Kara Halil Efendi

Kısaca: Kara Halil Efendi (1804-1880) II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti'nin şeyhülislamı olarak görev yapmış bir din adamıydı. ...devamı ☟

Kara Halil Efendi (1804-1880) II. Abdülhamit dönemindeOsmanlı Devleti'nin şeyhülislamı olarak görev yapmış bir din adamıydı. Kara Halil Efendi 1804 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğdu. Amasya ve Konya'da çeşitli medreselerde eğitim gördükten sonra İstanbul'a gitti. 1834 yılında icazet aldı. 1839 yılında müderris oldu. 1866 yılında Fetva Emini, 1873 yılında da Anadolu Kazaskeri oldu. 1871 tarihinde Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye Cemiyeti üyesi olarak Ahmed Cevdet Paşa'yla birlikte Mecelle hukukunun kurucuları arasında yer aldı. 26 Temmuz 1877 tarihinde Sultan II. Abdülhamit tarafından Hasan Hayrullah Efendi'nin yerine şeyhülis­lamlık makamına getirildi. Ayrıca aynı yıl Meşrutiyetin ilanı üzerine yeni kurulan Ayan Meclisi'ne de üye tayin edildi. 4 Aralık 1878 tarihinde şeyhüslamlık görevinden azledildi. Bunun sebebi olarak II. Abdülhamit'in Kara Halil Efendi'nin Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi için verilen fetvayı imzalamış olmasından hoşlanmaması gösterimiştir. 30 Aralık 1880 tarihinde vefat eden Kara Halil Efendi Fatih Türbesi bahçesinde defnedildi.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.