Karahitaylar

Kara Hıtay (Çince: 西遼 pinyin: xī liáo; anlamı: Batı Liao, 黑契丹 hēi qìdān; anlamı Kara Kitan, Moğolca: Хар Хятад; Kara Kitad, Farsça: قرا ختاى Qarā Khitā'ī; 1125 - 1211), Orta Asya'da Hıtay (Kitan)lar tarafından kurulan Moğol devleti. Başkenti Balasagun (Çince: 八剌沙衮 Farsça: بلاساغون Balāsāghūn, غزباليغ Ghuzz-Balïğ, başka isimleri; Karabalsagun, Koz Ordu, Koz Uluş) idi.

Karahitaylar

} Kara Hıtay (Çince: 西遼 pinyin: xÄ« lií¡o; anlamı: Batı Liao, 黑契丹 hÄ“i qí¬dān; anlamı Kara Kitan, Moğolca: Хар Хятад; Kara Kitad, Farsça: قرا ختاى Qarā Khitā'Ä«; 1125 - 1211), Orta Asya'da Hıtay (Kitan)lar tarafından kurulan Moğol devleti. Başkenti Balasagun (Çince: 八剌沙衮 Farsça: بلاساغون BalāsāghÅ«n, غزباليغ Ghuzz-Balí¯ğ, başka isimleri; Karabalsagun, Koz Ordu, Koz Uluş) idi. 1125'te Jurchen'lerin kurduğu Jin Hanedanı tarafından yıkılan Liao Hanedanı'nın imparator ailesi mensuplarından Yelü Dashi (Çince: 耶律大石 yíélÇœ dí shí­) batıya kayarak 1132'de Karahoca Uygur Krallığı'nı ilhak edip Doğu Karahanlı'yı egemenliği altına alarak Kara Hıtay Hanlığı'nı kurmuştur.Kara Hıtay Hanları Gur Han (كور خان KÅ«r khān, anlamı: Bütün dünya'nın Han'ı) lakabını kullanmışlardır. Kara Hitaylar İpek yollarından hem "Tanrı Dağ kuzey yolu"'nu hem de "Tanrı Dağ güney yolu"'nu kontrol atlına alarak Orta Asya'da ticarí hakimiyetini korumuştur.1337'de Batı Karahanlılar'ın hükümdarı II. Mahmut'u yenerek orayı da ilhak etmiş ve Harezmşahlarının Atsız'ı yenerek 30.000 dinarlık altın'ı ödetmiştir. Kara Hitaylar 1141'de Selçuklu sultanı Ahmed Sencer ile yaptıkları Katvan Savaşı'nı kazandılar.Böylelikle bütün Maveraünnehir'i ele geçirdiler.1143'te Jin Hanedanı'na karşı intikam seferini düzenlediyse de yol ortasında Yelu Dashi ölmüştür. 1208'de Cengiz Han tarafından yenilerek Kara Hıtay'a sığınan Naiman'ın Küçülüğ (Çince: 屈出律, Farsça: كوچلك خان KÅ«chuluk Khān)'ı prensisi ile evlendirmiştir. Fakat 1211'de Küçülüğ Kara Hıtay ülkesini benimseyerek yıkmıştır. === Kara Hıtay'ın hükümdarları === == Ayrıca bakınız == * Keraitler * Naymanlar * Öngütler }

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar