karga

Karga Yaşadığı yerler: Yeni Zelenda ve Büyük Okyanus adaları hariç, dünyanın her tarafında bulunur. Özellikleri: İri ve güçlü gagalı, ötücü kuşlar. Tohum, böcek ve avladıkları kuşların etiyle beslenirler. Ömrü: 100 yıl kadar. Çeşitleri: 200 kadar türü mevcuttur. Ekin kargası, ala karga (kestane kargası), kara karga, leş kargası, köknar kargası, dağ kargası, kızılca karga, hırsız karga, gökçe karga Ünlülarıdır. Kargagiller ailesinden, geniş kanatlı, alın ve sivri gagalı, kuvvetli ayaklı...

KARGA (türkçe) anlamı
1. Kargagillerden
2. kanatları geniş
3. tüyleri kara renkte
tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus).
KARGA (türkçe) anlamı
4. kargagillerden
5. kanatları geniş
6. tüyleri kara renkte
7. tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (corvus).bir şeyin asıl durumunu yitirerek
8. başaşağı olması.yelkenleri toplama.
KARGA (türkçe) ingilizcesi
1. [Wing Commander: False Colors] adj. corvinen. crow,
KARGA (türkçe) fransızcası
1. corbeau [le]
KARGA (türkçe) almancası
1. n. Krähe
2. Rabe

Karga hakkında detaylı bilgi

Karga Yaşadığı yerler: Yeni Zelenda ve Büyük Okyanus adaları hariç, dünyanın her tarafında bulunur. Özellikleri: İri ve güçlü gagalı, ötücü kuşlar. Tohum, böcek ve avladıkları kuşların etiyle beslenirler. Ömrü: 100 yıl kadar. Çeşitleri: 200 kadar türü mevcuttur. Ekin kargası, ala karga (kestane kargası), kara karga, leş kargası, köknar kargası, dağ kargası, kızılca karga, hırsız karga, gökçe karga Ünlülarıdır.

Kargagiller ailesinden, geniş kanatlı, alın ve sivri gagalı, kuvvetli ayaklı, yarı yırtıcı, gezici ve ötücü kuşların genel adı. Kuzgun (kara karga) en irilerindendir. Boyu 70 cm kadardır, kanat açıklığı 90 santimetreyi bulur. Çoğunun tüyleri siyahımtrak ve mavi metal parlaklığındadır. Tohum, böcek, leş ve avladıkları küçük kuşlarla beslenirler. Kuşların yuvalarından yumurta ve yavrularını çalar, fare ve yavru tavşanları da avlayıp yerler. Ekin saplarını kanatları ile yere yatırıp kırar, tohumları yer, filizleri söküp yağma ettiğinden çiftçiler tarafından sevilmezler. Kargalar hırsızlığı ile Ünlü, çirkin sesli hayvanlardır. Toplu halde yaşarlar. Eşler birbirine tutkundur. Yuvalarını eski kuleler, sarp kayalar ve yüksek ağaçlar üzerine kurarlar. Gübreleri keskin olduğundan ağaç dibini kuruturlar. Soğuk ve sıcağa dayanıklı ve uzun ömürlüdürler. 100 yıl kadar yaşarlar. Çoğu göçmendir. Yazın, dişiler yeşilimsi kabuklu ve gri benekli 4-5 yumurta yumurtlarlar.

Ufak kuşların yuvalarını bozmaktan, parlak madeni ve cam eşyaları çalıp saklamaktan hoşlanırlar. Karga, yavruyken evcilleştirilebilir. Papağan gibi birkaç kelime öğretilip söyletilebilir. İnsan sesini taklit edebilirler. Köpek gibi havlar, insan gibi güler, kumru gibi sesler çıkarırlar. Buna rağmen hain huyludurlar. Tavşan, tavuk ve kaz gibi evcil hayvanları öldürür, çıplak ayakla gezenlerin ayaklarını ısırırlar. Hatta küçük çocuklar için büyük tehlikelidirler. “Besle kargayı oysun gözünü” sözü Ünlüdur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Şarkı Sözleri

Masal Ekseni tarafından söylenen karga adlı şarkının sözleri.

sen masal seven ve bu şehiri ilk terkeden
sen sönmüş güneş ısıtmıyor gözyaşların
biz evet ikimiz söz ettirmeyiz birbirimizden
hayat ya bir roman, ya da bir yalan senden kalan

masallar eriyor ağızlarında kahramanların
gölgesiz ozanlar terkediyor artık masalları..
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Karga, Havza

Karga, Samsun ilinin Havza ilçesine bağlı bir köydür.

Karga Pazarı çatışması

Karga Pazarı Çatışması Akçalıuşağı, Boztahta, Karahamzalı, Tokmaknaklı, Kuyubeli ve civar köylerden milis kuvvetlerce Fransizlarin Haçin Ermenilerine gönderdikleri takviye kuvvet ve mühimmata yapılan baskındır.

Karga Koyu

Karga, Samsun ilinin Havza ilçesine bağlı bir köydür.

Karga Köyü

Karga, Samsun ilinin Havza ilçesine bağlı bir köydür.

Karga, Kavak

Karga, Samsun ilinin Kavak ilçesine bağlı bir köydür.

Karga, Yozgat

Karga, Yozgat ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

Karga, Çerkeş

Karga, Çankırı ilinin Çerkeş ilçesine bağlı bir köydür.

Bayağı Karga

Küçük karga (Corvus monedula), kargagiller (Corvidae) 33 cm boyunda, açık alanlar, kayalıklar ve kentlerde yaşayan bir kuş türü. Diğer kargalar gibi "zeki" olarak bilinir.

Kara Karga

Bayağı kuzgun, karakarga veya kelağ (Farsça: کلاغ) (Corvus corax), kargagiller (Corvidae) familyasından Corvus cinsi, zekası, büyüklüğü ve simsiyah olması ile dikkat çeken bir kuş türü.

Küçük Karga

Küçük karga (Corvus monedula), kargagiller (Corvidae) 33 cm boyunda, açık alanlar, kayalıklar ve kentlerde yaşayan bir kuş türü. Diğer kargalar gibi "zeki" olarak bilinir.

Karga (takımyıldız)

Corvus ya da Karga takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan biridir.