Kerkük

Irak'ın kezeyinde yer alan şehir.Taslak bilgi. Detaylı bilgiler daha sonra eklenecektir.

Kerkük hakkında detaylı bilgi

Irak'ın kezeyinde yer alan şehir.

Taslak bilgi. Detaylı bilgiler daha sonra eklenecektir.

Kerkük nerede?

Kerkük haritadaki konumu

Şarkı Sözleri

Ali Kınık tarafından söylenen Kerkük adlı şarkının sözleri.

kerkük benim, demek ayrı gördüler
şu döşüme paslı hançer vurdular
sanki benim öz evime girdiler
oğlum gibi ağlayan vatan kerkük
soysuz ite yurt mu oldun sen kerkük?
bu nasıl özgürlük, sana hiç düşmez
garipleri kimse görmez, görüşmez
zalim değişir de, mazlum değişmez
ellerimde can çekişen can kerkük
o itlere yurt mu oldun sen kerkük?
beni sorma, halkın kesiriyim ben
mükemmel(!) bir çağın kusuruyum ben
bir eski destanın esiriyim ben
bir kendine, bir de bana yan kerkük
soysuzlara yurt mu oldun sen kerkük?
günahım çok ama gel gör gizlerim
gelemem de içten içe sızlarım
bıktırmıştır tutulmayan sözlerim
ama bu son, ama bu son, son, kerkük
peşmerge'ye yurt mu oldun sen kerkük?
bayrağındır, mavi görsem, ölürüm
tabutundur, çivi görsem, ölürüm
mezarındır, evi görsem, ölürüm
uykularım ve gözlerim kan, kerkük
düşmanıma yurt mu oldun sen kerkük?
bilmez miyim, beni nerde kim bekler
ak nineler, gün görmemiş bebekler
kurda karşı bir olurmuş köpekler
işte benim çıldırdığım an kerkük
çakallara yurt mu oldun sen kerkük?
irak'tasın, başın yine dar da mı?
bebeklerin, çoluk-çocuk zorda mı?
ve peşmerge, ve barzani orda mı?
namus sözü, geleceğim ben kerkük
o itlere yurt mu oldun sen kerkük?
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kerkük Redif Kışlası

Kerkük Redif Kışlası, 1291 Hıcri 1874 yılında, Kerkük mutassarrıfı Farik Nafız paşa tarafından Redif depo kışlası adıyla yapılmıştır. Yaplış tarihini bır kıta mermer taşı üzerinde, Kerkük şairlerinden Abdullah Safi tarafından yazılıp ve baş kabının üzerine ...

Kerkük Ili

Kerkük İli (Arapça: محافظة كركوك/ Muhāfaza Kirkuk, Kürtçe: Kerkûk) Irak'ın kuzeyinde yer alan, nüfusun çoğunluğunu Araplar, Türkmenler ve Kürtlerin oluşturduğu, yönetim merkezi Kerkük kenti olan ve dört kazaya ayrılan ildir.

Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı

Kerkük - (Ceyhan) Yumurtalık Petrol Boru Hattı (resmi adı: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı), Irak'taki Kerkük ve çevresindeki petrol sahasından başlayıp Türkiye'nin güneyindeki Adana iline bağlı Yumurtalık ilçesinde Akdeniz'e ulaşan ham petrol boru hattı. I. Hat (986 km) ve ...

Kesme Işareti

Kesme işareti ya da apostrof (Yunanca ''απόστροφος'', ''apóstrophos''), bir noktalama işareti.

Chester Projesi

Amerikalı emekli Amiral Colby Chester'in aracılığı ile bir ABD-Kanada ortaklık grubu şirketi tarafından hazırlanan, inşa bölgesinin çevresindeki madenleri işletme imtiyazı karşılığında bazı bölgelerde demiryolu ve liman yapımını içeren proje. Projeye göre şirket ...

Türkçe

Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.

Oğuzlar

Oğuzlar bugün; Türkiye, Balkanlar, Âzerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşıyan Türklerin ataları olan büyük bir Türk boyu. Oğuzlara Türkmenler de denir. Oğuz kelimesinin türeyişiyle ilgili çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Kelimenin boy, kabîle mânâsına gelen ...

Batılılaşma

Batılılaşma Batı'nın bilimde, fende, uygulamada, sanatta, imar ve refah vasıtalarında bulduklarını öğrenmek, yapmak ve bunlardan faydalanmaya çalışmak. Yaklaşık 200 yıldır Türkiye'nin kalkınma macerası ve devrimlerin itici gücü Batılılaşma olmuştur. Olumsuz bir anlamı da ...

Hoyrat

Hoyrat, (Horyat da denir) dört dizelik serbest tarzda halk edebiyatı nazım türüdür. Söz ve ezgisinde yiğitlik havası hakimdir.

Bilmece

BİLMECE Alm. Raetsel, Fr. Devinette, İng. Riddle, puzzle, enigma. Maddi olsun manevi olsun, varlıkların belirli özellikleri söylenerek soru haline getirilmiş, çoklukla manzum olan, eğlence yönü ağır basan anonim edebi mahsuller. Bilmeceler daha çok şifahi (sözlü) edebiyatı ...

Kıbrıs

Sicilya ve Sardunya'dan sonra Akdeniz'in üçüncü büyük adası olan Kıbrıs; Toroslar'ın çevrelediği Çukurova bölgesi ile Amanoslar'ın kuşattığı bugünkü Hatay bölgesi arasında bir ada olması dolayısıyla bu kara parçaları ile bir bütünlük arz eder. Aynı zamanda Hatay ile ...

Boru Hattı

BORU HATTI, gazların ve sıvıların bir yerden bir yere nakli için pompalar, vanalar ve borularla donatılmış hat. Buralarda kullanılan boruların çapları 5 cm ile 9 m arasında değişir. Hatlar çoğunlukla çelik, dökme, demir ve alüminyum gibi metal veya beton, seramik ve plastik ...