komünist

Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen; ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. Sadece üretim araçlarının ortaklaşalığına dayanan sosyalizmden ayırt edilmesi gerekir.

Komünist

Komünist ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Komünizm

komünist

komünizm yanlısı.

komünist

Komünizm yanlısı olan kimse.

komünist

Türkçe komünist kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. communist, communistic, red
n. communist, commie

komünist

Türkçe komünist kelimesinin Fransızca karşılığı.
communiste

komünist

Türkçe komünist kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kommunist
adj. kommunistisch

İlgili konuları ara

Yanıtlar