Laboratuvar

Kısaca: Laboratuvar Çeşitli maddeler, alet, cihaz ve tertibatlar kullanılarak deney, araştırma ve incelemelerin yapıldığı yer. Modern teknolojinin icabı olarak doğmuş olan kimya, fizik, biyoloji ve malzeme laboratuvarları önce yeni tecrübe ve araştırma yapılması, sonra da üretimin kontrolünü sağlamak maksadıyla kurulmuştur. Geçen yüzyılda laboratuvarlar gittikçe artan bir hızla çoğalmış olup, aynı zamanda her bilim dalına girme imkanını da sağlamıştır. Bugün laboratuvarlarda çalışanlar, karmal ...devamı ☟

laboratuvar
Laboratuvar

Laboratuvar Çeşitli maddeler, alet, cihaz ve tertibatlar kullanılarak deney, araştırma ve incelemelerin yapıldığı yer. Modern teknolojinin icabı olarak doğmuş olan kimya, fizik, biyoloji ve malzeme laboratuvarları önce yeni tecrübe ve araştırma yapılması, sonra da üretimin kontrolünü sağlamak maksadıyla kurulmuştur.

Geçen yüzyılda laboratuvarlar gittikçe artan bir hızla çoğalmış olup, aynı zamanda her bilim dalına girme imkanını da sağlamıştır. Bugün laboratuvarlarda çalışanlar, karmalı bir ihtisas örgüsüne göre ayrı ayrı vazifeler yüklenmişlerdir. Umumiyetle bir araştırma merkezi, birbirinden ayrı belirli görevlere sahip birçok laboratuvardan meydana gelir. Başka bir ifade ile, yarım asır öncesine varıncaya kadar ilmi gelişmede müstakil bir yeri olan laboratuvar, bugün de tecrübi ilmi araştırmaların temel direği olmakta devam etmektedir.

Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ülkemizde hemen her lise ve ortaokulda mevcut olup, üniversitelerimizde yüksek ihtisas laboratuvarları da vardır. Keşif ve buluşların çoğalmasının yolu laboratuvarların bol olması, içlerinin de zengin ve modern techizatla donatılmasından geçer.

Uzay laboratuvarları, insan ve eşyanın ağırlıksız hale geldiği, feza ortamında istenen ilmi deney, gözlem ve işlemler için gerekli alet ve malzemeyi ihtiva eden uzay araçlarıdır. Bu araçlar insanlı olarak kullanıldığı gibi, gerektiğinde insansız bir uzay aracından da uzay laboratuvarı olarak faydalanmak mümkündür. İnsanlı uzay laboratuvarları, aletlerle yapılan deney ve gözlemlere astronotların şahsi gözlem ve tecrübelerinin eklenebilmesi, laboratuvarda ortaya çıkabilecek arızaların astronotlar tarafından giderilebilmesi açısından, insansız uzay laboratuvarlarından daha elverişlidir. Ancak araçta astronot bulundurmanın çok tehlikeli veya imkansız olduğu hallerde, mesela güneş çevresinde, radyasyon kuşağında, kızgın bir planet yüzeyinde veya uzayın derinliklerinde incelemede bulunmak istediğimiz zaman, insansız uzay laboratuvarları kullanmak mecburiyeti ortaya çıkar.

Uzay laboratuvarları, fevkalade pahalıya mal olan, uzayda arızalanabilen, istenen yörüngede güçlükle tutulabilen hatta (vaktiyle Skylab’ın başına geldiği gibi) tehlikeli şekilde yeryüzüne düşüp parçalanabilen araçlardır. Bundan dolayı akla şöyle bir soru gelebilir: Öyleyse uzay laboratuvarlarına neden ihtiyaç duyuluyor? Bunun cevabı, uzay şartlarının deney ve gözlemlerin yapılabilmesi bakımından iki büyük avantaj sağlamasıdır. Bu iki avantaj; boşluk (vakum) ve ağırsızlık yahut çekimsizliktir.

Boşluk; laboratuvarın yükseldiği yörüngede, dünyayı saran atmosfer tabakasının olmamasından ileri gelir. O yükseklikte, atmosferden olsa olsa, arasıra araca çarpan birkaç gaz molekülünden ibaret çok düşük bir “kırıntı” kalmış olabilir. Böyle bir durumda bile, uzayda sağlanan vakum bizimyeryüzünde en mükemmel aletlerle sağlayabileceğimiz vakumdan kat kat üstündür.

Çekimsizlik ise, yörüngede bulunan uzay aracında, merkezkaç kuvvetin çekim kuvvetini dengelemesinden ileri gelmektedir. Zaten bu iki kuvvetin birbirini dengelemesi uzay aracının, uzay boşluklarında kaybolmadan veya dünyaya düşüp parçalanmadan yörüngesi etrafında dönmesini sağlamaktadır. Gerçekten de uzay laboratuvarlarında çekim gücünün dünyadakinin binde birine indiği, araç içinde bulunan insan ve eşyanın hemen hemen ağırlıksız hale geldiği gözlenmiştir.

Boşluk ve çekimsizlik; yeryüzünde gerçekleştirilmesi imkansız olan pekçok deney, gözlem ve işlemlerin yapılabilmesini sağlamaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

laboratuvar

Türkçe laboratuvar kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. laboratory

laboratuvar

bilimsel ve teknik araştırmalar, çalışmalar için gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu yer.

laboratuvar

Türkçe laboratuvar kelimesinin Fransızca karşılığı.
laboratoire [le]

laboratuvar

Türkçe laboratuvar kelimesinin Almanca karşılığı.
Labor n

laboratuvar

1 . Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer:
"Fizik labaoratuvarı."-
2 . Dil laboratuvarı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

laboratuvar Resimleri

Laboratuvar
2 yıl önce

laboratuvarları gösterebiliriz: Mekanik test laboratuvarı Film veya fotoğraf laboratuvarı Bilgisayar laboratuvarı Tıbbi veya medikal laboratuvarlar Kimya...

Dexter'ın Laboratuvarı
5 yıl önce

Dexter'ın Laboratuvarı, Rus asıllı çizer Genndy Tartakovsky tarafından yapılan Annie Ödüllü Amerikan animasyon televizyon dizisidir. Yapımcı Cartoon Network...

Laboratuvar araştırması
5 yıl önce

Laboratuvar araştırması, yapay olarak oluşturulan bir çevre veya ortamda ve denetimli koşullar altında neden – sonuç ilişkilerinin bulunmasına yönelik...

Laboratuvar araştırması, Anket, Belgesel, Bilimsel, Gözlem
Los Alamos Ulusal Laboratuvarı
5 yıl önce

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı (daha önce farklı zamanlarda Site Y, Los Alamos Laboratuvarı, ve Los Alamos Bilimsel Laboratuvar olarak bilinen), Los Alamos...

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı
5 yıl önce

Kaliforniya'da kurulan bilimsel araştırma laboratuvarıdır. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'nın finanse ettiği laboratuvar Kaliforniya Üniversitesi, Bechtel...

Ev faresi
2 yıl önce

ortamlarda yaşayan ev faresinden türetilmiş olan laboratuvar fareleri ise hem en sık kullanılan laboratuvar memelisi, hem de biyoloji ve tıpta önemli model...

Ev faresi, Taksonomi, 1758, Alt cins, Alt familya, Alt oymak, Alt sınıf, Alt takım, Alt tür, Alt âlem, Alt şube
Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı
5 yıl önce

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL) Oak Ridge, Tennessee'de bulunan çok programlı bir bilim ve teknoloji ulusal laboratuvarıdır. UT-Battelle tarafından...

Cavendish Laboratuvarı
4 yıl önce

Cavendish Laboratuvarı, Cambridge Üniversitesi fizik enstitüsünde bulunmaktadır. Hidrojeni bulan kişi olarak tanınan İngiliz doğa bilimcisi Henry Cavendish'in...

Cavendish Laboratuvarı, 1731, 1810, 1873, Cambridge Üniversitesi, Henry Cavendish, Hidrojen, Kuruluş, Kurum, Taslak, İngiliz