komünist

Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen; ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. Sadece üretim araçlarının ortaklaşalığına dayanan sosyalizmden ayırt edilmesi gerekir.

KOMÜNIST (türkçe) anlamı
1. Komünizm yanlısı olan kimse.
KOMÜNIST (türkçe) anlamı
2. komünizm yanlısı.
KOMÜNIST (türkçe) ingilizcesi
1. adj. communist
2. communistic
3. red
4. n. communist
5. commie
KOMÜNIST (türkçe) fransızcası
1. communiste
KOMÜNIST (türkçe) almancası
1. n. Kommunist
2. adj. kommunistisch

Komünist hakkında bilgiler

komünist ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Komünizm

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türkiye Komünist Partisi

TKP (Türkiye Komünist Partisi)'nin örgütsel tarihi, 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP)yaşanan ayrışma sonrasında ortaya çıkan Sosyalist İktidar grubu ile başlar. Bir dönem boyunca, ilk sayısı 1986 yılında basılan ve bugün partinin teorik organı olarak ...

Komünist Manifesto

Komünist Manifesto Karl Marx ve Friedrich Engels’in birlikte yazdıkları ve sosyalizmin temel ilkelerini sistemli olarak ortaya koydukları broşür. Milletlerarası Emekçiler Birliğinin, Sosyalist ve Komünist partilerin programlarının temelini teşkil eden Komünist Manifesto, ...

Alman Komünist Partisi

Almanya Komünist Partisi (KPD), Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht önderliğinde 1918 Aralık ayı sonunda kuruldu. 1918 Kasım ayında başlamış olan...

Almanya Komünist Partisi

Almanya Komünist Partisi (Almanca: Kommunistische Partei Deutschlands), 1918-1933 yılları arasında önde gelen Alman siyasî partisi, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Almanya’da küçük bir siyasî partidir. I.

Avusturya Komünist Parti

Avusturya Komünist Partisi (Almanca: Kommunistische Partei Österreichs), Avusturya'da komünist bir siyasî partidir. Parti, 1918 yılında kurulmuştur.

Avusturya Komünist Partisi

Avusturya Komünist Partisi Avusturya`da komünist bir siyasi partidir.

Brezilya Komünist Parti

Brezilya Komünist Partisi (Portekizce: Partido Comunista do Brasil), kısa adı PCdoB olan ve Brezilya'da faaliyet gösteren siyasi partidir. Lula da Silva hükümetinin koalisyon ortaklarındandır.

Brezilya Komünist Partisi

Brezilya Komünist Partisi (Partido Comunista do Brasil) Brezilya`da komünist bir siyasi partisidir.