Kurultay, Türkçe`deki kurul ve yetkinlerin toplandığı mekan anlamı katan "-tey" ekinden türeyen "Kurulun toplandığı yer" anlamındaki sözcüktür. Asıl anlamıyla, bir konuda yetkin kimselerin bir araya geldiği mekan kurultay olarak anılsa da bugünkü kullanım anlamıyla bu etkinliğin kendisi de kurultay olarak anılmaktadır. ...

KURULTAY (türkçe) anlamı
1. bir kurumun
2. temel işleri konuşmak için belli sürelerle ya da gerektikçe yaptığı genel toplantı
kongre.
KURULTAY (türkçe) anlamı
3. 1 . Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı.
4. 2 . Bir kuruluşun
5. temel işleri konuşmak için belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı
6. kongre
7. Dil Kurultayı.-
8. 3 . tarihEski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.
KURULTAY (türkçe) ingilizcesi
1. [Kurultai]n. general assembly
2. public meeting
3. legislative assembly
4. general gathering of all parties involved,
KURULTAY (türkçe) fransızcası
1. congrès [le]
2. assises
KURULTAY (türkçe) almancası
1. Kongreß
2. Tagung

Kurultay hakkında bilgiler

Kurultay, Türkçe`deki kurul ve yetkinlerin toplandığı mekan anlamı katan "-tey" ekinden türeyen "Kurulun toplandığı yer" anlamındaki sözcüktür. Asıl anlamıyla, bir konuda yetkin kimselerin bir araya geldiği mekan kurultay olarak anılsa da bugünkü kullanım anlamıyla bu etkinliğin kendisi de kurultay olarak anılmaktadır.

Kurultay`ı diğer toplantılardan ayıran özellikler

  • Kurultay sonunda bir karara varılır ve bu karar ilgililer için bağlayıcı özellik taşır.
  • Kurultay eğitim amaçlı bir toplantı değildir.
  • Kurultay bir kurum tarafından kurum bünyesinden kişilerce düzenlenir. Katılımcılar kurum üyesi olmak zorunda olabilir ya da olmayabilirler.


İsim-taslak

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Toy

* Hakaniye Türkçesi döneminde; Ordu kurağına veya ordu karargâhına "toy" denilirdi. Türk devletlerinde resmi bir görüşme gayesiyle toplanılan veya Türk boylarının, topluluklarının belli bir amaç doğrultusunda bir araya geldikleri toplantılardır. Hükümdarlar çeşitli ...

Başkırdistan

BAŞKIRDİSTAN Rusya'ya bağlı muhtar cumhuriyet. Güney Ural dağlarından, Bugulma Belebey Yaylasının engebeli tepelerine kadar uzanan Cumhuriyetin yüzölçümü, 143.600 km2dir. Asya ile Avrupa'nın birleştiği noktada yer alır. Başkırtlar. Altınordu Devletinin tabiiyetindeyken 13. ...