kukla

Kukla Baş, kol, ayak gibi hareket etmesi gereken yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanıp perdenin üstünden özel sahnelerde oynatılan karton, tahta vb. şeylerden yapılmış bebeklere verilen ad.

KUKLA (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir kesiti kullanarak bir perdenin üzerinden oynatılan
3. bez
4. karton vb. hafif nesnelerden yapılmış insan ve hayvan figürleri:
Salıncağın üzerindeki kızlar
5. iki zarif kukla gibi fıldır fıldır dönüyorlardı.- O. C. Kaygılı.
6. 2 . Ayakları olmayan
7. alttan içine el sokularak oynatılan çeşitli nesnelerden yapılmış bebek.
8. 3 . Bu bebeklerle oynatılan oyun.
9. 4 . mecaz Başkasının etkisinde olan
onun isteklerine göre davranan (kimse).
KUKLA (türkçe) anlamı
10. devinmesi gereken yerleri
11. iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak
12. bir perdenin üzerinden oynatılan karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebeklere verilen ad.bu bebeklerle oynatılan oyun.kendi istem ve kararıyla iş görmeyip başkasının etkisinde
13. güdümünde olan kimse.
KUKLA (türkçe) ingilizcesi
1. adj. dummyn. puppet
2. doll
3. dummy
4. dolly
5. dupe
6. marionette
7. poppet
8. putty
9. figurehead
KUKLA (türkçe) fransızcası
1. marionnette [la]
2. mannequin [le]
3. pantin [le]
KUKLA (türkçe) almancası
1. n. Marionette
2. Puppe

Kukla hakkında detaylı bilgi

Kukla Baş, kol, ayak gibi hareket etmesi gereken yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanıp perdenin üstünden özel sahnelerde oynatılan karton, tahta vb. şeylerden yapılmış bebeklere verilen ad. Türkçe bebek anlamına gelen ve bugün Anadolu'da yaşayan korçak, kudurcuk, kaburcuk, koğurcak, kaurcak, lubet, vb. gibi isimlerle yaşayan kukla seyirlik oyunların en eskilerindendir. "Korkolçak", "Çadır hayal" (ipli kukla) adı ile yaşayan kukla Orta Asyada da aynı isimle yaşatılmakta ve Orta Asya'dan getirildiği sanılmaktadır.

Bir çok Türk boyunda kendine özgü basit teknik içinde görülen ve 17. yy'dan beri Türkiye'de şehirlerde kukla adı ile bilinen oyun Anadolu'da köylüler arasında "bebek, çömce gelin, karaçör" gibi isimlerle yaygındır. Konusu günlük yaşamdan ve edebi hikayelerden alan kukla bir hareket ve hacim oyunudur. 14. yy'dan bu yana oynatıldığı bilinmektedir. Bu oyunun baş kahramanı ibiş ve ihtiyardır. İbiş kurnaz ve hazır cevaptır. İhtiyar ise varlıklı bir kişidir.

Ülkemizde ipli kukla, el kuklası, araba kuklası, iskemle kuklası gibi türlerle bilinen kukla sanatı 19. yy sonlarında önemini kaybetmeye başlamıştır. Cumhuriyet döneminde sınırlı sayıda sanatçı yaşatmaya çalışmıştır. Günümüzde ise İhsan DİZDAR, Selim BAŞEĞMEZ, M. Tahir İKİLER, Haluk Yüce ve Duygu TANSI bu sanatı sürdürmektedirler.

Kendi arzu ve isteği dışında, başkalarının istediği gibi hareket eden zayıf karakterli insanlara, hareketleri ve yönetimi başkaları tarafından olanlara da “kukla” ismi verilmektedir.

Kukla antik çağda, Çin’de, Mısır’da ortaya çıktı. Yunanistan ve Roma’da da çok yaygındı.İtalya’da kukla ortaçağdan beri vardı. Sonradan Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Avusturya ve Türkiye’de de gelişti.

Kuklalar başlıca üç çeşittir:

1. El kuklası: Tahta, alçı veya plastik maddelerden yapılır. Diğer kuklalara nazaran daha büyüktür. Bu kuklaların boyun (ense) kısmındaki açıklıktan kukla oynatan şahıs elini sokarak parmaklarını da özel deliklere geçirir. El ve parmak hareketleriyle kuklaların çeşitli azalarını oynatır.

2. Çubuklu kukla: El kuklası ile yapılan maddelerden oluşur. Diğer kuklalardan ayrılığı, ayaklarına ve ellerine tutturulan çubuklar vasıtası ile aşağıdan idare edilmesidir.

3. İpli kukla: Kuklanın en yaygın türü olup, kuklacılar arasında “holden kukla”da denir. Bunların boyları fazla büyük değildir. Dünyadaki birçok kukla tiyatrolarında, çok çeşitli sahne eserlerinin oynandığı kukla türüdür. İpli kuklaların vücutlarında birçok oynak yer vardır. Organların oynaması çeşitli yerlerine bağlanan iplerle sağlanır. Bu ipler de kontrol çubuğuna bağlıdır. Kontrol çubuğu da 25 cm uzunluğundaki bir sopa ile buna çapraz olarak tutturulmuş daha kısa başka bir sopadan meydana gelir. Bu sopa kuklanın ağırlığını taşır. Küçük sopaya da kuklanın kulaklarının yanından gelen iki ip bağlıdır. Ellerden gelen ipler, kontrol sopasının önüne belden gelen ipler de arkasına bağlıdır. Kuklacı bazan ipleri, bazan da kontrol çubuğunu hareket ettirerek kuklaları oynatır.

Bu kuklaların sahnesi tiyatro sahnelerinin bir benzeridir. Aradaki fark, ipli kuklaların girip çıkabilmesi için sahnenin iki yanının açık olmasıdır. Bunlardan başka;

Araba kuklası: Arabalarda oynatılır.

İskemle kuklası: Daha çok çingenelerin oynattığı kukla türü olup, hareket imkanları sınırlıdır.

Dev kuklalar da vardır.

Kuklalardaki konular genellikle serbest olup kuklacıya bağlıdır.

Ek Bilgi

Kukla, tek aktörlü, üç boyutlu, taklit ve söze, karşılıklı konuşmaya dayalı geleneksel seyirlik oyundur.

İnsanların kontrol etme arzusunun ortaya çıkarttığı bir sonuçtur.

Eğitimde, edebiyatta, psikolojide kullanılmaktadır.

Türkçe oyuncak bebek anlamına gelen ve bugün Anadolu'da yaşayan korçak, kudurcuk, kaburcuk, koğurcak, kaurcak, lubet, vb. gibi isimlerle yaşayan kukla seyirlik oyunların en eskilerindendir. "Korkolçak", "Çadır hayal" (ipli kukla) adı ile yaşayan kukla Orta Asyada da aynı isimle yaşatılmakta ve Orta Asya'dan getirildiği sanılmaktadır.

Birçok Türk boyunda kendine özgü basit teknik içinde görülen ve 17. yüzyıldan beri Türkiye'de şehirlerde kukla adı ile bilinen oyun Anadolu'da köylüler arasında "bebek, çömce gelin, karaçör" gibi isimlerle yaygındır. Konusu günlük yaşamdan ve edebi hikayelerden alan kukla bir hareket ve hacim oyunudur. 14. yüzyıldan bu yana oynatıldığı bilinmektedir. Bu oyunun baş kahramanı "İbiş" ve ihtiyardır. İbiş kurnaz ve hazırcevaptır. İhtiyar ise varlıklı bir kişidir.

El kuklacısı, küçük bir sahnenin ardından iki eliyle kuklaları karşılıklı konuşturur, oynatır. İpli kuklada ise sahnenin üstünden iplerle kuklaları hareket ettirir. Sahnenin üstünde kukla köprüsü denilen bir yerde vardır kuklacı buraya çıkarak kendisi gözükmeden kuklasını oynatır. Sözlü sözsüz kukla olabilir. Eğer kukla oyunu sözlüyse perdenin arkasında seslendirilir. Bir dönem kuklalar politik amaçlı kullanılmıştır. Ayrıca Hıristiyan kiliselerinde dini konular kuklalar oynatılarak insanlara anlatılmaya çalışılmıştır.

Ülkemizde ipli kukla, el kuklası, araba kuklası, iskemle kuklası, yer kuklası, ayak kuklası, baş kuklası gibi türlerle bilinen kukla sanatı 19. yüzyıl sonlarında önemini kaybetmeye başlamıştır. Cumhuriyet döneminde sınırlı sayıda sanatçı yaşatmaya çalışmıştır.

مسرح العرائس Loutka Puppet パペット 꼭두 Neuropasta Lalka teatralna Fantoche Puppet 木偶戲

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki kukla maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Şarkı Sözleri

Yaşar Kurt tarafından Göndermeler albümünde söylenen kukla adlı şarkının sözleri.

Asuman Krause tarafından söylenen kukla adlı şarkının sözleri.

sen hep böyleydin tam bir baş belası
başkaları sürdü bana kaldı cefası
senin yaşadığın koca bir hayal dünyası
gidiyorsan git şimdi tam tam sırası

ben çoktan sinirlerimi aldırdım
şimdi su gibi tertemiz oh be sensiz
saf bir haldeyim
sen de o ruh hastası hallerinden kurtulursan
ben yine bıraktığın yerdeyim

ama yok yok senin işin
kaş yaparken göz çıkarmak
sağ gösterip soldan çakmak
herkesten bir parça kapmak
ama düşeceksin

ben kimim senin yanında
belki de sadece bir kukla
kıvıracaksan da o göbeğin
hakkını vereceksin

sen hep böyleydin tam bir baş belası
başkaları sürdü bana kaldı cefası
senin yaşadığın koca bir hayal dünyası
gidiyorsan git şimdi tam tam sırası

ben çoktan sinirlerimi aldırdım
şimdi su gibi tertemiz oh be sensiz
saf bir haldeyim
sen de o ruh hastası hallerinden kurtulursan
ben yine bıraktığın yerdeyim

Second tarafından söylenen kukla adlı şarkının sözleri.

hoşgeldin dünya sirkine
ipin üstünde yürüyenler var
hoşgeldin sorma sebebi ne
tuzun içinde çürüyenler var
korkma sen hep dik dur yine
ateşin içinde büyüyenler var
aç gözünü beni iyi dinle
arkandan seni sürüyenler var

bir anlık öfkeyle kalk zararla otur yine
git yangına körükle sonunu bile bile

iplerin ucunu bırakta bi gitsin
at bir adım geri herşey bitsin

hoşgeldin yeni aşk düzenine
kalbinle bıçağı bileyenler var
gözün kalmış arkada yine
terkedilişini dileyenler var
korkma sen hep dik dur yine
ateşin içinde büyüyenler var
aç gözünü beni iyi dinle
arkandan seni sürüyenler var

bir anlık öfkeyle kalk zararla otur yine
git yangına körükle sonunu bile bile

iplerin ucunu bırakta bi gitsin
at bir adım geri herşey bitsin

Rahdan tarafından söylenen kukla adlı şarkının sözleri.

tv'de görülenler, arkasında karalistem
beyninde gerçekler, varmı şüpheliysen
bende korkularla kurulan imparatorlukları
yıktığımda,nankör olan birde benden prim ister.

kapına dayandıysam, halkım açken, mar kan bol,
evine çoktan girdim ben, kulaklığında bir tek ben.
nükleere karşı olan barış güvercinlerimi
öldürdü greenpeace ve ardında gerçekleri.

benim halkım işini bilir ama aşınır asfaltlar.
kürsüde söylenilen yalanlar dolanlar!
korkak alışır oldu benim elim kalemim
düşünce suçlusu olabilir, doldurulan mürekkebim.

bu devirde bil ki kalem kılıctan değersiz.
yürüdüğün bu toprakları sanarsan önemsiz.
karşında etten duvar dikilir şerefsiz.
ipleri tutulan bir kuklaysan geber sen!

(nakarat 2x)
olacakları biliyorum söylenilenler yalan
konuşmasın kimse bunu tembihlenirsin inan
düşün düşün sende kalk ayağa
kukla olmak içinmi hoşgeldin dünyaya

bir gün elbet nankör olan duyguların yok olacak.
bedenin o gün şükrederse, hakkı olanı alacak.
kaybedilen cesurca sebebin olan insanlık.
maneviyat dediğin senin iki yüzlü gerdanlık.

yalan domuz gribi, yalan evet kuş gribi
daha çok para kazanmaktır evet evet bunların emeli.
depremler aklın başın gelir tek temennim
haktan! ağlatıp gülenlere bi deprem

değiştir yargıyı!
değiştir vekili!
değiştir yasamayı
dediklerim herkesedir.
bildiklerimi unuttum ben, olacaklar çok bariz.
aklına gelmediyse beynin olmuş çoktan haciz.

bu devirde bil ki kalem kılıctan değersiz.
yürüdüğün bu toprakları sanarsan önemsiz.
karşında etten duvar dikilir şerefsiz.
ipleri tutulan bir kuklaysan geber sen!

(nakarat 4x)
olacakları biliyorum söylenilenler yalan
konuşmasın kimse bunu tembihlenirsin inan
düşün düşün sende kalk ayağa
kukla olmak içinmi hoşgeldin dünyaya

olacakları biliyorum düşün söylenilenler yalan düşün...
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ahşap Çerçeve Kukla Atölyesi

Ahşap Çerçeve Kukla Atölyesi, Ankara'da kurulup, etkinliğini İstanbul'da sürdüren bir tiyatrodur. 2001 yılında çalışmalarına başlayan Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu, Kukla ve Uzakdoğu tiyatrosu üzerine Çek Cumhuriyetinin Prag ve Almanya’nın Göttingen şehirlerinde eğitim ...

VP:Kukla

Kukla Vikipedistler tarafından kullanılan ek bir kullanıcı adıdır. Bu kullanıcılar birden fazla isim altında değişiklik yaparlar.

Uluslararası İzmir Kukla Günleri

Uluslararası İzmir Kukla Günleri, 2007 yılından itibaren İzmir'de her yıl düzenlenen uluslararası bir etkinliktir.

Çizgi Kukla Tiyatrosu

Dış bağlantılar:

Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatrosu

Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatrosu (Azerice: ''Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı''), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan kukla tiyatrosu. Tiyatronun repertuarı okul çağındaki çocuklar içindir. Fakat 1975 yılından bu yana, yetişkinler için de tiyatro gösterileri düzenlenir. ...

Kukla (Roman)

''Kukla '' Türk yazar Ahmet Ümit tarafından yazılıp 2002'de basılan bir gerilim romanıdır.

Kukla (film)

''Kukla'', Jodie Foster tarafından yönetilen 2011 yapımı drama filmi. Foster bu filmde başrolü Mel Gibson ile paylaşmıştır. Film ikilinin 1994 senesinde birlikte oynadıkları ''Maverick'' filminden sonra tekrar bir araya geldikleri ilk film oldu.

Dolly

Biyolog Barış YelkenciAdından çok bahsedilen ve hayatımızı ne yönde etkileyeceği merakla beklenen bir bilimsel gelişme: klonlama.Son gelişmelere imzasını atan ekip, genlerin laboratuvar koşullarında biçimlendirilmesinin ardından gen transferi yöntemi ile koyun bedeninde, ...

Dummy

Dummy, Bristollü müzik grubu Portishead'in ilk albümüdür. 22 Ağustos 1994'de ''Go! Disc'' tarafından yayımlanan albüm, büyük bir başarı kazanmış ve 1995'te Merkür Ödülü'nü kazanmıştır. Trip hop türünü popülerleştiren albüm, ayrıca 1990'ların en iyi albümlerinden biri ...