İktisatçılar tarafından rantın tanımı "Doğanın getirisi" şeklinde yapılır. ...

RANT (inglizce) türkçe anlamı
1. f. yüksekten atmak
2. atıp tutmak
3. bağırarak ve mimiklerle konuşmak
4. ateş püskürmek
5. i. ağız kalabalığı
6. atıp tutma
7. farfaralık
RANT (türkçe) anlamı
8. Bir mal veya paranın
9. belirli bir süre içinde emek verilmeksizin sağladığı gelir.
10. 2. anlamı abartmalı söz rant and rave atıp tut
11. ateşli konuşma
12. ağız kalabalığı
13. ateşli şekilde konuş
14. ağız kalabalığı etmek
15. yüksekten atmak
16. atıp tutmak
17. büyük söz söylemek.
18. 3. anlamı (ağız kalabalığı ile) ateşli bir şekilde kon.... ağız kalabalığı.
RANT (türkçe) anlamı
19. bir mal ya da paranın
20. belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir.
1. n. wild uncontrolled speech
2. loud violent utterance
3. v. speak in an uncontrollable manner
4. talk loudly
speak wildly,
RANT (türkçe) ingilizcesi
5. n. wild uncontrolled speech
6. loud violent utterance
7. v. speak in an uncontrollable manner
8. talk loudly
9. speak wildly,

Rant İngilizce anlamı ve tanımı

Rant anlamları
    (noun) High-sounding language
10. without importance or dignity of thought
11. boisterous
12. empty declamation
13. bombast
14. as
15. the rant of fanatics.(v. i.) To rave in violent
16. high-sounding
17. or extravagant language
18. without dignity of thought
19. to be noisy
20. boisterous
21. and bombastic in talk or declamation
22. as
23. a ranting preacher.
Rant tanım:
Kelime: rant
24. Söyleniş: 'rant
25. İşlev: verb
26. Kökeni: obsolete Dutch ranten
27. randen
28. intransitive senses
29. 1 : to talk in a noisy
30. excited
31. or declamatory manner
32. 2 : to scold vehemently
33. transitive senses : to utter in a bombastic declamatory fashion
34. - rant·er noun
35. - rant·ing·ly /'ran-ti[ng]-lE/ adverb
36.
Rant ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Bombast
37. Claptrap
38. Fustian
39. Harangue
40. Jabber
41. Ranting
42. Rave
43. Spout
44.
Rant (ingilizce) fransızcası
1. n. folie
2. divagation
3. extravagance
4. v. déclamer
5. parler avec extravagancer
6. tempêter
7. parler violemment
RANT (türkçe) almancası
1. Rente
Rant (ingilizce) italyancası
1. s. discorso enfatico
2. concione
3. declamazione
4. ciancia
5. chiacchiera
6. diatriba
7. filippica
8. invettiva
9. v. sbraitare
10. vociare
11. gridare
Rant (ingilizce) ispanyolcası
1. s. discurso rimbombante
2. v. vociferar
3. chirlar
4. discursear
5. hablar con rimbombancia
6. decir con rimbombancia
Rant (ingilizce) portekizcesi
1. s. linguagem bombástica
2. fala besteira
3. desvairo
4. v. endoidecer
5. falar alto
Rant (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. gebulder
2. geschetter
3. bombast
4. ww. hoogdravend spreken
5. declameren
6. oreren
7. hoogdravend : hoogdravende taal voeren
8. uitvaren
9. bulderen
10. schetteren

Rant hakkında bilgiler

İktisatçılar tarafından rantın tanımı "Doğanın getirisi" şeklinde yapılır. Başka bir deyişle rant hiç emek harcamadan elde edilen kazanımlardır.

Korkut Boratava göre rant, daha geniş bir yorumla, belki de "avanta" teriminin anlamına da geçerek şöyle tanımlanır: "devletin çeşitli uygulamalarla bireysel, endüstriyel veya sektörel olarak özel teşebbüs lehine herhangi bir çıkar avantajı yaratması; bu avantajın realizasyonu ve paylaşımı"dır.

Kaynakça

  • Korkut Boratav (2000), Yeni Dünya Düzeni Nereye, İmge Kitabevi (Sy. 141).




Şarkı Sözleri

Yıldız Tilbe tarafından söylenen Rant adlı şarkının sözleri.

bağımlıyım dirençliyim amerika yine kudurmuş
avrupa hep mesafeli hazır tetik
devekuşları yakınımdır dizilmişiz yol boyu
ateşe bulanmış ortadoğu
bu getirmiş onlar yemiş bu hani bana demiş
meğer bunlar eski hikayelermiş
hak bilenmiş yer gök şahit olup izlemiş
firavun azatları köle satarken
sonsuz değil bu dünya boşuna kalmaya uğraşmayın
dili dini suyu toprağı dünyayı rahat bırakın
silahları gömdürün ağaç dikin aşık olun aşık
yada cehennem sizi bekler süresiz lütfen buyrun
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Quasi-Rant

Ev, ilçe, il, ülke gibi belli bir alanda yaşayan insan sayısını ifade eden terim.