Marksist iktisatçı. Türkiye’nin yetiştirdiği önemli akademisyenlerden biri olan Korkut Boratav 1935'te Konya'da doğdu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1960 sonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne maliye asistanı olarak girdi. 1964'te, aynı fakültede, "iktisat doktorası"nı tamamladı. 1964-66'da Cambridge Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. 1972'de doçent oldu. 1974'te Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde danışmanlık yaptı.

Korkut Boratav kaç yaşında?

Korkut Boratav 82 yaşında.
Korkut Boratav, günü, bir Salı günü doğdu. 83. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 16 gün var.
Korkut Boratav'ın burcu Oğlak.
Evet, Korkut Boratav yaşıyor.

Korkut Boratav hakkında detaylı bilgi

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli akademisyenlerden biri olan Korkut Boratav 1935'te Konya'da doğdu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1960 sonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne maliye asistanı olarak girdi. 1964'te, aynı fakültede, "iktisat doktorası"nı tamamladı. 1964-66'da Cambridge Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. 1972'de doçent oldu. 1974'te Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde danışmanlık yaptı. 1980'de Ankara Üniversitesi Senato'sunca profesörlüğe yükseltildi. 1983'te Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca 1402 sayılı yasaya göre Üniversitedeki görevine son verildi. 1984-1986'da Zimbabwe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Danıştay kararıyla yeniden Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne dönen Boratav, bu okuldan 2002'de emekli oldu. Boratav'ın araştırma alanları: Uluslararası İktisat, İktisat Politikası, Gelişme İktisadı, Türkiye Ekonomisi'dir. Halen Cumhuriyet Gazetesinde iktisat yazıları yazmaktadır. Boratav 1997 yılında TÜBA Hizmet Ödülü almıştır. Halkbilimci Pertev Naili Boratav'ın oğlu olan Korkut Boratav, üç çocuk babasıdır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Tarih Vakfı, Korkut Boratav’a sevgi ve saygılarını sunmak üzere 14 Aralık 2005 tarihinde “70. Yaşında Korkut Boratav’a Saygı” toplantısı düzenledi.

Eserleri:

 • Türkiye'de Devletçilik, 1923-1950: İktisadi Düşünceler ve İktisadi Mevzuat, (SBF Maliye Enstitüsü, Türk İktisadi Gelişmesi Araştırma Projesi No. 16, 1962)
 • Kamu Maliyesi ve Gelir Dağılımı: Kavramlar ve Metod Meseleleri (SBF, Doktora tezi, 1965)
 • Gelir Dağılımı: Kapitalist Sistemde, Sosyalist Sistemde, Türkiye'de (Gerçek 100 Soruda dizisi, 1969)
 • Sosyalist Planlamada Gelişmeler (SBF, Savaş, 1974)
 • Türkiye'de Devletçilik (ilk baskı 100 Soruda dizisi Gerçek, 2. baskı Savaş, 1974)
 • Uluslararası Sömürü ve Türkiye (YSE İş Sendikası Temel Eğitim Dizisi, 1979)
 • Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm (SBF, İletişim, 1980; 2. Baskı, Birikim Yayınları; 3. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, 2004)
 • İktisat Politikaları ve Bölüşüm Sorunları: Seçme Yazılar (Belge, 1983)
 • Krizin Gelişimi ve Türkiye'nin Alternatif Sorunu (Ş. Pamuk ve Ç. Keyder ile birlikte, Kaynak, 1984)
 • Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı için Konut Sektörü ve Politikaları Üzerine Bir Model Önerisi (H. Ersel ve Y. Kepenek ile birlikte, Kent Koop. 1984)
 • Die türkische Wirtschaft im 20. Jahrhundert: 1908-1980 (Dagyeli Verlag, Türkiye İktisat Tarihi'nin çevirisi, 1987)
 • Stabilization and Adjustment Policies and Programmes-Country Study 5: Turkey (WIDER, 1987)
 • Türkiye İktisat Tarihi: 1908-1985 (Gerçek Yayınevi, 1988; Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 7. baskı, İmge Kitabevi Yayınları, 2003, 2004)
 • İktisat ve Siyaset Üzerine Aykırı Yazılar (BDS, 1988)
 • 1980'li Yıllarda Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm (Gerçek Yayınevi, 1991)
 • Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT'ler (Editör, Ergun Türkcan ile birlikte, Tarih Vakfı/Yurt Yayınları, 1993)
 • İstanbul ve Anadolu'dan Sınıf Profilleri (Tarih Vakfı/Yurt Yayınları, 1995; İmge Kitabevi Yayınları, 2004)
 • Türk KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi, Araştırma Raporu (Y. Kepenek, E. Taymaz, T. Bali, N. İ. Ertuğrul ve M. Candan ile birlikte, KİGEM ve Friedrich Ebert Vakfı, 1998)
 • Yeni Dünya Düzeni Nereye? (İmge Kitabevi Yayınları, 2000, 2004)
 • Küreselleşme Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı (E. A. Tonak, O. Türel, C. Somel, T. Şengül, H. Arslan ile birlikte, İmge Kitabevi Yayınları, 2000, 2004)
 • Türkiye Ekonomisinin Son Durumu (Türkiye Bilimler Akademisi Forumu, No. 10, 2002)


İlgili Konu Başlıkları Tümü

Korkut

Korkut, Muş ilinin bir ilçesi.

Dede Korkut Hikayeleri

Dede Korkut’un destanların ilk anlatıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Hikayelerde veli bir kişi olarak ortaya çıkar. Oğuzlar önemli meseleleri ona danışırlar. Keramet sahibi olduğuna inanılır. Gelecekten haberler verdiği söylenir. Ozan ve kamdır. Kopuz çalıp, hikmetli sözler ...

Rant

İktisatçılar tarafından rantın tanımı "Doğanın getirisi" şeklinde yapılır.

Mekteb-i Mülkiye

Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle Mülkiye Türkiye’de, maliye, iktisat, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.Mülkiye'nin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan ...

Şevket Pamuk

Şevket Pamuk (1950) İktisat tarihçisi İstanbul'da doğdu. Romancı Orhan Pamuk'un büyük kardeşidir. Robert Lisesi'ni ve Yale Üniversitesi'ni bitirdi. İktisat dalındaki doktorasını Kaliforniya-Berkeley Üniversitesi'nden aldı. Türkiye'de ve yurtdışında pek çok üniversitede ...

Öğretim Elemanları Sendikası

Öğretim Elemanları Sendikası, Türkiye`de kamu çalışanlarının sendikalaşma süreci içinde,

SoL Gazetesi

soL Gazetesi aylık siyaset, bilim, kültür ve sanat dergisidir. Nisan 1998 tarihinde aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. Logosunda soL alt başlığı olarak da Haftalık/Aylık Siyaset, Kültür, Bilim ve Sanat Dergisi cümlesi kullanılmıştır. Gazete bir çok kez boyut ve periyod ...

1402'likler

1402'likler, 12 Eylül Darbesi'nden sonra 1983 yılında, 1971 yılında çıkarılan 1402 sayılı yasanın ikinci maddesi sıkıyönetim komutanlığınca değiştirilerek, akademik personelden, devlet memuruna kadar kamuda çalışan birçok kişinin görevine son verildi.

İmge Kitabevi Yayınları

ı, Pertev N. Boratav'ın Masalları, Korkut Boratav'ın eşsiz ''Türkiye İktisat Tarihi'', Alaeddin Şenel'in ''İnsanlık Tarihi'' ve Norman Davies'in ''Avrupa Tarihi'' yayınevinin lokomotif kitapları olmuş, onlarca baskı yapmıştır.

SoL (gazete)

soL Gazetesi 1 Ekim 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan günlük siyasi gazete.

SoL (haber Portalı)

SoL haber portalı 2006 yılı Mayıs ayından başlayarak internet üzerinde yayın hayatına geçen haber portalıdır.