Monera

Kısaca: Monera (Daha önce prokaryot hücreye sahip olan canlılar monera alemi olarak kabul edilmekteydi. Prokaryotae), diğer alemlerden ayrılarak, Prokaryot (Prokaryotae) denilen bir üst alemde toplanmıştır. ...devamı ☟

Monera (daha önceki adlandırılmalarıyla; Prokaryotae), diğer alemlerden ayrılarak, Prokaryot (Prokaryotae) denilen bir üst alemde toplanmıştır. Zarla çevrili bir çekirdeği ve organelleri olan gelişmiş tekhücreliler üst alemine Prokaryot denilmiştir. Monera, Çekirdek zarı, plastitler, mitokondri ve kamçı benzeri uzantıları olan ya da kamçısız canlılar aleminin ortak adıdır. Prokayotlar, genellikle birhücrelidir, ancak bazen dış görünüşleri bakımından çok hücreliymiş gibi görünenleri de bulunmaktadır. Emilim (absorbisyon) ile ardıbeslek; fotosentez ile kendibeslek ve kemosentetik beslenen grupları içerirler. Çoğalmaları bölünme ya da tomurcuklanma ile eşeysiz olarak gerçekleşir. Kalıtsal materyallerini konjugasyon, transformasyon, transdüksiyon ve plazmit değişimi ile değiştirebilirler. Hareketleri, kamçılarla, süzülme ya da yavaş kayma şeklinde olur. Yaklaşık olarak 2.700 türü bilinmekte olup, sınıflandırılmaları tam olarak yapılamayan bir gruptur, son yıllarda ise;
Eubacteria; kükürt (S) kullanan ya da kullanmayan yeşil bakterileri, mor bakterileri, spiroketleri, cyanobakterileri ve gram pozitif bakterileri kapsar.
Archaebacteria; metanojen, termoasidofil ve halofil bakterileri kapsar.

Kaynaklar

Vikipedi

Monera

Monera İngilizce anlamı ve tanımı

Monera anlamları

  1. (pl. ) of Moneron
  2. (n. pl.) The lowest division of rhizopods, including those which resemble the amoebas, but are destitute of a nucleus.

Monera tanım:

Kelime: monera

moneraBu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Âlem (biyoloji)
3 yıl önce

sürekli iyileştirilmiş olduğundan yaygın olarak kullanılmaktadır. Âlem (Monera) Âlem (Protista) (Mikroskobik canlılar) Âlem (Fungi) (Mantarlar) Âlem (Plantea)...

í‚lem (biyoloji), 1959, Alem (Anlam ayrım), Animalia, Archaea, Archaebacteria, Bacteria, Carolus Linnaeus, Ernst Haeckel, Eukaryota, Fungi
Prokaryot
3 yıl önce

gelen καρυόν (karyon) sözcüklerinin birleşmesinden oluşturulmuş terimdir. Monera Protista Ökaryotlar Vikitür'de konuyla ilgili taksonomik bilgiler bulunur:...

Canlı
3 yıl önce

(taksonomi) denir. Canlılar, temel olarak altı grupta sınıflandırılır: Monera Âlemi Arkeler Âlemi Protista Âlemi Fungi Âlemi Bitkiler Âlemi Hayvanlar...

Canlı, Canlı
Protozoa
3 yıl önce

Cnidosporidia Flagellata Sporozoa (Apicomplexa, Myxozoa, Microsporidia) Monera Protista Tek hücrelilerde üreme Vikitür'de konuyla ilgili taksonomik bilgiler...

Protozoa, Altalem, Altsınıf, Amoebozoa, Bakteri, Bilimsel sınıflandırma, Birhücrelilerde üreme, Bitki, Canlı, Ciliata, Ciliophora
Arkea
3 yıl önce

canlılardır, yani prokaryotlardır (prokaryotlar altı-âlemli sınıflandırmada Monera olarak adlandırılırlar). İlk tanımlanan arkaeler aşırı ortamlarda bulunmuş...

Arkea, Taksokutu, Adenozin trifosfat, Alem, Bakteriler, Bilimsel sınıflandırma, Ekstremofil, Ester, Eter, Euryarchaeota, Flagella
Protistler
3 yıl önce

(üst grup) Şube : Cercozoa Şube : Foraminifera Şube : Radiolaria Protozoa Monera Mantarlar Hayvanlar Bitkiler Algler Siyanobakteriler ^  Sina M. Adl, Alastair...

Protistler, Taksonomi, 1866, Alem (biyoloji), Alg, Alt cins, Alt familya, Alt oymak, Alt sınıf, Alt takım, Alt tür
Biyoloji
3 yıl önce

geliştirmişlerdir. Geleneksel olarak, canlılar beş büyük aleme bölünürler: Monera -- Protista -- Fungi -- Plantae -- Animalia Ancak, çoğu bilim insanı, bu...

Biyoloji, 1766, 1800, 1802, 1953, Alexander von Humboldt, Alfred Russel Wallace, Alt tür, Anatomi, Animalia, Antoine Lavoisier
Mikroorganizma
3 yıl önce

canlılardır, yani prokaryotlardır (prokaryotlar altı-alemli sınıflandırmada Monera olarak adlandırılırlar). İlk tanımlanan arkaeler aşırı ortamlarda bulunmuş...

Mikroorganizma, Algoloji, Bakteri, Bakteriyoloji, Biyokimya, Botanik, Ekoloji, Fizyoloji, Mantarlar, Mikrobiyoloji, Mikroskop