Burjuvazi

Kısaca: Geniş bir çerçeve içinde, modern Avru­pa toplumunun, yeni kapitalist sistemde gi­rişimci olarak ortaya çıkan ve böylelikle eski ekonomik sistemin egemen sınıfının ol­duğu kadar, yeni endüstri düzeninin işçi sı­nıfının da karşısında yer alan orta sınıfını; kapitalist toplumda, orta ya da daha çok yö­netici sınıfı göstermek için kullanılan terim. ...devamı ☟

burjuvazi
Burjuvazi

Geniş bir çerçeve içinde, modern Avru­pa toplumunun, yeni kapitalist sistemde gi­rişimci olarak ortaya çıkan ve böylelikle eski ekonomik sistemin egemen sınıfının ol­duğu kadar, yeni endüstri düzeninin işçi sı­nıfının da karşısında yer alan orta sınıfını; kapitalist toplumda, orta ya da daha çok yö­netici sınıfı göstermek için kullanılan terim.

Biraz daha özel anlamı içinde ise, burjuva­zi, ekonomik bakımdan gelişmiş olan ülkeler­de ya da endüstri toplumlarında, üretim araç­larıyla, bunların üretimi için gerekli olan hammadde ve araçları, yani makinaları ve fabrikaları mülkiyetlerinde bulunduranların meydana getirdiği sınıfı tanımlar. Buna göre, üretim araçlarının sahibi ve ücretli emeğin iş­verenlerinden oluşan ve bu anlamıyla ekono­mik olarak hakim sınıf olup, aynı zamanda devleti ve kültürel üretimi kontrolü altında bulunduran burjuvazi, işçi sınıfının karşısında ver alır ve onunla çatışma içinde bulunur.

burjuvazi

Burjuva sınıfı, kent soyluluk.

burjuvazi

Türkçe burjuvazi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. bourgeoisie, middle class, European middle class

burjuvazi

burjuva sınıfı, kentsoyluluk.

burjuvazi

Türkçe burjuvazi kelimesinin Fransızca karşılığı.
bourgeoisie [la]

burjuvazi

Türkçe burjuvazi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bourgeoisie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

burjuvazi Resimleri

Burjuvazi
3 yıl önce

Amerikan ve İngiliz Devrimleri" burjuvazinin etkisiyle oluştuğu için burjuvazi devrimleri olarak da anılır. Burjuvazinin ekonomik alanda seçtiği dünya görüşü...

Burjuvazi, Taslak şablonları, Taslak madde
Burjuvazinin Gizli Çekiciliği
6 yıl önce

Burjuvazinin Gizli Çekiciliği (Le Charme discret de la bourgeoisie), sürrealist sinema akımının öncülerinden olan İbyol yönetmen Luis Buñuel'in yazıp...

Proletarya
3 yıl önce

gerektirmektedir, oysa burjuvazi kendi varlığını bu sistemin devam ettirilmesinde bulur. Marksizm'e göre kapitalizm işçi sınıfının burjuvazi ("kapitalistler"...

Proletarya, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek fazlası, Emek gücü
Sınıf mücadelesi
6 yıl önce

üretim araçlarının burjuvazinin özel mülkiyetinde olmasından dolayı sömürülen işçi sınıfının, bu sömürüden kurtulması için burjuvazinin iktidarına son vermesi...

Sınıf mücadelesi, ,
Ateşkes
3 yıl önce

bırakma isteğini belirten bir terimdir. Marksist literatürde bu terim, burjuvazinin kendi iktidarına karşıt gördüğü durumlarda, buna ek olarak çeşitli ulusal...

Ateşkes, Ateşkes
Temmuz Monarşisi
3 yıl önce

burjuva kral olarak adlandırılıyordu. İktidarı mali sermaye ve büyük burjuvazi tarafından destekleniyordu. Birçok cumhuriyetçi ayaklanma ve işçi ayaklanmalarıyla...

Temmuz Monarşisi, 1789, 1830, Beşinci Cumhuriyet (Fransa), Birinci Cumhuriyet (Fransa), Birinci İmparatorluk Dönemi (Fransa), Dördüncü Cumhuriyet (Fransa), Fransa, Fransız Devrimi, Louis-Philippe, Restorasyon (Fransa)
Proleter devrim
6 yıl önce

iktidarı ele geçirmesinden sonra sermaye (kapitalist) düzeninin hakimi olan burjuvazi yerine emek iktidarını kurmasıyla oluşan ve gelişen süreç. Ezilen işçi...

Proleter devrim, Taslak şablonları, Taslak madde
Devletçilik
3 yıl önce

egemenliği elinde bulundurduğu durumda devlet, burjuvazinin devletidir, dolayısıyla devlet mülkiyeti de burjuvazinin kolektif mülkiyetidir. Marksizm; işçi sınıfının...

Devletçilik, 1923, 1929, 1930, 1935, 1939, Ansiklopedi, Atatürk, Demokrasi, Grev, Halkçılık