Halep Vilayeti

Halep Vilayeti, 1864 yılında kurulmuş Osmanlı Devleti vilayeti. Vilayet merkezi Halep'tir. Halep Vilayeti 1864 yılında kabul edilen ''Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi'' ile kurulmuştur.

Halep Vilayeti

Halep Vilayeti, 1864 yılında kurulmuş Osmanlı Devleti vilayeti. Vilayet merkezi Halep'tir. Halep Vilayeti 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuştur. Halep Vilayetinin sancakları: * Halep * Ayıntab * Urfa * Maraş * Adana: Adana Sancağı 1869 yılına kadar Halep Vilayetine bağlı bir sancaktır. 1869'da Adana Vilayeti kurulmuştur.

Nüfus

Yanıtlar