kartal

Kartal bilinen yırtıcı kuş. Kartallar tek eşlidir. Yaşamları boyunca eş değiştirmedikleri gibi her yıl aynı yuvayı kullanırlar. Yuvaları genellikle kolay ulaşılamayacak yerlerdedir. Yuvayı bıraktıkları bir ya da bir kaç yumurtanın kuluçka

KartalKartal
Kartal
Kartal, yırtıcı bir kuş türü. Diğer anlamları:

  • Kartal, İstanbul'un bir ilçesi
  • Kartal, bir otomobil modeli


Kartal bilinen yırtıcı kuş. Kartallar tek eşlidir. Yaşamları boyunca eş değiştirmedikleri gibi her yıl aynı yuvayı kullanırlar. Yuvaları genellikle kolay ulaşılamayacak yerlerdedir. Yuvayı bıraktıkları bir ya da bir kaç yumurtanın kuluçka dönemi altı-sekiz hafta sürer. Yavruları yavaş gelişir ve ancak üç ya da dört yaşına giren kartalların erişkinlere özgü tüyleri çıkar.

Kartallar (Falconiformes) takımından birçok türe verilen genel ad. Gündüz yırtıcı kuşlarının en irilerindendir. Kıvrık sivri gagalı, güçlü ve keskin pençeli, büyük yuvarlanmış kanatlı kuşlardır. Gagada burun delikleri etlidir. Genellikle kahverengi veya gri tüylüdür. Görme duyuları keskindir. Çok yüksek sarp kayalara veya ağaçlara yuva yapar. Memeli hayvanları, sürüngen ve kuşları avlayarak beslenirler. Balık ve leş yiyenleri de vardır. Az yumurtladıklarından çoğalmaları yavaştır. 1-2 yumurta yumurtlarlar. Kuluçka süreleri 43-49 gün kadardır. Çoğunlukla dişi, kuluçkaya yatar. Yavruları beraber beslerler. Bazı türlerde yumurtadan ilk çıkan yavru, sonra çıkanı yuvadan atar.

Yaşadığı yerler: Yeryüzünün hemen her yerinde bulunan, birçok türü vardır.

Ömrü: 70-104 yıl. Esaret hayatında 40 yıl kadar yaşar.

Çeşitleri: Kara kartalı, kuzu kartalı, balık kartalı, kayzer kartalı (şah kartal), yılan kartalı, büyük bağırtgan kartal, küçük bağırtgan kartal meşhurlarıdır.

Özellikleri

Üst gagaları çengel gibi kıvrık, ayakları güçlü ve keskin pençeli kuşlar. Yükseklerde yuva yapar. Gündüz avlanırlar. Ağırlığı 7 kg, kanat açıklığı 2,5 m olanları vardır.


Kanatları ve kuyrukları geniş, bacakları tüylü, iri yırtıcılardır. 2-3 yılda ergenliğe ulaşırlar. Uçuşta sıkça dönerek yükselirler, belirgin parmakları, yukarı kıvrılır. Ormanlar ve dağlarda yaşarlar. Kaya girintilerinde ve ağaçlarda yuva yaparlar. Kartallar tek eşlidir. Yaşamları boyunca eş değiştirmedikleri gibi her yıl aynı yuvayı kullanırlar. Yuvaları genellikle kolay ulaşılamayacak yerlerdedir. Yuvayı bıraktıkları bir ya da birkaç yumurtanın kuluçka dönemi altı-sekiz hafta sürer. Yavruları yavaş gelişir ve ancak üç ya da dört yaşına giren kartalların erişkinlere özgü tüyleri çıkar.

Kartallar yüksek ve hızlı uçan, cesur, atılgan hayvanlardır. İri olanları antilop, maymun, tilki, tavşan gibi hayvanları rahatça öldürebilirler. Kuzu yavrularını kaldırıp kaçıranları vardır. Birbirinin avını almak için döğüşenlerine rastlanır. Avlarının kemiklerini rahatça sindirirler; tüylerini, sindirimden sonra top halinde ağızlarından çıkarırlar. Çoğunun ayakları ayak parmaklarına kadar tüylüdür. Kemiricileri ve leşleri tükettiklerinden faydalı sayılabilirler. Bazı bölgelerde evcilleştirilerek av için kullanılırlar. Sıkıştığında insana saldırmaktan çekinmezler. Kartallar dört ana grup altında toplanarak, incelenirler: 1) Deniz kartalları ve balık kartalları, 2) Yılan kartalları, 3) Arpia kartalları ve tepeli kartallar, 4) Gerçek kartallar veya paçalı kartallar.

Birinci grupta bulunan kartalların hepsinin ayak bilekleri tüysüzdür ve ayak parmaklarında balıkların kaymasını önleyen iğne biçimli yapılar (spikula) mevcuttur. Baş ve kuyruklarında beyaz lekeler görülür .Yavruları da kahverengi tüylüdür. Büyük göl, ırmak ve deniz kıyıları ile bazı adalarda yaygındırlar. Deniz kartalları, balıkların dışında, fok gibi deniz memelilerinin yavruları ile çeşitli deniz kuşlarını da avlarlar. Yılan kartalları, Asya ve Afrika’da yaşarlar. Çoğunlukla sürüngen ve yılanlarla beslendiklerinden bu adla anılırlar. Çeviklikleri, kısa ve güçlü bacaklarının pullu oluşu ve tüylerinin sıklığı sayesinde en zehirli yılanları bile tehlikesizce yakalayıp avlarlar. Zaman zaman memeli hayvan, kuş ve leşleri de yedikleri olur. Arpia ve tepeli kartallar Güney Amerika’nın tropik ormanlarında yaygındır. Son derece yırtıcı ve iyi uçucu kuşlardır. Çoğunlukla maymun, aguti ve tembel hayvanları avlarlar. Arpia kartalının dişilerinin ağırlığı 6,5 kg, erkeklerinin ise, 4-5 kg kadardır. Başlarında bulunan bir çift sorguç bu türe ürkütücü bir görünüm kazandırır. Paçalı kartalların 30 kadar türü bilinmektedir. Çok yaygın olan kaya kartalı bu gruptandır.

Kartal eski çağlardan beri bir çok milletin folkloruna cesaret ve kuvvet sembolü olarak geçmiştir. 70-104 yıl kadar yaşarlar. Esaret hayatına fazla dayanamazlar.

Kartalların sahip oldukları görme duyusu

Binlerce metre yüksekte uçan kartallar, bu mesafeden yeryüzünü bütün detaylarıyla tarayacak gözlere sahiptirler. Gelişmiş savaş uçaklarının binlerce metreden hedeflerini tespit etmesi gibi, kartal yer üzerindeki en küçük hareketi, en küçük renk farkını algılayarak avını tespit eder. Bu yeteneğini gözünde bulunan çok özel yapılara borçludur.

İnsan gözüne gelen ışığın mercekte kırıldıktan sonra, retina üzerine düştüğünü ve görüntünün burada oluştuğunu söylemiştik. Kartalların gözlerinde ise iki retina vardır. İki retinaya sahip olmak son derece keskin bir görüş kabiliyeti sağlar. Keskinliğin yanısıra hem ön hem de arka taraf aynı anda fark edilir.

Kartal gözü aynı anda hem üç yüz derecelik geniş bir açıya sahiptir, hem de istediği görüntüyü 6 ila 8 misli oranında büyütebilir. 4.500 m yüksekte uçarken 30.000 hektarlık bir alanı gözleriyle tarayabilir. 1.500 metreden tarladaki otlar arasında kamufle olmuş bir tavşanı çok rahat ayırt edebilir.

TürlerBakınız

kartal

kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (aquila).

kartal

Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila):
"Kartal yükseldi yükseldi, kıyıdaki dağların üstünde küçüle küçüle göze görünmez oldu."- N. Cumalı.

kartal

(Türkçe) Erkek ismi 1. Kartalgillerden, beyazla karışık siyah tüylü, kıvrık ve kuvvetli gagalı, geniş kanatlı büyük yırtıcı kuş. 2. Yeniden diriliş ve güçlülük sembolü.

kartal

Türkçe kartal kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kartal] n. eagle, king of birds

kartal

Türkçe kartal kelimesinin Fransızca karşılığı.
aigle [le]

kartal

Türkçe kartal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Aar, Adler
70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır.
Ancak bu yaşa ulaşmak için, 40 yaşlarındayken çok ciddi ve zor bir kararı vermek zorundadır. Kartalın yaşı 40'a dayandığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelir.
Gagası uzunlaşır ve göğsüne dogru kıvrılır. Kanatları yaşlanır ve ağırlaşır. Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır.
Dolayısıyla kartalın burada iki seçimden birisini yapması gerekir.
Ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir.
Bu yeniden doğuş süreci 150 gün kadar sürecektir.
Bu yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine uçar ve orada bir kaya duvarda, artık uçmasına gerek olmayan bir yerde yuvasında kalır.
Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar.
En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer.
Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra bu yeni gaga ile pençelerini yerinden söker çıkarır.

Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar.
5 ay sonra kartal, kendisine 20 veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir.
Kartal sorunun cevabı: 1000 metreden yani bir kilometre yukarıdan bile bir tavşanı rahatlıkla görebilirler.
kartal kaç metre yükseklikten bir tavşanı görebilir

kartalın hızı saatte300 km ye çıkar bunu biliyormuydunuz?
kartalların görüş mesafesi insanlarınkinden 8 kez daha fazla olup, 3000 m yükseklikten bir tavşanı görebilir..
bu sitede araştırmak istediğim bir soru var.O da şu Kartallar kaç metre yükseklikten yerdeki tavşanı görebilir.
kartal kaç metre yükseklikte bir tavşanı görebilirkartallar kaç metreden aşağıyı görebilirler

Kartal (Abluka Alarm) sözleri

Abluka Alarm tarafından albümünde söylenen Kartal adlı şarkının sözleri.

Verse 1:
Henüz sabahın pusu ve yolum uzun
Yetişmiyor hızıma huzur ve kafa bozuk
Ben nerede kaybolupta bulunurum
Yazık ezberler bozulup unutulur

Umutların olur bir de bulutların
Karaysa eğer terket git hudutları
On yıllık rüyadan ayaklanıp
Ben bir bir patlattım o siyah balonları

Deli dolu ruhum derin ve duruh
Geri dur kapılma dikkat et boğar emin ol
Kalbini kaplamış fitne fücur
Nereye girerse girsin okumun ucu

Hep sorun ve en zoru o aşk yolu
Göz olur flu tüm renkleri solar
Aldığım nefes için ilham olup
Ya da bir dua ya da bir duvar yıkılmaz olan

Ve dile kolay yok ipin ucunu tutan
Zamana yenik düşer heves kalır kursağında
Unutucaksan eğer söz verme
Neyse ne siktir et bekle inerim göklerden

Nakarat x2:
Lütfen rahat bırak
Yalnız bir kartalın kanatları kadar özgür yaşar
Ruhum dön dolaş
Bu gökyüzü benim odam sarılıp sarmalarVerse 2:
Ben miyim pişmanlık sonrası akıllanan?
Sen misin aklımdan geçenleri alıp tutan?
Sahte müjdedir hayalleri alıp yutan
Benden büyüksün hayat yaptıklarından utan

Elimle yazmak istediklerime dün hakimken
Sorun nedir zihnim ufaktan durdum sen
Dünya elzem ama ben birazcık sevsem
Kime kibrim dersen küstahlara sersem

Çıkarsız sevdi adam boğuştu yıllarla ama
Gelecek hakimiyetini kaybetmişti oysa
Kırık bir kadehin parçalarından bak zamana
Hatırlayabildiklerini dök önüne ser yarına

Ölçü zamanı şimdi hesap kitap ayarı
Dünya senin bildiklerinden daha karlı
Hadi yatır aklı, aklın ağlamaklı
Biraz düşünebilirsen sebep sonuç farklı

Bul fotoğraflarımdan hadi kendini ara
Gizlenmişti gerçek sen belki arka pozlara
Tutabildiğim dalı kırmamaya çalış alış
Hayat böyle bir denklem istemediğin yarış

Nakarat x2:
Lütfen rahat bırak
Yalnız bir kartalın kanatları kadar özgür yaşar
Ruhum dön dolaş
Bu gökyüzü benim odam sarılıp sarmalar

İlgili konuları ara

Yanıtlar