İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve Türkoloji dünyasının tanınmış bilginlerindendir. Ahmed Yesevi`nin Divan-ı Hikmet adlı eserinden Türkiye Türkçesine aktarılan ilk örnekleri içeren ve Türk bilim dünyasına Ahmed Yesevi`yi ilk kez kapsamlı olarak tanıtan "Divan-ı Hikmet`ten Seçmeler" adlı çalışması T.C. Kültür Bakanlığı yayınları arasında yayınlanmıştır. Bu çalışmada Ahmed Yesevi`nin 70 adet hikmet adlı şiirinin orijinal metni ve Türkiye Tü

Kemal Eraslan

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve Türkoloji dünyasının tanınmış bilginlerindendir. Ahmed Yesevi`nin Divan-ı Hikmet adlı eserinden Türkiye Türkçesine aktarılan ilk örnekleri içeren ve Türk bilim dünyasına Ahmed Yesevi`yi ilk kez kapsamlı olarak tanıtan "Divan-ı Hikmet`ten Seçmeler" adlı çalışması T.C. Kültür Bakanlığı yayınları arasında yayınlanmıştır. Bu çalışmada Ahmed Yesevi`nin 70 adet hikmet adlı şiirinin orijinal metni ve Türkiye Türkçesi`ne aktarımları yer almaktadır. Divan-ı Hikmet`in Türkiye Türkçesi`ndeki en geniş aktarımı olan ve Dr. Hayati Bice tarafından hazırlanan çalışma ise 144 hikmeti içermektedir. Dr. Hayati Bice`nin bu çalışması ise Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında yayınlanmıştır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar