King

King, 4 kişiyle oynanan bir iskambil oyunudur.

King, özellikle Türkiye`de yaygın olan dört kişilik iskambil oyunu. King`in üç kişiliyle oynanan versiyonu pek tercih edilmez. İki kişiyle oynanan kinge ise "balayı kingi" adı verilir.

Kurallar

Kingde "cezalar" ve "koz" oyunları bulunur. King, toplam yirmi elden oluşur. Amaç sıfırın üzerinde bir puanla oyunu birinci bitirmektir. Oyunda, altı çeşit ceza vardır ve bunlar "kız almaz", "erkek almaz", "rıfkı", "son iki", "kupa almaz" ve "el almaz"dır. O el hangi oyunun oynanacağını oyuncular sırayla seçerler. İlk seçimi birinci elde karo 7 sahibi yapar (Alışılagelen karo 2 başlar yerine karo 7 başlar çünkü; karo 2 tüm ceza ellerinde son derece kritik bir karttır (özellikle son iki) ve hangi elde olduğunun bilinmesi oyunun yapısına aykırıdır).

Genelde ilk dört el zorunlu ceza elli olarak kabul edilir. Yani ilk dört elde koz söylenmez. Ancak, oyuncular bu kuralı uygulamama kararı alabilirler.

King`de her ceza ikişer kez oynanır. Her oyuncu 2 kez koz 3 kez ceza söyler. Toplamda ortadaki ceza ve koz puanları eşittir. Oyunun sonunda skor kağıdında pozitif olan oyuncular (+250 gibi) çıkmış olamayanlar batmış kabul edilir.

Oyunun diğer bir bitirilişi de herhangi bir oyuncunun herhangi bir koz oyununda aralıklı 11 veya aralıksız 10 el almasıyla olur. Bu durum oyuna adını veren King durumudur. King yapan oyuncu tek başına çıkmış diğerleri batmış kabul edilir ve oyun biter. Kimi versiyonlarda King yapacak oyuncunun oyundan önce King yapacağını beyan etmesi gerekir. Bu durumda, eğer oyun sonunda King yapamazsa tek başına batmış kabul edilir ve yine oyun biter.

Oyunun ceza elleri sanzotu briç kurallarını takip eder, koz ellerinin kuralları yöreden yöreye, masadan masaya değişir.

Puanlama

Cezalar • Kupa almaz (alınan her kupa için) - 30 puan
Bu ceza oyunundaki amaç Kupa serisinden mümkün olabildiğince az veya en iyisi hiç Kupa serisi kağıt almamaktır. O elde oynanan renk kağıttan elinde olmayan oyuncu/ların Kupa atması zorunludur, o zaman o eli alan oyuncu Kupayı/ları da "yemiş (ceza puanı almış)" olur. Oyunda Kupa çıkana kadar hiç bir oyuncu bir ele Kupa ile başlayamaz. Kupa çıktıktan sonra herhangi bir oyuncu kupa oynayabilir.
 • El almaz (alınan her el için) - 50 puan
Bu ceza oyunundaki amaç mümkün olabildiğince az veya en iyisi hiç el almamaktır. Yere atılan en büyük kağıt o eli alır.
 • Erkek almaz (alınan her Bacak ve Papaz için) - 60 puan
Bu ceza oyunundaki amaç mümkün olabildiğince az veya en iyisi hiç erkek almamaktır, yani papaz ve valeleri almamaktır. Bir oyuncunun elinde yerde oynanan renk kağıttan yoksa ve elinde herhangi başka bir renkten vale veya papaz varsa atması zorunludur. Bir oyuncu sıra kendisine geldiğinde yerde As varsa ve o renk serinin Papazı veya Valesi elindeyse/yerde Papaz veya Kız varsa o renk serinin Valesi elindeyse bu erkek kağıdı atması atması zorunludur.
 • Kız almaz (alınan her kız için) - 100 puan
Bu ceza oyunundaki amaç mümkün olabildiğince az veya en iyisi hiç kız almamaktır. Bir oyuncunun elinde yerde dönen renk kağıttan yoksa ve elinde diğer renk kağıtlardan kız varsa atması zorunludur. Yerde As veya Papaz varsa, elinde o serinin kızı olan oyuncunun kızı atması zorunludur.
 • Son iki (oyunda oynanan son iki elin herbiri için) - 180 puan
Bu ceza oyunundaki amaç, sondan bir veya ikinci veya en iyisi son iki eli almamaktır. Son iki ele kadar oynanan elleri kimin aldığı önemli değildir.
 • Rıfkı (Tek kart, Kim kupa papazı alırsa) - 320 puan
Bu ceza oyunundaki amaç Kupa papazını almamaktır. Aynı Kupa Almaz`da olduğu gibi Rıfkı`da da mecburi Kupa oynanana kadar hiç bir oyuncu bir ele Kupa ile başlayamaz. Elinde yerdeki kağıttan olmayan oyuncunun elinde Rıfkı varsa atması zorunludur.

Koz • Koz oynanırken alınan her el 50 puandır.
Koz oyunundaki amaç mümkün olduğu kadar çok el almaktır. Yine bütün kozlu oyunlardaki gibi yere koz düşmeden koz atılamaz. Bunun tek istisnası bir oyuncunun elinde kozun as, papaz ve kızının olmasıdır. O zaman da üçünü peşpeşe çıkması gerekir. Yerde oynanan renk serisinden kağıt olmayan oyuncu koz atarak o eli alır. Ancak o kağıttan başka bir oyuncuda da yoksa ve elinde daha büyük bir koz varsa onu atarak eli alır. Ele koz atılarak başlanmış ise Koz yükseltmek zorunludur. Eğer başka renk seri oynanırken Koz oynanmışsa ve oyuncunun elinde varsa masadaki en yüksek kozu geçecek olan kağıdı atmak zorunda değildir.

King Oyununun Jargonu

 • Rıfkı: Kupa papazın oyundaki adı
 • Dış King: Başka bir oyuncunun koz söylediği elde King yapmak
 • DYS: "Dedi yedi salak" cümlesinin kısaltılmış halidir. Eğer bir oyuncu kendi söylediği ceza elinde cezaların yarısından fazlasını aldığında düştüğü durum
 • Öküz Gözü Çizmek: Çok parçalı cezalarda (Kupa, El, Kız, Erkek) her iki elde de hiç ceza almamak. İki sıfır yanyana geldiğinden ortalarına nokta konulup öküz gözü diye adlandırılır.
 • Çiçek veya Opel: Bir oyuncunun koz elinde sıfır alması durumda hanesine çizilen şekil. (Opel işaretinin sıfıra benzemesinden dolayı uygulanan bir gelenek)
 • Üçlü priz: Üç kişinin çıkıp bir kişinin battığı durumda tek kişinin lakabı.


King Oyununun Türleri

Zamanınız var ise;
 • Normal
Zamanınız yok ise; (hızlı oyunlar oynamak için) Genelde ceza puanı yüksek olan cezalar başta oynanır.
 • Kanlı
El dağıtıldıktan sonra seçme sırası gelen oyuncunun elindeki kağıtlara bakmadan koz veya ceza seçip bunu diğer oyunculara deklare ederek oynanan oyun türü. (diğer oyuncular ellerine bakabilir)
 • Süper Kanlı
El dağıtıldıktan sonra seçme sırası gelen oyuncunun elindeki kağıtlara bakmadan seçtiği koz veya cezayı diğer oyunculara göstermeden bir kağıda yazarak oyuna başlanması ve oyun sonunda koz veya cezanın açıklanarak puanlamanın yapıldığı oyun türü.
 • Vahşet
Tüm cezalar 2 oyunda biter. Her elde eli alan oyuncunun elindeki puan edecek cezalar toplanarak hesap edilir. Ör: Rıfkı o el sizde kaldıysa Rıfkı`dan 320, Erkek Almazdan 60, El Almazdan 50, Kupa Almazdan 30 toplamda bir elde 460 ceza puanı alırsınız. Son iki elden birini aldığınızda o eldeki ceza puanlarına 180 ceza puanıda Son İki için eklemeniz gerekir.

 • Çift Ceza
 • Kare Düzen
 • Eşli: Briçteki gibi konuşma yapılır. Eşlerden biri bir koz veya ceza söyler. Diğer eş bu caza ya da kozu kabul veya reddedbilir. Reddederse yeni bir ceza ya da koz söyler. Ceza ya da kozun belirlenmesinin ardından oyunu yönlendirecek kişinin karşısında oturan eşi elini briçteki gibi masaya açar.
 • Balayı kingi: İki kişiyle oynanır ve sadece koz oyunundan ibarettir.
Dağıtıcı oyuncu; karşısındaki oyuncunun önüne 5 kağıdı kapalı olarak yanyana dizer sonra dağıtıcı kendi önüne 5 kağıdı kapalı olarak yanyana dizer sonra bunu bir kez daha tekrarlayarak karşısındakinin ve kendisinin önünde 2x5 = 10ar tane kapalı kağıt olmasını sağlar. Daha sonra kapalı kağıtları dağıtırken izlediği sırada başlayarak bu sefer kapalı kağıtların üzerlerine açık olarak kağıtları dağıtmaya başlar. İlk 5 açık kağıdı dağıttıktan sonra karşısındaki oyunucun kozu belirlemesi gerekir. Kozların renklere göre ağırlıklı puanları vardır. Sinek:1 Karo:2 Kupa:3 Maça:4 Kozsuz:5 Karşıdaki oyuncu açık olan 5 kağıda bakarak bir koz seçer. Daha sonra diğer kağıtlar dağıtılır, sonuçta her iki oyuncunun önündede 20 şer adet kağıt olmasını sağlar. Geri kalan 12 adet kağıdı yüzleri gözükmeyecek şekilde önce karşısındankinden başlayarak 3`er adet olmak üzere sırayla dağıtır. Daha sonra normal koz oyununa başlanır. Oyuna varsa Karo 2, yoksa sırasıyla Karonun 3,4,5 ... kağıdına sahip olan oyuncu başlar. Kapalı olarak duran kağıtlara bakılmaz. İlk eli alan oyuncu kendi kapalı kağıtlarına bakabilir ve bu kağıtlarla oynayabilir. Diğer oyuncu el alana kadar kapalı 6 kağıdına bakamayacaktır. Oyuncular ellerindeki ve yerdeki kağıtlardan birini oynayabilir. Yerdeki kağıtlardan birini oynarsa ve altında kapalı bir kağıt varsa altındaki kapalı kağıdı ters çevirerek kağıdın yüzünün görünmesini sağlar. Koz oynandığında koz yükseltilmesi mecburidir. Böylece tüm kağıtlar bitinceye kadar oyun oynanır. Puanlama ise formülüyle hesaplanarak hanesine yazılır. Her oyuncu her Koz rengini ve Kozsuz oyunu birer kere söyleme hakkı vardır ve tüm oyun 10 elde biter. http://www.netyorum.com/sayi/70/20010510-06.htm `den alıntı yapılmıştır -->

Kaynaklar

Vikipedi

Haritası

King koordinatları: 36.2815490, -80.3583860

Diğer anlamları

King

1. anlamı f. kralllk etmek. king it krallık etmek; krallık taslamak.
2. anlamı kral. (santranç) şah. (iskambil) papaz.

King

King İngilizce anlamı ve tanımı

King anlamları

 1. (noun) One who, or that which, holds a supreme position or rank; a chief among competitors; as, a railroad king; a money king; the king of the lobby; the king of beasts.
 2. (noun) The title of two historical books in the Old Testament.
 3. (noun) A Chinese musical instrument, consisting of resonant stones or metal plates, arranged according to their tones in a frame of wood, and struck with a hammer.
 4. (noun) A crowned man in the game of draughts.
 5. (noun) A chief ruler; a sovereign; one invested with supreme authority over a nation, country, or tribe, usually by hereditary succession; a monarch; a prince.
 6. (noun) The chief piece in the game of chess.
 7. (v. i.) To supply with a king; to make a king of; to raise to royalty.
 8. (noun) A playing card having the picture of a king; as, the king of diamonds.

King tanım:

Kelime: king
Söyleniş: 'ki[ng]
İşlev: noun
Kökeni: Middle English, from Old English cyning; akin to Old High German kuning king, Old English cynn kin
1 a : a male monarch of a major territorial unit; especially : one whose position is hereditary and who rules for life b : a paramount chief
2 capitalized : GOD, CHRIST
3 : one that holds a preeminent position; especially : a chief among competitors
4 : the principal piece of each color in chess having the power to move ordinarily one square in any direction and to capture opposing pieces but being obliged never to enter or remain in check
5 : a playing card marked with a stylized figure of a king
6 : a checker that has been crowned

King ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Baron, Magnate, Mogul, Power, Queen, Tycoon,

King ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Queen,

King

İngilizce King kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. rey, monarca v. reinar; dominar; conducirse como un rey s. King (patronímico; Martin Luther, gran líder de los negros en los E.E.U.U.)

King

İngilizce King kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. roi, monarque, prince souverain d'un état; personne ou objet qui est le meilleur en son genre; pièce de jeu d'échecs; figure du jeu de cartes v. couronner; donner le titre de roi, régner; se conduire en roi; placer une pièce du jeu d'échecs contre le roi (Echecs) n. King, nom de famille; Martin Luther King (1929-1968), pasteur baptiste et militant afro-américain qui oeuvra contre la discrimination raciale et pour obtenir des droits civiques égaux aux USA, adepte de la non-violence, défenseur des droits des Noirs américains, prix Nobel de la Paix (1964)

King

İngilizce King kelimesinin Almanca karşılığı.
n. König v. regieren; ein Königtum regieren n. King, Nachname; Martin Luther King (1929-1968), amerikanischer baptistischer Pfarrer, einer der Anführer der Menschnrechtsbewegung in den USA, Nobelpreisträger

King

İngilizce King kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. re, monarca, sovrano, regnante v. incoronare; imperare; comportarsi da re s. King (nome; Martin Lutero, il più grande leader dei neri degli U.S.A.)

King

İngilizce King kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. rei, monarca; peça do rei no jogo de xadrez v. reinar; dominar; agir como um rei s. King, sobrenome; Martin Luther King (1929-1968), pastor e ativista dos direitos civis, um dos grandes líderes negros dos E.U.A. no séc. XX, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1964, assassinado em 1968 por James Earl Ray

King

i. kral, papaz, şah, dama, en büyük boy yatak

King

Fransızca King kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. King, family name; Martin Luther King (1929-68), American Baptist minister, one of the leaders of the civil rights movement in the United States, Nobel prize winner

King

Almanca King kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. make king, crown as king; rule as king, reign as king; act like a king; make a game piece into a king (Checkers)

King

İngilizce King kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. koning ww. regeren; heersen; zich als een koning gedragen; de baas spelen zn. King (naam: Martin Luther King - de bekendste leider en voorvechter voor de rechten van afro-amerikanen)

King

n. male monarch, male head of a monarchy; someone or something that is the best in a group (or category, etc.); gamepiece in chess or checkers; playing card with the image of a king v. make king, crown as king; rule as king, reign as king; act like a king; make a game piece into a king (Checkers) n. family name; Martin Luther King (1929-1968), American Baptist minister, one of the leaders of the civil rights movement in the United States, Nobel prize winner

İlgili konuları ara


Görüşler

 • istanbul escorts Avatar
  istanbul escorts - 1 yıl önce

  Oyunun adı üstünde bi kere kraalllll. Gençliğimizi aldı götürdü yedi bitirdi. gelmedi onun gibisi bi daha.


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

King ilgili konular

 • King

  King, 4 kişiyle oynanan bir iskambil oyunudur.
 • Briç

  Briç 4 kişi ile oynanır. Eşli oynanan bir oyundur. Eğer daha önce Eşli King oynadıysanız Briç i ....
 • Iskambil oyunu

  İskambil oyunları, genellikle 52 kart içeren standart iskambil kâğıtları destesi veya onun türevleriyle oynanan oyunlardır. Türkiye'de yayg
 • Sinek (iskambil)

  Sinekler Afrika'nın bazı kısımlarında (çiçek ve 3 yapraklı yonca olarak da bilinir). İskambil oyun kâğıtları içindeki dört türden biri
 • Briç Nasıl Oynanır

  Briç, elli iki kartlık standart iskambil destesiyle oynanan bir iskambil oyunudur.
 • Iskambil destesiyle oynanan oyunlar

  İskambil oyunları, genellikle 52 kart içeren standart iskambil kâğıtları destesi veya onun türevleriyle oynanan oyunlardır. Türkiye'de yayg
 • Kağıt Oyunları

  Briç, elli iki kartlık standart iskambil destesiyle oynanan bir iskambil oyunudur.
 • İskambil oyunları

  İskambil oyunları, genellikle 52 kart içeren standart iskambil kağıtları destesi veya onun türevleriyle oynan oyunlardır. Türkiye`de yaygın
 • Fransa Briç Federasyonu

  Fransa Briç Federasyonu (Fransızca: ''Fédération française de bridge - FFB''), Fransa'da briç oyununu düzenleyen ve yaymaya çalışan ulusal f
King
King