Kastamonu Eyaleti

Kısaca: Osmanlı Devleti`nin eyaletlerinden birisi. Fatih Sultan Mehmet (Mehmet II) zamanında, İstanbul`un fethinden sonra, Osmanlı Devleti`ne kendiliğinden katılmıştır. Daha önce Candaroğulları Beyliği`nin merkezi idi. ...devamı ☟

Kastamonu Eyaleti
Kastamonu Eyaleti

Osmanlı Devleti`nin eyaletlerinden birisi. Fatih Sultan Mehmet (Mehmet II) zamanında, İstanbul`un fethinden sonra, Osmanlı Devleti`ne kendiliğinden katılmıştır. Daha önce Candaroğulları Beyliği`nin merkezi idi. 1985 Yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD`da Türkiye`de illere ve bölgelere göre kan grubu dağılımlarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan bir araştırmada Kastamonu ilinde yaşayan insanların kan grubu ortalamalarının diğer illere göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bunun nedeninin bu bölgede yaşayan nüfusun Anadolu`ya gelen ayrı bir kavim olması olarak gösterilmiştir. Ayrıca Anadolu`ya lepra hastalığını getiren kavim olarak da bilinir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kastamonu Vilayeti
3 yıl önce

Kastamonu Vilayeti, Osmanlı Devleti vilayetidir. 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi ile Kastamonu Eyaletinin kaldırılmasıyla yine aynen...

Kastamonu
3 yıl önce

Kastamonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kastamonu ilinin merkez şehridir. Gökırmak'ın bir kolu olan Karaçomak Deresi vadisinde...

Kastamonu (il), 1925, Abana, Abana, Kastamonu, Adana (il), Adıyaman (il), Afyonkarahisar (il), Aksaray (il), Amasya (il), Ankara (il), Antalya (il)
Kastamonu (il)
3 yıl önce

Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır. İlin merkezi aynı isimli Kastamonu şehridir. Kastamonu ismine ilişkin bilimsel bir etimolojik çalışma bulunmamakla...

Kastamonu (il), 1925, Abana, Abana, Kastamonu, Adana (il), Adıyaman (il), Afyonkarahisar (il), Aksaray (il), Amasya (il), Ankara (il), Antalya (il)
Osmanlı eyaletleri listesi
3 yıl önce

Trablusgarp Eyaleti Temeşvar Eyaleti Mısır Eyaleti Budin Eyaleti Kanije Eyaleti Cezayir Eyaleti Tunus Eyaleti Habeş Eyaleti Musul Eyaleti Bağdat Eyaleti Anadolu...

Anadolu Eyaleti
3 yıl önce

Anadolu Eyaleti veya Anadolu Beylerbeyliği, 1393 yılında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. 16. yüzyılda nüfusu 5.455.000 olup bunun 5.410.000'i Müslüman...

Anadolu Beylerbeyliği, 1326, 1826, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur
Zülkadriye Eyaleti
3 yıl önce

Zülkadriye Eyaleti veya 1831'den sonraki adıyla Maraş Eyaleti, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir eyaleti. 19. yüzyıldaki yüz ölçümü 77.352 milkare (200.340 km2)...

Trablusşam Eyaleti
3 yıl önce

Cebeliyye, günümüz Cebele, Suriye ve civarı) Osmanlı eyaletleri listesi Şam Eyaleti Halep Eyaleti Osmanlı vilayetleri listesi Şam Vilayeti Humus, Suriye...

Bosna Eyaleti
3 yıl önce

Bosna Eyaleti veya Bosna Beylerbeyliği (Boşnakça: Bosanski ejalet, Босански ејалет), Osmanlı İmparatorluğu eyaletidir. Bosna Eyaleti bugünkü Bosna-Hersek...