KITLE (türkçe) anlamı
1. 1 . İnsan topluluğu:
2. Kendimi bu acı ve acıklı kitlenin bir parçası gibi hissediyordum.- H. E. Adıvar.
3. 2 . Kütle.
KITLE (türkçe) anlamı
4. kütle
5. yığın
6. küme.insan topluluğu.
KITLE (türkçe) ingilizcesi
1. n. mass
2. massif
3. push
KITLE (türkçe) fransızcası
1. masse [la]
2. bloc [le]
KITLE (türkçe) almancası
1. Masse
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kitle Iletişim

İletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Insanın varolması ile ortaya çıkan iletişim olgusunun temelinde, paylaşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır. İlk çağ insanınin bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarina çizdiği resimler, ...

Kitle Iletişim Araçları

İletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Insanın varolması ile ortaya çıkan iletişim olgusunun temelinde, paylaşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır. İlk çağ insanınin bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarina çizdiği resimler, ...

Türkiye'de Kitle İletişim Araçları Ve Kamuoyu

Türkiye'de kitle iletişim araçlarının kamusal sorumluluğu ve denetsel gücü gerek Anayasa gerekse yasal düzenlemeler ile evrensel hakları gözeten ve vatandaşların yararına bir anlayışla şekillendirilmiştir. Bireyin bilgi edinme hakkı anayasal güvence altındadır. Anayasa’nın ...

Kitle Imha Silahları

Kitle imha silahları (KİS; İngilizcede: Weapons of Mass Destruction (WMD)) büyük orantılarla ölümlere sebep olabilecek silahlara verilen lakabtır. Genellikle nükleer, biyolojik, ve kimyasal silahlara referans eder. Bu ibare ilk olarak 1937`de İspanya`nın Guernica kentinin Naziler ...

Kitle Ve İktidar

Kitle ve İktidar (``"Masse und Macht"``) Elias Canetti`nin kitle ve iktidar olgularını inceleyen eseri. 1960 yılında yayımlanmıştır.

Sınıf Ve Kitle Sendikacılığı

Sınıf ve kitle sendikası kavramı, Fransa’da 1968 yılında, dönemin Fransa Genel Çalışma Konfederasyonuna (CGT) bir tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır.

Beden Kitle Indeksi

Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

Vücut Kitle Indeksi

Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.