Kuva-i Milliye (Güncel Türkçesi: Ulusal Güçler), Anadolunun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir milli direniş örgütlerine verilen isimdir. Kuva-i Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur.

KUVA-I MILLIYE (türkçe) anlamı
1. Milli Güçler
2. Milli Kuvvetler

Kuva-I Milliye hakkında detaylı bilgi

Kuva-i Milliye; Yurdun işgali karşısında çeşitli yörelerde ortaya çıkan milli direniş örgütlerine Kuva-i Milliye (Ulusal Kuvvetler) denir. Kuvayi Milliye, Kurtuluş Savaşı`nın ilk savunma kuruluşudur. Günümüz Türkçe 'sindeki anlamı Ulusal Güçler'dir.

Kuvayi Milliye, ülkenin dört bir yanının Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan birliklerince ele geçirildiği, Mondros antlaşması ile ülkeye ağır koşulların dayatıldığı, Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı, herşeyin bitti sanıldığı günlerde, ulusun tepkisi olarak doğan bir halk direnişidir.

Yerel sivil örgütlenmeler, çeteler olarak ortaya çıkan Kuvayi Milliye, düzenli ordulardan oluşan işgalci güçlere karşı, bugünkü deyimiyle, bir gerilla savaşı uygulamıştır. İlk direniş olayları Güneydoğu bölgesinde Fransız'lara karşı görülmüşse de, örgütlü direniş İzmir'in düşmanca ele geçirilmesinden sonra Ege bölgesinde Kuvayi Milliye olarak başlamış ve bağımsız yerel örgütlenmeler olarak Kuvayi Milliye yurdun her köşesine yayılmıştır. Bu bölgesel kuruluşlar, daha sonra TBMM'nin kurulması ile birleştirilmiş ve I. İnönü Savaşı sırasında da düzenli orduya dönüşmüştür.

İlk Kuva-i Milliye kıvılcımı (ilk silahlı direniş) Güney Cephesi`nde Dörtyol`da 19 Aralık 1918`de Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun en önemli nedeni, Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir.

İkinci etkili silahlı direniş hareketi (Örgütlü ilk Kuva-i Milliye hareketi) İzmir`in işgalinden sonra; Kuva-i Milliye hareketini, yurtsever bazı subaylar halkı örgütleyerek Ege Bölgesi`nde resmen başlatmışlardır. Batı Anadolu`daki Kuvay-i Milliye birlikleri düzenli ordu kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan birliklerine karşı vur kaç taktiği ile savaşmıştır. Güney Cephesinde `` (Adana, Maraş, Antep ve Urfa)`` Kurtuluş Savaşını düzenli ve disiplinli Kuva-i Milliye birlikleri yapmıştır.

Kuva-i Milliye`nin Ortaya Çıkmasının NedenleriKuva-i Milliye`nin Sağladığı Faydalar ve Özellikleri

 • Milli Mücadele`nin ilk silahlı direniş gücü olmuşlardır.
 • Mondros Ateşkes antlaşması`ndan sonra Anadolu`nun işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlerdir.
 • Kuvay-ı Milliye birlikleri arasında ilişki az olup, kendi bölgelerini kurtarmaya çalışmışlardır. Tek bir merkeze bağlı değillerdir.
 • Mondros Ateşkes Antlaşması ile terhis edilen askerler de bu harekete katılmışlardır.
 • İşgalci güçlere ve azınlıklara büyük zararlar vermiştir.
 • Düşmanın ilerlemesi yavaşlatmıştır. Yunan ordularının Anadolu`da rahatça ilerlemelerini engellemişlerdir. Türk köylerini Rum ve Ermeni çetelerin saldırılarına karşı korumuşlardır.
 • Halka moral vermiş ve ulusal bilincin gelişmesine katkı sağlamıştır.
 • Düzenli ordu kuruluncaya kadar halkı korumuştur.
 • TBMM`ye karşı başlayan iç ayaklanmaların bastırılmasında çok önemli fayda sağlamıştır.
 • Kurtuluş Savaşı`nın örgütlenmesi için zaman kazandırmıştır.
 • Düzenli ordunun kurulması ve teşkilatlanması ortam oluşturmuştur.
 • Kuvay-ı Milliye, düzenli ordular kuruluncaya kadar TBMM`ye zaman kazandırmış ve ülkede TBMM`nin hakim ve tek güç haline gelmesine ortam hazırlamıştır.
 • Kuva-yı Milliye daha sonra kaldırılarak Düzenli Ordu kurulmuştur `` (8 Ekim 1920).``


Kuva-i Milliye`nin Dağılmasının Nedenleri

 • Askerlik tekniğini yeteri kadar iyi bilmemeleri, dağınık, düzensiz olarak mücadele etmeleri.
 • Düzenli düşman ordularını durduracak güçten yoksun olmaları.
 • TBMM`nin aldığı bazı kararlara karşı gelmeleri.
 • İşgalleri kesin olarak durduramamaları
 • Hukuk devleti anlayışına ters davranarak suçlu gördükleri üyelerini kendileri cezalandırmaları
 • İhtiyaçlarının karşılanmasında zaman zaman halka baskı yapmaları
 • Anadolu`nun kesin olarak işgallerden kurtarılmak istenmesi
Düzenli orduya geçildiği sırada bazı Kuvayi Milliyeciler isyan etmiştir. Demirci Mehmet Efe İsyanı I.İnönü Savaşı`ndan önce, Çerkez Ethem İsyanı ise I.İnönü Savaşı`ndan sonra bastırılmıştır.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Kuva-i Milliye maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İrade-i Milliye

İrade-i milliye, 14 eylül 1919 yılında Sivas’da yayınlanmaya başlayan bir gazetedir. Başından sonuna kadar Milli Mücadele’nin yanında olmuş, vatansever gazetelerden biridir. haftada iki kez yayınlanan bu gazete, ilk sayısında Milli Mücadele’nin gerekçelerini yayınlamıştır. ...

Kuvva-i Milliye

Kuva-yi Milliye Önemi

Kuva-i İnzibatiye

Kuva-i İnzibatiye yada Hilafet Ordusu olarak da bilinir. Kurtuluş Savaşı`nda İstanbul Hükümeti`nin TBMM Hükümeti`ne karşı kurduğu, yarı resmi askeri örgüt.

Kuva-yi Milliye

Kuva-yi Milliye(Osmanli latin: Kuvva-i Milliye]): (Güncel Türkçeyle: Ulusal/Milli Güçler), Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun ...

Kuvay-ı Milliye

Kuva-yi Milliye Önemi

Kuvayi Milliye

Kuva-yi Milliye Önemi

Kuvay-i İnzibatiye

HİLAFET ORDUSU olarak da bilinir.Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul Hükümeti'nin TBMM Hükümeti'ne karşı kurduğu, yarı resmi askeri örgüt.Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Sivas Kongresi'nde kurulduktan sonra hızla güçlenmesi ve yeni bir siyasal güç odağı olarak ortaya ...

Cemiyet-i Müderrisin

Cemiyet-i Müderrisîn, 15 Şubat 1919'da dönemin önde gelen din ve öğretim üyeleri tarafından kurulmuş olan ilmî bir dernektir.

Kuva-yi İnzibatiye

Kuva-i İnzibatiye (Osmanlıca: قوا انضباطيّه Kuvâ-i İnzibâtiyye, Hilafet Ordusu), Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul Hükümeti'nin Kuva-yi Milliye'ye karşı kurduğu, yarı resmi askeri örgüt. İngiltere, Damat Ferit hükümeti'ne 7 Nisan 1920 tarihinde Hilafet Ordusunun ...

Ali Fuat Cebesoy

Fuat Cebesoy, (d. 23 Eylül 1882, İstanbul – ö. 10 Ocak 1968). Türk asker ve siyaset adamı.

Said Nursi

Said Nursî (d. 5 Ocak - 12 Mart 1878, Hizan, Bitlis, Osmanlı Devleti[3] - ö. 23 Mart 1960, Şanlıurfa, Türkiye) İslam âlimi, Risale-i Nur Külliyatı'nın yazarı ve Risale-i Nur hareketinin kurucusu. Medrese hocası Molla Fethullah Efendi tarafından verilen "Bediüzzaman" (Zamanın en ...

Türk Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı (İstiklal Harbi), 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kazanan devletlerce paylaşılmasına karşı Türk ulusunun verdiği mücadeledir.

Yararlı Dernekler

Azınlıkların, özellikle Rumlar'ın İstanbul'a İtilaf kuvvetlerinin gelişinden sonra taşkın davranışlarından söz etmiştik. Osmanlı İmparatorluğu çöktüğüne göre "Büyük Yunanistan"ı gerçekleştirmek olanağı doğmuştu. 1814 yılında kurulmuş bulunan "Etniki Eterya" ...

Ali Fuad Cebesoy

ALİ FUAD CEBESOY Türk asker ve siyaset adamı. 1882’de İstanbul’da doğdu. Ferik İsmail Fazıl Paşanın oğlu, 93 Harbi komutanlarından Müşir Mehmed Ali Paşanın torunudur. 1902’de Harp Okulunu, 1905’te Harp Akademisini bitirdi. 1907’de kolağası (önyüzbaşı) oldu. ...