konsolosluk

Konsolosluk Yabancı memleketlerde, ülkesinin ticari menfaatlarını koruyan ve diplomatik olmayan çeşitli resmi vazifeleri ifa eden resmi dairelere verilen isim. Bazı durumlarda konsolosluk memurları ve konsoloslar temsil ettikleri devletin vatandaşı olmayabilir. Konsolosluk idarecilerinin ünvanları ülkeden ülkeye değişir.

Milletlerarası hukukta bir devletin, diğer devletlerde konsolosluk açma mecburiyeti yoktur. Konsolosluk yetkilileri, vazifeli gittikleri devletin müsadesi olmadan o m

Konsolosluk

Konsolosluk yabancı ülkelerde, ülkesinin ticari çıkarlarını koruyan ve diplomatik olmayan çeşitli resmi görevleri yerine getiren resmi dairelere verilen isim. Bazı durumlarda konsolosluk memurları ve konsoloslar temsil ettikleri devletin vatandaşı olmayabilir. Konsolosluk idarecilerinin ünvanları ülkeden ülkeye değişir.

Uluslararası hukukta bir devletin, diğer devletlerde konsolosluk açma mecburiyeti yoktur. Konsolosluk yetkilileri, vazifeli gittikleri devletin müsadesi olmadan o memlekette faaliyette bulunamazlar. Bu müsade konsolosluğun bulunduğu ülke tarafından yazılı bir belge halinde verilir ve herhangi bir zamanda herhangi bir sebeble iptal edilebilir.

Konsolosluk görevlileri, diplomatik temsilci değildirler. Diplomatik görev verilenler ve gittiği devlet tarafından bu sıfatla kabul edilenler haricindeki konsolosluk görevlileri, diplomatik imtiyazlar ve muafiyetlere sahip değildirler. Fakat resmi görevlerini ifa ederken birçok bürokratik formalitelerde ve hatta adli kovuşturmalarda konsolosluk görevlilerine bazı imtiyazlar tanınmaktadır. Konsolosluk binaları ve arşivlerinin dokunulmazlığı vardır.

Konsoloslukların vazifeleri, antlaşmalar ve nizamnamelerle tesbit edilmiştir. Genelllikle, ticari ve sınai sahada ülkesinin menfaatlerini gözetmek, vatandaşların haklarının korunması, seyrüsefer kontrolü, noterlik gibi vazifeleri vardır.

konsolosluk

konsolos olma durumu. konsolosun orunu ya da görevi, şehbenderlik. bu işin görüldüğü daire, konsoloshane.

konsolosluk


1 .
Konsolos olma durumu.
2 .
Konsolosun makamı veya görevi, şehbenderlik:
"Bir konsolosluk demek bir millet temsilciliği demektir."- S. F. Abasıyanık.
3 .
Bu işin görüldüğü daire, konsoloshane:
"Bu ޞadi ne yapar yapar, İstanbul'daki bütün yabancı konsoloslukların kokteyline, yemeğine kendini davet ettirmenin bir kolayını bulur."- H. Taner.

konsolosluk

Türkçe konsolosluk kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. consular n. consulate, consulship

konsolosluk

Türkçe konsolosluk kelimesinin Fransızca karşılığı.
consulat [le]

konsolosluk

Türkçe konsolosluk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Konsulat

İlgili konuları ara

Yanıtlar