KITLE (türkçe) anlamı
1. 1 . İnsan topluluğu:
2. Kendimi bu acı ve acıklı kitlenin bir parçası gibi hissediyordum.- H. E. Adıvar.
3. 2 . Kütle.
KITLE (türkçe) anlamı
4. kütle
5. yığın
6. küme.insan topluluğu.
KITLE (türkçe) ingilizcesi
1. n. mass
2. massif
3. push
KITLE (türkçe) fransızcası
1. masse [la]
2. bloc [le]
KITLE (türkçe) almancası
1. Masse
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kitle Iletişim

İletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Insanın varolması ile ortaya çıkan iletişim olgusunun temelinde, paylaşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır. İlk çağ insanınin bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarina çizdiği resimler, ...

Kitle Iletişim Araçları

İletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Insanın varolması ile ortaya çıkan iletişim olgusunun temelinde, paylaşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır. İlk çağ insanınin bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarina çizdiği resimler, ...

Türkiye'de Kitle İletişim Araçları Ve Kamuoyu

Türkiye'de kitle iletişim araçlarının kamusal sorumluluğu ve denetsel gücü gerek Anayasa gerekse yasal düzenlemeler ile evrensel hakları gözeten ve vatandaşların yararına bir anlayışla şekillendirilmiştir. Bireyin bilgi edinme hakkı anayasal güvence altındadır. Anayasa’nın ...

Kitle Imha Silahları

Kitle imha silahları (KİS; İngilizcede: Weapons of Mass Destruction (WMD)) büyük orantılarla ölümlere sebep olabilecek silahlara verilen lakabtır. Genellikle nükleer, biyolojik, ve kimyasal silahlara referans eder. Bu ibare ilk olarak 1937`de İspanya`nın Guernica kentinin Naziler ...

Kitle Ve İktidar

Kitle ve İktidar (``"Masse und Macht"``) Elias Canetti`nin kitle ve iktidar olgularını inceleyen eseri. 1960 yılında yayımlanmıştır.

Sınıf Ve Kitle Sendikacılığı

Sınıf ve kitle sendikası kavramı, Fransa’da 1968 yılında, dönemin Fransa Genel Çalışma Konfederasyonuna (CGT) bir tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır.

Beden Kitle Indeksi

Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

Vücut Kitle Indeksi

Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

Kitle Kaynak

Diyelim ki bir örgütün/kurumun bir sorunu var. Kurum bu sorunu dört yoldan çözmeye çalışabilir. En ucuzu ve en kolayı hazır almaktır.

Sedat Simavi Kitle Haberleşmesi Ödülü

Sedat Simavi Kitle Haberleşmesi Ödülü, başlangıçta Sedat Simavi Vakfı, daha sonra ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Sedat Simavi Ödülleri'nin bir dalıdır. 1978 ve 1985 yılları arasında verilmiştir. Bu yıldan sonra gazetecilik ve radyo-televizyon dalları ayrı ...

Kitle Imha Silahı

Kitle imha silahı (kısaca KİS), büyük sayılarda ölümlere sebep olabilecek silaha verilen isimdir. Genellikle nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar bu adla anılırlar. Bu ibare ilk olarak 1937'de İspanya'nın Guernica kentinin Naziler tarafından uğradığı hava saldırısı için ...

Kitle Pazarlama

Tesco Kipa, Türkiye`nin çeşitli illerinde alışveriş merkezleri bulunan hipermarketler zinciridir. 18 Kasım 1994 yılında Ege Üniversitesi Bornova Kampusunde kurulmuş olan Kipa (Kİtle PAzarlama A.Ş.) Kasım 2003'de Tesco Grubu tarafından satın alınmıştır.

Evanescence

Daredevil'i izlediyseniz, Electra kum torbalarını lime lime ederken çalan parçayı mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Parçanın ismi "Bring Me To Life"ve grubun ismi Evanescence. İlgiyi kesinlikle hak ediyorlar.