Karesi Vilayeti

Kısaca: Karesi Vilayeti, Osmanlı Devleti vilayetidir. 1881 yılında kurulmuş 1888 yılında dağıtılmıştır. ...devamı ☟

Karesi Vilayeti, Osmanlı Devleti vilayetidir. 1881 yılında kurulmuş 1888 yılında dağıtılmıştır. Tarihi 1881 yılında yeni bir düzenleme ile Karesi, Hüdavendigar Vilayeti'nden ayrılarak bir vilayet haline gelmiştir. Vilayetin merkezi Karesi'dir. Vilayetin valisi ise Hamdi Paşazade Reşat Paşa ve Mehmet Atıf Bey'dir. Biga'nın da ilavesi ile toprakları genişleyen Karesi Vilayeti'nin iki sancağı mevcuttu. Birincisi 7 kazaya bölünmüş olan Karesi Sancağı ve ikincisi 4 kazaya bölünmüş olan Biga Sancağı'dır. Nisan 1888'de Karesi Vilayeti kaldırılmış ve Hüdavendigar Vilayeti'ne dahil olmuştur. Hüdavendigar Vilayeti içindeki Karesi'nin yönetimine de Rumeli payelilerinden Behçet Paşa getirilmiştir.

Sancakları

Nüfus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karesi Sancağı
2 yıl önce

Karesi Sancağı, Osmanlı Devleti'nin Anadolu Eyaleti sınırları içindeki sancaklarından biri. Osmanoğulları'na ilk katılan beylik olan Karesi Beyliği'nin...

Karesi Sancağı, 1360, 1922, Balıkesir, Başkent, Karesi, Karesioğulları, Monarşi, Osmanlı Devleti, Resmi dil, Türkiye
Saruhan Eyaleti
6 yıl önce

Karesi Eyaleti, Saruhan Eyaleti, veya Karesi-Saruhan Eyaleti, Osmanlı Devleti eyaletidir. 1845 yılında kurulmuş 1847 yılında dağıtılmıştır. 1841 yılında...

Karesi beyliği
2 yıl önce

olmuştur. İlerleyen dönemlerde Osmanlı Devleti içinde bu bölgede Karesi Sancağı kurulmuştur. Karesi beylerinin ve ileri gelen şahıslarının, Osmanoğullarının egemenliği...

Karesi Beyliği, Karesi Beyliği
Aydın Vilayeti
4 yıl önce

Aydın Vilayeti Osmanlı Devleti vilayetidir. Aydın Eyaleti 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi ile kaldırılmış yerine Aydın Vilayeti kurulmuştur...

Trablusgarp Vilayeti
2 yıl önce

Trablusgarp Vilayeti, 1864 yılında gerçekleşen yönetim reformu sonucu Trablusgarp Eyaleti yerine kurulan Osmanlı vilayetidir. Trablusgarp Vilayeti, 1864 yılında...

Halep Vilayeti
2 yıl önce

Halep Vilayeti, 1867 yılında kurulmuş Osmanlı Devleti vilayeti. Vilayet merkezi Halep'tir. Halep Vilayeti 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi...

Basra Vilayeti
5 yıl önce

Basra Vilayeti 1884 yılında kurulan Osmanlı Devleti vilayeti. Vilayetin merkezi Basra'ydı. 1884 yılında Bağdat Vilayeti'ne bağlı bir sancak iken Basra...

Kosova Vilayeti
2 yıl önce

İmparatorluğu vilayeti. Vilayetin merkezi önce Priştine sonra Üsküp olmuştur. 1869 yılında Prizren, Manastır Vilayeti'nden ayrılarak bir vilayet hâline gelmiştir...