Kurutma

düzenle|Haziran 2007

Bir maddeden suyun uzaklaştırılması işlemi. Bir maddede bulunan suyun uzaklaştırılmasını gerektiren nedenler birkaç örnek ile daha iyi anlaşılır. Kuru olmayan bir bileşiğin kantitatif analizi yapılamaz. Nem çekici maddelerin kristallendirilesi zordur. Birçok alkoller su ile sabit sıcaklıkta kaynayan (azeotropik) karışımlar oluştururlar. Bazı katalitik etkiler az miktardaki suyun kalmasından ileri gelir. Halojenürlerin ve daha birtakım orfanik bileşiklerin hidroliz yolu ile bozunmaları damıtılmadan önce iyi kurutulmadıklarından veya kuru halde korunmadıklarından dolayıdır.
Sulu maddelerin sudan ve ana çözeltiden kurtarılması krıistallendirme bölümünde anlatılacaktır. Burada gazların veya sıvıların oluşturdukları homojen veya heterojen falzardan suyun uzaklaştırılması üzerinde durulacaktır. Burada kimyasal reaksiyonlardan veya fizik işlemlerden yararlanılır. Kurutma işleminin kalitatif ya da kantitatif oluş şekli kurutucunun ve kurutulan maddeninn özelliklerine bağlıdır. Bundan başka kurutma şartlarıda etken olarak görülür. 


Kurutucu maddeler: Kurutucu olarak kullanılan maddelerin bazıları su ile bir daha ayrışmaksızın birleşirler.

a.
P2O5 + H2O --> 2H3PO4

Na + H2O --> NaOH + 1/2H2

su molekülleri koordine edilerek bağladıklarından birleşme reaksiyonu iki yönlüdür. Isının arttırılması ve üzerlerindeki basıncın azaltılması ile bağladıkları suyu bırakarak susuz hallerine dönebilirler.

b.


Na2SO4 + 10H2O --> Na2SO4 10H2O

Hidrat üzerindeki buhar basıncı ile ortamdaki su buharı aralarındaki fark reaksiyonun ne yöne yürüyeceğini saptar. (a) reaksiyonu kurutmadır. Ortamdaki su buharı basıncı hidrat üzerindeki su basıncından daha yüksektir. (b) reaksiyonunda ise basınclar arasındaki dengesizlik tam tersine olup burada su bağlanır veya uzaklaşır.
Kurutma sistemleri ve Buhar Basınçları: Laboratuarda kullanılan çeşitli kurutucuların kurutma yöntemleri su molekülünü bağladıktan sonra oluşan sistemler üzerindeki buhar basınçları ile ölçülür.
Aşağıdaki cetvelde değişik kurutma araçları gittikçe azalan etkinlik derecelerine göre sıralanmışlardır. 
Uygun bir kurutmada aşağıdaki özelliklerin bulunması gereklidir. 
a. Etkili kurutucu kullanmak
b. Az kurutucu ile çok su tutmak
c. Hızlı etkili kurutucuyla nemi hızla uzaklaştırmak
d. Kurutulan maddeyi ve kurutucuyu kolaylıkla ayırabilmek. Örneğin; çözücüler icinde çözünmemek v.b.
e. Kurutulacak madde ile etkileşmek, reaksiyon vermemek, kompleks vermek, polimerizasyon, kondensasyon, otooksidasyon gibi reaksiyonları katalizlemek
f. Ekonomik olmak


Kaynaklar

Vikipedi

kurutma

Türkçe kurutma kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. drying, dehydration, desiccation

kurutma

kurutmak eylemi.

kurutma

Türkçe kurutma kelimesinin Fransızca karşılığı.
assèchement [le], séchage [le], desséchement [le], dessiccation [la], essuyage [le]

kurutma

Türkçe kurutma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Entwässerung, Trocknung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kurutma makinesi
6 ay önce

makinesi Tepsili kurutma makinesi Akışkan yataklı kurutma makinesi Pnömatik kurutma makinesi Oda tipi kurutma sistemleri Karıştırmalı kurutma makinesi Püskürtmeli...

Liyofilizasyon
6 ay önce

işlemidir. Dondurarak kurutma, üründen suyu ısı kullanarak uzaklaştıran çoğu geleneksel kurutma yöntemine zıttır. Dondurarak kurutma esnasında kullanılan...

Tuğla
6 ay önce

ve kiremit tesislerinde teknolojinin adlandırılması; kurutma sistemine (doğal kurutma-suni kurutma), üretim yöntemine (emek yoğun-teknoloji yoğun), otomasyona...

Tuğla, Tuğla
Gökçeören Gölü
3 yıl önce

alçak alanda 80–100 cm su bataklıkta birikirdi. 40.000 dönüm bataklığın kurutma işi Fransız Emil Bodovi'ye verilmiştir. Bodovi iki yıl içinde açtığı kanalla...

Atomizasyon
6 ay önce

uygulama sistemlerinde kullanılır. Gıda sektörü Tütsüleme Kurutma Deterjan ve temizlik sanayii Kurutma Metal sektörü Toz metal üretimi (erimiş metalden) Boya...

Kurutulmuş arazi
6 ay önce

alanlardan suyun uzaklaştırılması ile elde edilen topraklardır. Denizden kurutma yöntemi ile arazi kazanan en önemli ülke Hollanda'dır. Polder adı verilen...

Vanilya
6 ay önce

ancak fermentatif bir kurutma sonucunda meydana gelmektedir. Vanilin meyveden glikosit ile bağlı durumdadır. Ancak böyle bir kurutma esnasındaki mayalanma...

Vanilya, Antiller, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Bitki, Java Adası, Liliopsida, Madagaskar, Magnoliophyta, Mayalanma, Meksika
Pirometalurji
6 ay önce

kazanılması hedeflenir. Temel pirometalurjik işlemler: Kurutma Kalsinasyon Kavurma İzabe Rafinasyon Kurutma işlemi, malzeme üzerinde bulunan nemi (kimyasal olarak...