--}}

Kurultay

Kurultay, Türkçe`deki kurul ve yetkinlerin toplandığı mekan anlamı katan "-tey" ekinden türeyen "Kurulun toplandığı yer" anlamındaki sözcüktür. Asıl anlamıyla, bir konuda yetkin kimselerin bir araya geldiği mekan kurultay olarak anılsa da bugünkü kullanım anlamıyla bu etkinliğin kendisi de kurultay olarak anılmaktadır.

Kurultay, Türkçe`deki kurul ve yetkinlerin toplandığı mekan anlamı katan "-tey" ekinden türeyen "Kurulun toplandığı yer" anlamındaki sözcüktür. Asıl anlamıyla, bir konuda yetkin kimselerin bir araya geldiği mekan kurultay olarak anılsa da bugünkü kullanım anlamıyla bu etkinliğin kendisi de kurultay olarak anılmaktadır.

Kurultay`ı diğer toplantılardan ayıran özellikler

  • Kurultay sonunda bir karara varılır ve bu karar ilgililer için bağlayıcı özellik taşır.
  • Kurultay eğitim amaçlı bir toplantı değildir.
  • Kurultay bir kurum tarafından kurum bünyesinden kişilerce düzenlenir. Katılımcılar kurum üyesi olmak zorunda olabilir ya da olmayabilirler.


İsim-taslak

Diğer anlamları

kurultay

Türkçe kurultay kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kurultai] n. general assembly, public meeting, legislative assembly, general gathering of all parties involved

kurultay

bir kurumun, temel işleri konuşmak için belli sürelerle ya da gerektikçe yaptığı genel toplantı, kongre.

kurultay

Türkçe kurultay kelimesinin Fransızca karşılığı.
congrès [le], assises

kurultay

Türkçe kurultay kelimesinin Almanca karşılığı.
Kongreß, Tagung

kurultay

1 . Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı.
2 . Bir kuruluşun, temel işleri konuşmak için belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı, kongre:
"Dil Kurultayı."-
3 . tarihEski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.