Komünist

Kısaca: Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen; ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. Sadece üretim araçlarının ortaklaşalığına dayanan sosyalizmden ayırt edilmesi gerekir. ...devamı ☟

komünist
Komünist

Komünist ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Komünizm

komünist

Komünizm yanlısı olan kimse.

komünist

Türkçe komünist kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. communist, communistic, red
n. communist, commie

komünist

komünizm yanlısı.

komünist

Türkçe komünist kelimesinin Fransızca karşılığı.
communiste

komünist

Türkçe komünist kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kommunist
adj. kommunistisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Komünizm
3 yıl önce

aldığı Komünist Parti Manifestosu ile birlikte anılır. Buna göre özel mülkiyete dayalı kapitalist toplumun yerine meta üretiminin son bulduğu komünist toplum...

Komünizm, 1917, 1919, Anarşist komünizm, Antonio Gramsci, Arnavutluk, Aydınlanma, Bulgaristan, Burjuvazi, Che Guevara, Devlet
Komünist Parti
3 yıl önce

Komünist parti, işçi sınıfının önderliğinde üretim araçlarının mülkiyetinin kolektifleştirilmesini hedefleyen ve tüm dünyada herkesten yeteneğine göre...

Komünist parti, Bolşevik, Siyasi parti, Türkiye Komünist Partisi, Çin Komünist Partisi, Doğu Halkları Kurultayı
Komünist Manifesto
3 yıl önce

Komünist Parti Manifestosu (Almanca: Das Manifest der Kommunistischen Partei), Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ilk olarak 21 Şubat 1848'de yayımlanan...

Moldova Komünist Partisi
6 yıl önce

Moldova Komünist Partisi (Rumence: Partidul Comunist al Moldovei, Kiril harfleriyle: Партидул Комунист ал Молдовей) Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne...

Sovyetler Birliği Komünist Partisi
3 yıl önce

Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Rusça: Коммунистическая партия Советского Союза/Kommunistiçeskaya partiya Sovetskogo Soyuza, kısaltma: КПСС / KPSS)...

Sovyetler Birliği Komünist Partisi, 1925, 52, Rusça, Sovyet Devrimi, Sovyetler Birliği
Maoist Komünist Partisi
3 yıl önce

Maoist Komünist Partisi ya da kısaca MKP; Türkiye'de faaliyet gösteren Maoist ideolojiye sahip, yasa dışı, silahlı komünist parti. Örgütün amacı Türkiye'de...

Küba Komünist Partisi
3 yıl önce

Partisi'dir. Vietnam Komünist Partisi, Çin Komünist Partisi ve Laos Halkın Devrimci Partisi gibi iktidarda olan diğer komünist partilerle karşılaştırıldığında...

Küba Komünist Partisi, Anarşist komünizm, Anti-komünizm, Avrupa komünizmi, Dördüncü Enternasyonal, Komintern, Komünist partilerin listesi, Komünizm, Kuzey Kore, Küba, Laos
Almanya Komünist Partisi
3 yıl önce

Almanya Komünist Partisi (Almanca: Kommunistische Partei Deutschlands), 1918-1933 yılları arasında önde gelen Alman siyasi partisi, II. Dünya Savaşı'ndan...