Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örn: Çocuk Esirgeme Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi. Oysa kurum sözcüğünün bilimsel anlamı, çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır, örüntülerdir. ...

KURUM (türkçe) anlamı
1. kuruluş
2. müessese
3. tesis
4. kendini büyük ve önemli gösterme davranışı
5. büyüklenme
6. tekebbür
7. azamet
8. evlilik
9. aile
10. ortaklık
11. mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey
12. müessese: evlilik kurumu. aile kurumu .
ocak bacalarında biriken ya da çevreye savrulan kalın is.
KURUM (türkçe) anlamı
13. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is:
14. Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum.- Halikarnas Balıkçısı.
KURUM (türkçe) ingilizcesi
1. n. foundation
2. establishment
3. corporation
4. institution
5. institute
6. airs
7. vanity
8. pose
9. conceit
10. haughtiness
11. shop
12. smut
13. soot
14. swagger
KURUM (türkçe) fransızcası
1. (gurur) fierté [la]
2. morgue [la]
3. orgueil [le]
4. (is) suie [la]
5. (kuruluþ) établissement [le]
6. institut [le]
KURUM (türkçe) almancası
1. n. Board
2. Eitelkeit
3. Hochmut
4. Institution
5. Körperschaft
6. Korporation
7. Ruß

Kurum hakkında bilgiler

Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örn: Çocuk Esirgeme Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi. Oysa kurum sözcüğünün bilimsel anlamı, çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır, örüntülerdir.

Toplum bilimsel Tanımı

Kurumlar, bir toplumda sosyal yaşamımızı birbirimize benzer şekilde gerçekleştirdiğimizi ifade eden ve sağlayan kültürel süreçlerdir. Bir başka deyişle davranış örüntüleri, toplumsal roller ve etkileşim süreçlerinden oluşan, kültürün büyük kısmını anlatmak için kullanılan bir kavramıdır. Kurum denilince, `toplumsal kurum` anlaşılır.

Kurumlar, temel davranış örüntülerine göre şekillenirken, toplumlara özgü bir yapıya kavuşurlar. Her bir toplumun kültürü, örfü, ananesi farklı olduğu için kurumları da farklıdır. Fakat her toplumda temel kurumlar vardır. Bunlar,

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki kurum maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Aracı Kurum

Aracı Kurum Aracı kurum isminden de anlaşılabileceği gibi, hisse senedi ticaretinde yatırımcı ve piyasa arasında bilgi aktarma ve aracılık fonksiyonlarını yerine getirirler. Bu kapsamda yapabilecekleri sermaye piyasası faaliyetleri; Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya ...

Kızılay (kurum)

Kızılay, 1876 Osmanlı - Rus Savaşı'ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen süre içinde, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler,hasta taşıma servisleri,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve ...

Atatürk'ün Kurduğu Kurum Ve Kuruluşların Listesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin kurulması sırasında, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yapılan devrimleri desteklemek ve geliştirmek tarafından Atatürk tarafından kurulmuş kurum ve kuruluşların listesi.

Atatürk'ün Kurduğu Kurum Ve Kuruluşlar Listesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması sırasında, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yapılan devrimleri desteklemek ve geliştirmek tarafından Atatürk tarafından kurulmuş kurum ve kuruluşların listesi.

Doğal Bir Kurum Olarak Devlet

Devleti büyük ölçekli bir ya da organizma olarak gören Platon’un, devleti insan doğasına dayandıran görüşü.

Gata (kurum)

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, II. Abdülhamit tarafından 1898 yılıında kurulmuş olup, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren bir komutanlıktır.