karbonat

Karbonat Yaygın halde bulunan önemli bir mineral grubu. Karbonatlar karbonik asidin (H2CO3) metalik tuzlarıdır. Bunlar başlıca kalsiyum, mağnezyum, demir, mangan, çinko, baryum, stronsiyum ve kurşun karbonatlardır.

Karbonatlar kristal yapılarına göre bazı alt gruplara ayrılırlar. Kalsit grubu denilen grup heksagonal kristal yapı gösterir. Bu grubun başlıcaları kalsit CaCO3; dolomit CaMg(CO3)2; magnezit MgCO3; siderit FeCO3; rodokrosit MnCO3 ve smitsonit ZnCO3tir. Kalsit kireçtaşı merme

Karbonat

Karbonat Yaygın halde bulunan önemli bir mineral grubu. Karbonatlar karbonik asidin (H2CO3) metalik tuzlarıdır. Bunlar başlıca kalsiyum, mağnezyum, demir, mangan, çinko, baryum, stronsiyum ve kurşun karbonatlardır.

Karbonatlar kristal yapılarına göre bazı alt gruplara ayrılırlar. Kalsit grubu denilen grup heksagonal kristal yapı gösterir. Bu grubun başlıcaları kalsit CaCO3; dolomit CaMg(CO3)2; magnezit MgCO3; siderit FeCO3; rodokrosit MnCO3 ve smitsonit ZnCO3tir. Kalsit kireçtaşı mermer ve tebeşir şeklinde önemli kaynaklar halinde bulunur ve dolomitle beraber önemli bir yapı malzemesidir (Bkz. Kireç). Bütün karbonatlar ihtiva ettikleri metaller için birer cevher durumundadır. Mesela magnezya magnezitten elde edilir.

Diğer bir karbonatlar grubu ortorombik kristal yapısı gösteren aragonit grubudur. Bu grubun ilk üyesi olan aragonit CaCO3, yani kalsiyum karbonat olmakla beraber kalsitten kristal yapı bakımından ayrılır. Bu serinin ehemmiyet taşıyan diğer üyeleri başlıca witerit BaCO3; strontianit SrCO3 ve kerusit PbCO3tir. Kerusit kurşunun önemli bir mineralidir.

Monoklinik sistemde kristallenen karbonatlar da vardır. Malahit Cu2CO3(OH)2 ve azurit Cu3(CO3)2(OH)2 bunların başlıcaları olup birer bakır mineralidirler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

karbonat

karbonik asidin bazlarla bileşerek oluşturduğu tuzların genel adı.
sodyum bikarbonat.

karbonat

Almanca karbonat kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. karbonat (n)

karbonat

1 . Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı.
2 . Sodyum bikarbonat.
3 . Genellikle sindirimi kolaylaştırmak için suya katılan kimyasal birleşim:
"Daha sonra karbonat yerine asit borik yutmak suretiyle bir sersemlik ettim."- B. Felek.

karbonat

Almanca karbonat kelimesinin İngilizce karşılığı.
(das/der) n. carbonate, salt or ester of carbonic acid

karbonat

Türkçe karbonat kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Karbonat (das/der) ] n. carbonate, salt or ester of carbonic acid
n. carbonate

karbonat

Almanca karbonat kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. carbonate (m)

karbonat

Almanca karbonat kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. carbonato (m)

karbonat

Almanca karbonat kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. carbonato (m)

karbonat

Türkçe karbonat kelimesinin Fransızca karşılığı.
carbonate [le], cristaux

karbonat

Türkçe karbonat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Karbonat

Yanıtlar