Kuva-I Milliye

Kısaca: Kuva-i Milliye (Güncel Türkçesi: Ulusal Güçler), Anadolunun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir milli direniş örgütlerine verilen isimdir. Kuva-i Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur. ...devamı ☟

Kuva-i Milliye; Yurdun işgali karşısında çeşitli yörelerde ortaya çıkan milli direniş örgütlerine Kuva-i Milliye (Ulusal Kuvvetler) denir. Kuvayi Milliye, Kurtuluş Savaşı`nın ilk savunma kuruluşudur. Günümüz Türkçe 'sindeki anlamı Ulusal Güçler'dir.

Kuvayi Milliye, ülkenin dört bir yanının Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan birliklerince ele geçirildiği, Mondros antlaşması ile ülkeye ağır koşulların dayatıldığı, Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı, herşeyin bitti sanıldığı günlerde, ulusun tepkisi olarak doğan bir halk direnişidir.

Yerel sivil örgütlenmeler, çeteler olarak ortaya çıkan Kuvayi Milliye, düzenli ordulardan oluşan işgalci güçlere karşı, bugünkü deyimiyle, bir gerilla savaşı uygulamıştır. İlk direniş olayları Güneydoğu bölgesinde Fransız'lara karşı görülmüşse de, örgütlü direniş İzmir'in düşmanca ele geçirilmesinden sonra Ege bölgesinde Kuvayi Milliye olarak başlamış ve bağımsız yerel örgütlenmeler olarak Kuvayi Milliye yurdun her köşesine yayılmıştır. Bu bölgesel kuruluşlar, daha sonra TBMM'nin kurulması ile birleştirilmiş ve I. İnönü Savaşı sırasında da düzenli orduya dönüşmüştür.

İlk Kuva-i Milliye kıvılcımı(ilk silahlı direniş) Güney Cephesi`nde Dörtyol`da 19 Aralık 1918`de Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun en önemli nedeni, Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir.

İkinci etkili silahlı direniş hareketi(Örgütlü ilk Kuva-i Milliye hareketi) İzmir`in işgalinden sonra; Kuva-i Milliye hareketini, yurtsever bazı subaylar halkı örgütleyerek Ege Bölgesi`nde resmen başlatmışlardır. Batı Anadolu`daki Kuvay-i Milliye birlikleri düzenli ordu kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan birliklerine karşı vur kaç taktiği ile savaşmıştır. Güney Cephesinde ``(Adana, Maraş, Antep ve Urfa)`` Kurtuluş Savaşını düzenli ve disiplinli Kuva-i Milliye birlikleri yapmıştır.

Kuva-i Milliye`nin Ortaya Çıkmasının NedenleriKuva-i Milliye`nin Sağladığı Faydalar ve Özellikleri

 • Milli Mücadele`nin ilk silahlı direniş gücü olmuşlardır.
 • Mondros Ateşkes antlaşması`ndan sonra Anadolu`nun işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlerdir.
 • Kuvay-ı Milliye birlikleri arasında ilişki az olup, kendi bölgelerini kurtarmaya çalışmışlardır. Tek bir merkeze bağlı değillerdir.
 • Mondros Ateşkes Antlaşması ile terhis edilen askerler de bu harekete katılmışlardır.
 • İşgalci güçlere ve azınlıklara büyük zararlar vermiştir.
 • Düşmanın ilerlemesi yavaşlatmıştır. Yunan ordularının Anadolu`da rahatça ilerlemelerini engellemişlerdir. Türk köylerini Rum ve Ermeni çetelerin saldırılarına karşı korumuşlardır.
 • Halka moral vermiş ve ulusal bilincin gelişmesine katkı sağlamıştır.
 • Düzenli ordu kuruluncaya kadar halkı korumuştur.
 • TBMM`ye karşı başlayan iç ayaklanmaların bastırılmasında çok önemli fayda sağlamıştır.
 • Kurtuluş Savaşı`nın örgütlenmesi için zaman kazandırmıştır.
 • Düzenli ordunun kurulması ve teşkilatlanması ortam oluşturmuştur.
 • Kuvay-ı Milliye, düzenli ordular kuruluncaya kadar TBMM`ye zaman kazandırmış ve ülkede TBMM`nin hakim ve tek güç haline gelmesine ortam hazırlamıştır.
 • Kuva-yı Milliye daha sonra kaldırılarak Düzenli Ordu kurulmuştur ``(8 Ekim 1920).``


Kuva-i Milliye`nin Dağılmasının Nedenleri

 • Askerlik tekniğini yeteri kadar iyi bilmemeleri, dağınık, düzensiz olarak mücadele etmeleri.
 • Düzenli düşman ordularını durduracak güçten yoksun olmaları.
 • TBMM`nin aldığı bazı kararlara karşı gelmeleri.
 • İşgalleri kesin olarak durduramamaları
 • Hukuk devleti anlayışına ters davranarak suçlu gördükleri üyelerini kendileri cezalandırmaları
 • İhtiyaçlarının karşılanmasında zaman zaman halka baskı yapmaları
 • Anadolu`nun kesin olarak işgallerden kurtarılmak istenmesi
Düzenli orduya geçildiği sırada bazı Kuvayi Milliyeciler isyan etmiştir. Demirci Mehmet Efe İsyanı I.İnönü Savaşı`ndan önce, Çerkez Ethem İsyanı ise I.İnönü Savaşı`ndan sonra bastırılmıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

Kuva-i Milliye

Milli Güçler, Milli Kuvvetler

misafir - 5 yıl önce
burada kuva-i milliye ile ilgili gerçekleri tam olarak yazmadığınızı görüyorum meydan louresse ansiklopedisinde okumuştum kuva-i milliye nin başarılarından dolayı halkın kuva-i milliye ye karşı sevgi beslemeleri ve kahraman olarak görmeleri üzerine kuva-i milliye komutanları atatürk tarafından ankara'ya davet ediliyor ve tutuklanıyorlar

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Urfa Muharebesi
3 yıl önce

Urfa Muharebesi ya da Urfa Savunması, Kuva-yi Milliye ile Fransa'nın arasında gerçekleşen ve Kuva-yi Milliye'nin kazandığı muharebe. Ekim 1919'da İngilizlerden...

Soğucak, Yenice
3 yıl önce

sonra başlayan işgaller üzerine, Türk halkı vatanını koruyabilmek için Kuva-i Milliye adı verilen direniş kuvvetleri oluşturmuştur. Batıda başlayan Yunan...

Soğucak, Yenice, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Elektrik
Tuba Erdem
3 ay önce

boşandı. "2071'de Türkiye" 1994-1995 "Eyvah Karım" Oyuncu 1995-1996 "Kuva-i Milliye" Oyuncu 1997-98-2000 "Cyrano De Bergarac" Oyuncu 1998-1999 "Bir Ölünün...

Tuba Erdem, İzmir
Çerkez Ethem Ayaklanması
3 ay önce

onlara 1. Kuva-yi Seyyare adının verilmesi karara bağlanmıştı. Çerkez Ethem bu karara karşı çıkmış, kendi kuvvetlerine Umumi (genel) Kuva-yi Seyyare...

Çerkez Ethem Ayaklanması, Çerkez Ethem Ayaklanması
Aşir Atlı
3 ay önce

Komutanlığı sırasında İzmir Doğu Cephesi Kuvâ-yi Milliye Komutanlığı yaptı. Bu cephede birlikle savaştığı Kuva-yi Seyyare'nin Marmara ve İç Anadolu'daki isyan...

Aşir Atlı, Alaşehir, Antalya, Bursa, Büyük Taaruz, I. Dünya Savaşı, Kilis, Kişi, Kurtuluş Savaşı, Kuvay-ı Milliye, Kütahya
Anzavur Ayaklanması
3 ay önce

Karacabey’i ele geçirdi. Çerkes Ethem ve Danişmentli İsmail Efe komutasındaki Kuva-i Seyyare güçleri, zorlu bir savaşın ardından 16 Nisan 1920'de Anzavur Ahmed’in...

Anzavur Ayaklanması, 16 Nisan, 1919, 1920, 2 Kasım, Ahmet Aznavur, Anzavur Ahmed, Bandırma, Batı Cephesi, Biga, Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
Munis Düşenkalkar
3 ay önce

Bahar Noktası - 2003 Sezuanın İyi İnsanı - 2005 Rumuz Goncagül - 2004 İnsan Denen Garip Hayvan - 1999 Kuva-yi Milliye Bozuk Düzen - 1998 Hacıyatmaz -...

Munis Düşenkalkar, 1967, 29 Mart, Ali Düşenkalkar, Kuva-i Milliye, Rumuz Goncagül, Seray Gözler, Seslendirme, İstanbul, Tiyatro
Esra Bezen Bilgin
3 yıl önce

kariyerine başladı. Kukla tasarımı konusunda eğitim aldı ve Nasreddin Hoca, Kuva-yı Milliye, Bin Varmış Hiç Yokmuş isimli kukla oyunlarında yönetmen yardımcılığı...