara oranla çok daha sağlıklıdır...