Kurum

Kısaca: Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örn: Çocuk Esirgeme Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi. Oysa kurum sözcüğünün bilimsel anlamı, çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır, örüntülerdir. ...devamı ☟

Kelimenin kökeni
Eski Türkçe qur-um(qur-um), qaghur-um(qaghur-um), qaghur(qaghur, yanık)

Telaffuz

 • IPA: /kuˈɾum/
 • Heceleri: ku‧rum
isim

kurum (belirtme hâli kurumu, çoğulu kurumlar)

 1. kendini büyük ve önemli gösterme davranışı
  Hikmet Bey'in kurum ve edası, her zamankinden belki yüz kat üstündü. - S. M. Alus
 2. (hukuk) evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik
  Türk Dil Kurumu.
  Türk Tarih Kurumu.
 3. (kimyasal süreçler) ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
  Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum. - Halikarnas Balıkçısı

Çekimleme

Eş anlamlılar

 • (kendini büyük ve önemli gösterme davranışı): azamet, büyüklenme, çalım, gösteriş, tekebbür
 • (hukuk): müessese

Alt kavramlar

 • (hukuk): TDK Sözlüğü, Türk Hava Kurumu, Türk Tarih Kurumu

Türetilmiş kelime ve kavramlar

 • kurumca, kurumcu, kurumcuk, kurumken, kurumla, kurumlu, kurumsa, kurumsu, kurumsuz
Kaynaklar
 • TDK Sözlüğü: "kurum"

Gagavuzca

Kökeni

Eski Türkçe qur-um(qur-um), qaghur-um(qaghur-um), qaghur(qaghur, yanık)

kurum

 1. kibir
 2. kurum, is

Kaynaklar

 • Etymological Dictionaries - Andras Rajki

Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örn: Çocuk Esirgeme Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi. Oysa kurum sözcüğünün bilimsel anlamı, çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır, örüntülerdir.

Toplum bilimsel Tanımı

Kurumlar, bir toplumda sosyal yaşamımızı birbirimize benzer şekilde gerçekleştirdiğimizi ifade eden ve sağlayan kültürel süreçlerdir. Bir başka deyişle davranış örüntüleri, toplumsal roller ve etkileşim süreçlerinden oluşan, kültürün büyük kısmını anlatmak için kullanılan bir kavramıdır. Kurum denilince, `toplumsal kurum` anlaşılır.

Kurumlar, temel davranış örüntülerine göre şekillenirken, toplumlara özgü bir yapıya kavuşurlar. Her bir toplumun kültürü, örfü, ananesi farklı olduğu için kurumları da farklıdır. Fakat her toplumda temel kurumlar vardır. Bunlar,Kaynaklar

Vikipedi

kurum

Türkçe kurum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. foundation, establishment, corporation, institution, institute, airs, vanity, pose, conceit, haughtiness, shop, smut, soot, swagger

kurum

kuruluş, müessese, tesis; kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, tekebbür, azamet.
evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey, müessese: evlilik kurumu. aile kurumu .
ocak bacalarında biriken ya da çevreye savrulan kalın is.

kurum

Türkçe kurum kelimesinin Fransızca karşılığı.
(gurur) fierté [la], morgue [la], orgueil [le]; (is) suie [la]; (kuruluþ) établissement [le], institut [le]

kurum

Türkçe kurum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Board, Eitelkeit, Hochmut, Institution, Körperschaft, Korporation, Ruß

kurum

Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is:
"Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum."- Halikarnas Balıkçısı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kurum
3 yıl önce

Kurum ya da siyah karbon, hidrokarbonların eksik yanmasıyla ortaya çıkan ve saf olmayan karbon parçacıklarından oluşan kütledir. Çeşitli kanser ve akciğer...

Kurum, Eğitim Kurumu, Boş Zamanlar Kurumu, Din Kurumu, Siyaset Kurumu, Aile Kurumu, Ekonomi Kurumu, Toplumbilimsel
Kur'an
3 yıl önce

Kur'an (Arapça: القرآن el-Kur'an) veya Kur'an-ı Kerim, Müslümanlara göre, ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi...

Kuran-ı Kerim, İslamiyet, Din, Vahiy, Kitap, Hz. Muhammed, 610, 622, 632, Abdest, Ahiret, Akide, Alak, Ali, Allah, Arapça
Türk Tarih Kurumu
3 yıl önce

Kurumuna bağışladı. Kurum, 21 Eylül 1940 gün ve 2/14556 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kamu yararına çalışan dernekler arasına alındı. Kurum,...

Tarih, Türkiye, Başbakanlık, Cımhurbaşkanlığı, Atatürk, Cumhuriyetin İlanı, TBMM
Kur'ancılık
3 yıl önce

Subhy Mansour da İran'da Kur'ancı inançları benimseyen bazı reformist alimlerdirler ve geleneksel yüksek öğrenim kurumlarından gelmiştirler. Şeyh Hadi...

Türk Dil Kurumu
3 yıl önce

Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir. Türk Dil Kurumu 1955'ten başlayarak çeşitli dallarda...

Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz, 1932, 1934, 1936, 1951, 1960, 1980, 1982 Anayasası, 1998, 1 Kasım
Kura Nehri
3 yıl önce

Kura (Azerbaycan Türkçesinde : Kür, Gürcüce: მტკვარი - Mt'k'vari), Türkiye'de Ardahan Göle dolaylarından başlar ve Gürcistan'dan geçerek Azerbaycan'ın...

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu
3 yıl önce

Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumlarının devredilmesi ile kurulmuş devlet kurumu. Kurum; genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak...

Döviz kuru
3 yıl önce

düşer. Bunlar kur farkını oluşturan nedenlerdir. Döviz kuru; nominal kur, reel kur, çapraz kur ve efektif kur olarak dörde ayrılır. Nominal Kur: Diğer ülkeler...

Döviz kuru, Dolar, Nominal, YTL, İœlke