Konjugasyon

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tek hücrelilerde üreme
3 yıl önce

(Paramesyum) türlerinde görülen kendi kendini dölleme yeteneğidir. Aynen konjugasyonda olduğu gibi küçük çekirdek mayoz bölünme geçirir, fakat iki birey yan...

Tek hücrelilerde üreme, Allel, Amitoz, Biyoloji, Diploit, Gamet, Homozigot, Kamçı, Kamçılılar, Mayoz, Mitoz
Bakteriyel konjugasyon
3 yıl önce

Bakteriyel konjugasyon hücre teması yoluyla bakteriler arasında genetik malzeme aktarımıdır. Transformasyon ve transdüksiyon gibi bu da bir yatay gen...

Bakteriyel konjugasyon, Cinsel birleşme, E. coli, Enzim, Eşey hücresi, Gen, Kromozom, Pilus, Plazmid, Zigot, Üreme
Konjugasyon çeşitleri
6 yıl önce

Konjugasyon; bakterilerde genetik madde aktarılması yöntemlerinden biridir.Verici hücre DNA'sının tümünün veya bir segmentinin direkt temas veya seks...

Arjinin
3 yıl önce

elektronları ve nitrojenlerdeki yalnız elektron çiftleri arasındaki konjugasyon nedeniyle pozitif yük delokalize olabilmektedir. Guanidyum grubu ayrıca...

Monera
3 yıl önce

tomurcuklanma ile eşeysiz olarak gerçekleşir. Kalıtsal materyallerini konjugasyon, transformasyon, transdüksiyon ve plazmit değişimi ile değiştirebilirler...

Monera, Alem, Alem (biyoloji), Archaebacteria, Ardıbeslek, Eşeysiz, Fotosentez, Gram pozitif bakteriler, Kamçı, Kemosentetik, Kendibeslek
Protozoa
3 yıl önce

oluşturma görülür. Eşeyli çoğalmalarında; kaynaşma (hologami), merogami ve konjugasyon görülür. Tek ya da koloni şeklinde yaşayan tek hücreli canlılardır. Bugüne...

Protozoa, Altalem, Altsınıf, Amoebozoa, Bakteri, Bilimsel sınıflandırma, Birhücrelilerde üreme, Bitki, Canlı, Ciliata, Ciliophora
Rekombinant DNA
3 yıl önce

gelir. Bakterilerde çeşitlenme farklı işleyişlerle, transformasyon, konjugasyon ve trandüksiyon olaylarıyla görülür. Bu olayların hepsinin temeli DNA...

Rekombinant DNA, DNA, Eczacılık, Genetik mühendislik, Hücre biyolojisi, Tür (biyoloji)
Silliler
3 yıl önce

farklı büyüklükte makro ve mikronukleus taşırlar. Eşeyli üremeleri konjugasyonla olur. Bazı yararlı parazitler gibi pek çok iç ve dış simbiyotik üyelerle...

Silliler, Biyoloji, Canlı, Deniz, Ernst Haeckel, Kamçı, Metabolizma, Paramecium, Parazit, Protista, Protozoa