Kaynarca, Sakarya

Kısaca: Kaynarca ilçesi, Kocaeli yarımadasının doğu uzantısında, Sakarya Vadisi ile Karadeniz arasında yer almaktadır. Bu bölgenin tarihi Biyatin Krallığı ile başlar. (M.Ö. 307-304) sonrası ile Pantos, Roma ve Bizans egemenliğine kadar uzanmaktadır. 1299 yılında Söğüt dolaylarında Osmanlı Beyliği`ni kuran Osman ...devamı ☟

Kaynarca, Sakarya
Kaynarca, Sakarya

Kaynarca Sakarya ilinin bir ilçesidir.

Tarihi

Kaynarca ilçesi, Kocaeli yarımadasının doğu uzantısında, Sakarya Vadisi ile Karadeniz arasında yer almaktadır. Bu bölgenin tarihi Biyatin Krallığı ile başlar. (M.Ö. 307-304) sonrası ile Pantos, Roma ve Bizans egemenliğine kadar uzanmaktadır. 1299 yılında Söğüt dolaylarında Osmanlı Beyliği`ni kuran Osman Gazi Karadeniz`e kadar olan yörenin Osmanlı Beyliği`ne katılması görevini Akçakoca ve Konuralp Beylere verir. Akçakoca Bey`i bu yöreyi 1308-1371 yılları arasında tümüyle Osmanlı Beyliği topraklarına katar.

Kaynarca`nın kesin kurtuluş tarihi bilinmemektedir. Hoca köy adıyla anılan köyün daha sonra Şeyhler adını alarak nahiye olduğu (1288-1827) tarihli tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır. 1899` da meydana gelen büyük bir yangın sonucu devlet daireleri önce Şeyhtımarı köyüne (1889-1909), sonra Kavacık Çorlar köyüne (1909-1917) taşınır. 1917` de tekrar nahiye olarak teşkilatlanan Şeyhler, 25 mart 1920` de Yunan işgaline uğramış ve 16 Nisan 1921` de geri alınmıştır. 2.kez 30 nisan 1921` de işgale uğramış ve 3 mayıs 1921` de düşman işgalınden kurtarılmıştır. 1922 yılında ikinci kez büyük bir yangın geçirerek 1922-1925 yılları arasında Topçu Büyük Kaynarca Köyü` ne nakledilmiştir. Önce Kocaeline bağlı olan Şeyhler 1868` de Kandıra`nın bir ilçesi olması üzerine Kandıra`ya bağlanmıştır. 1 Nisan 1959 yılına kadar Kandıra`nın bir ilçesi olarak kalmıştır. 1 Nisan 1959`da 7033 Sayılı kanuna göre "Kaynarca" adıyla ilçe olmuş ve 21 ocak 1966 tarih ve 714 sayılı kanunla Sakarya iline bağlanmıştır. Yaşayan tanıklara göre Kaynarca 2 kez işgal girişimine maruz kalmakla beraber milli mücadele kahramanı HALİT MOLLA ve çetesi yunan ordusunu Kaynarca`ya sokmamıştır.Ancak Kandıra`dan Adapazarı`na ilerleyen rum ordusu kasabayı yakmıştır.Bu sebeple 3 mayıs kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır.

Coğrafyası

Kaynarca İlçesi Sakarya İli`nin Kuzey batısında yer alır. Doğuda Karasu, Batıda Kocaeli`ye bağlı Kandıra İlçesi Güneyde Adapazarı Merkez İlçesi ve Kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. İl merkezine uzaklığı 35 km2 dir. Yüzölçümü 360.27 km2 dir. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 50 metredir. Genel olarak engebeli ve dalgalı bir arazi yapısına sahiptir. En yüksek yeri 353 metre ile Oflak dağıdır.

Nüfusu

2000 yılı genel nüfus sayımına göre ilçe merkezi nüfüsu 3750,köylerin nüfusüna 19275 ve toplam nüfus 24407`dir. Nüfus yoğunluğu %66 ve ortalama yıllık nüfus artışı %0,2`dir. İlçenin nüfusu %74`ü tarımla işgal etmektedir. İçinde okur yazarlık oranı %97` dir.

Ekonomisi

Tarım:İlçemizin ekonomisi tarıma dayalıdır. Halkın başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Son yıllarda kümes hayvancılığında büyük aşama kaydedilmiştir. Küçük çapta sanat ve ticaret faaliyetleri de olduğu görülmektedir. İlçemizde 4181 hane vardır. 3956 aile çiftçilikle uğraşmaktadır.

İlçede Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi`nin şubesi vardır. Çiftçi ve esnafı destekleyecek Ziraat Odası`nın yanısıra T.C. Ziraat Bankası, Kaynarca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Tarım Kredi Kooperatifi ve Pancar Bölge Şefliği bulunmaktadır.

İlçede tarıma elverişli arazi toplamı 19875 dekar olup, bu miktar İlçe yüzölçümünün % 54.91 dir. Bu arazilerin % 20 si sulanabilir arazi niteliğinde olup, iklim elverdiğinde her türlü tarım yapılabilir. Ayrıca 3148.4 hektar fındıklık vardır. Geriye kalan % 25 orta vasıfta, % 9.917i de düşük vasıflı kıraç ve meyilli arazidir.

Hayvancılık:Tarım arazisinin fazla olmasının yanı sıra hayvancılığa da gereken önem verilmektedir. Hayvancılık oldukça gelişmiştir. 3956 çiftçi ailesinin tamamı hayvancılıkla iştigal etmektedir. Ayrıca 165 çiftçi ise projeli hayvan besiciliği yapmaktadır.

Süt inek besiciliği hızla yaygınlaşmıştır. Süt verimi yüksek Holstein Irkı İnek yönünde ıslah çalışmaları devam etmektedir. Süt inekçiliğinin % 90`ı Holstein ırkıdır. 16995 Adet Büyükbaş hayvanın 10620 Adeti süt ineğidir.Son yıllarda Broiler Tavuk işletmeciliği İlçemizde gelişmiştir. İlçede 525 faal kümes, 200 adet de faal olmayan kümes vardır.

Kültür ve Tabiat Varlıkları

Kanlı Pınar:Taşoluk Köyünde eski dönemlerden kalma bir mağara vardır. Kanlı Pınar, mağaranın sağ tarafında yer alır.

Rivayetlere göre İstiklal Savaşı sırasında yorulan ve susayan Türk askerleri su ihtiyaçlarını buradan temin etmişlerdir. Düşman kuvvetleri bu suyu bulunca burada pusuya yatmışlar. Yorulan askerlerimiz biraz dinlenmek ve susuzluklarını gidermek için bu pınarın başına gelmişler. Pusuya yatan işgal gücü askerleri bir anda ortaya çıkıp orada bulunan Türk askerlerini öldürmüşlerdir.

Şeyh Müslihittin Camii:Bu bölgede bilinen en eski Osmanlı Eseridir.

Büyük Kaynarca Köyünde Orhan Bey döneminden kalan Camii II. Beyazıt döneminin hicri 902 Miladi 1486 tarihli “Kıssahan Haç Müslihittin Mustafa Bin Cüneyt” Vakfiyeden Caminin Orhan Gazinin Veziri Sadettin Paşanın oğlu Müslihittin Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Camide herhangi bir kitabe bulunmadığı için 1486 tarihli Vakfiyeden Şey Müslihittin Caminin en geç 1486 tarihinde yapıldığı düşünülmektedir.

Acarlar Gölü:Karadeniz`e 700 m. uzaklıktaki bu gölün çevresi bütünüyle dişbudak ormanlarıyla çevrilidir. Ağaçlar yer yer gölün bataklık kesimlerine sokulmaktadır. Buralarda sülün, çulluk ve yaban ördeği gibi hayvanlar yaşamaktadır.

Eğitim

İlköğretim hizmetleri İlçenin her tarafında yaygınlaşmış olup, bütün köylerinde ilköğretim okulu mevcuttur. Halk da son yıllarda eğitime önem vermekte olup, yüksek okullarda okuyan öğrenci sayısında büyük oranda artış olmuştur. İlçede okur yazarlık oranı %97`dir. İlçede 1 genel lise, 1 çok programlı lise, 1 imam hatip lisesi, 2 ilköğretim okulu, köylerde 26 ilköğretim okulu faaliyet göstermektedir. İlkögretim okullarında 93 derslikte, 8.136 öğrenci ile eğitim-öğretim devam etmektedir.

Kaynarcalılarla İletişim

Kaynarcalılarla iletişim kurmanin en kısa yolu Kaynarca Yahoo e-posta grubuna üye olmaktır. Kurulan Yahoo e-posta grubu aracılığıyla ilçe sakinlerine ulaşılabilir.Goca Gaynarcalılar Mail Grubu Web Adresine aşağıdaki link`den ulaşabilirsiniz.
  • http://groups.yahoo.com/group/kaynarca


Kaynarca ile ilgili bağlantılar

  • Kaynarcalıların Buluşma Noktası: http://www.kaynarca.info
  • Eğitim: http://www.ogretmendostu.com
  • Kaynarcalıların Ortak İletişim Platformu: http://groups.yahoo.com/group/kaynarca
  • Kaynarca Gazetesi: http://kaynarcagazetesi.sitemynet.com/
  • Kaynarca Müezzinler Orhangazi İlköğretim Okulu: http://www.morhangazi.com/


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gaziler, Kaynarca
5 yıl önce

Gaziler, Sakarya ilinin Kaynarca ilçesine bağlı bir mahalledir. Sakarya il merkezine 38 km, Kaynarca ilçesine 5 km uzaklıktadır. Yerelnet13 Mayıs 2012...

Gaziler, Kaynarca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akbaşlı, Kaynarca
Arifağa, Kaynarca
5 yıl önce

Arifağa, Sakarya ilinin Kaynarca ilçesine bağlı bir mahalledir. Sakarya il merkezine 46 km, Kaynarca ilçesine 13 km uzaklıktadır. Yerelnet24 Haziran 2012...

Arifağa, Kaynarca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akbaşlı, Kaynarca
Okçular, Kaynarca
5 yıl önce

Okçular, Sakarya ilinin Kaynarca ilçesine bağlı bir mahalledir. Sakarya il merkezine 25 km, Kaynarca ilçesine 9 km uzaklıktadır. Yerelnet24 Haziran 2012...

Okçular, Kaynarca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akbaşlı, Kaynarca
Küçükkaynarca, Kaynarca
5 yıl önce

Küçükkaynarca, Sakarya ilinin Kaynarca ilçesine bağlı bir mahalledir. Sakarya il merkezine 35 km, Kaynarca ilçesine 2 km uzaklıktadır. Yerelnet24 Haziran...

Küçükkaynarca, Kaynarca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akbaşlı, Kaynarca
Başoğlu, Kaynarca
5 yıl önce

Başoğlu, Sakarya ilinin Kaynarca ilçesine bağlı bir mahalledir. Sakarya il merkezine 55 km, Kaynarca ilçesine 17 km uzaklıktadır. Yerelnet24 Haziran 2012...

Başoğlu, Kaynarca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akbaşlı, Kaynarca
Cebek, Kaynarca
5 yıl önce

Cebek, Sakarya ilinin Kaynarca ilçesine bağlı bir mahalledir. Sakarya il merkezine 35 km, Kaynarca ilçesine 14 km uzaklıktadır. Yerelnet 13 Mayıs 2012...

Cebek, Kaynarca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akbaşlı, Kaynarca
Duduköy, Kaynarca
5 yıl önce

Duduköy, Sakarya ilinin Kaynarca ilçesine bağlı bir mahalledir. Sakarya il merkezine 37 km, Kaynarca ilçesine 2 km uzaklıktadır. Yerelnet 24 Haziran 2012...

Duduköy, Kaynarca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akbaşlı, Kaynarca
Büyükyanık, Kaynarca
5 yıl önce

Büyükyanık, Sakarya ilinin Kaynarca ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin adı, büyük bir yangından sonra "Büyükyanık" olarak kalmıştır.[kaynak belirtilmeli]...

Büyükyanık, Kaynarca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akbaşlı, Kaynarca