Lejyon I Macriana Liberatrix

Lejyon I Macriana liberatrix ("Macer'in özgürleştiricileri"), 68 yılında Vali Lucius Clodius Macer tarafından Afrika'dan toplanan Roma lejyonu. Lejyonun toplanma amacı Lejyon III Augusta ile birlikte İmparator Nero'ya karşı ayaklanmış olan Hispania Tarraconensis valisi Galba'ya destek vermektir.

'Lejyon I Macriana liberatrix''' ("Macer'in özgürleştiricileri"), 68 yılında Vali Lucius Clodius Macer tarafından Afrika'dan toplanan Roma lejyonu. Lejyonun toplanma amacı Lejyon III Augusta ile birlikte İmparator Nero'ya karşı ayaklanmış olan Hispania Tarraconensis valisi Galba'ya destek vermektir. Bu esnada Nero intihar etmiş ve yerine Galba geçmiştir. Ancak Macer'e güvenmeyen İmparator, kendisine karşı isyan edeceği korkusuyla Macer'i 69 yılındaki Dört İmparator Yılında öldürmüştür. Macer'in ölümünün ardından I Macriana liberatrix lejyonu dağıtılmıştır. Lejyonun arması bilinmemektedir. Ayrıca bkz. * Roma Lejyonları Listesi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Lejyon I Macriana Liberatrix ilgili konular

 • Osmanlı Padişahları doğum yerleri

  I. Osman Söğüt (') Orhan Gazi ' I. Murad Bursa (') I. Bayezid Edirne (') I. Mehmed Edirne (') II. Murad Amasya...
 • Kütüb-i sitte

  Altı kitap anlamına gelmektedir. En sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilen Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Nesai, Sünen-i Tirmizi,
 • Dört İmparator Yılı

  Dört İmparator Yılı, adını 69 yılında birbiri ardınca Roma İmparatorluğu tahtına çıkan Galba, Otho, Vitellius ve Vespasian adlı imparat
 • Mühendishane-i Berr-i Hümayun

  Mühendishane-i Berr-i Hümayun, İstanbul Teknik Üniversitesi`nin eski adıdır. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun 1773 yılında III. Mustafa dönemi
 • Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti

  Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti veya Cezayir-i Bahr-i Sefid Beylerbeyliği, Ege Denizi'ndeki Oniki Ada'nın oluşturduğu Osmanlı eyaletine verilen ad
 • Hendese-i Mülkiye

  Hendese-i Mülkiye, 1883 yılında kurulmuştur. Mühendishane-i Berr-i Hümayundaki kılıçhanelerden birisi boşaltılıp Hendese-i Mülkiye öğre
 • Lejyon I Macriana liberatrix

  Lejyon I Macriana liberatrix ("Macer'in özgürleştiricileri"), 68 yılında Vali Lucius Clodius Macer tarafından Afrika'dan toplanan Roma lejyonu.
 • Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn

  Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eski adıdır. Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn, 1795 yılında III.
 • İ (anlam ayrımı)

  ;I* I - veya ı , Türk alfabesisinin 10. harfidir.* İ - veya i , Türk alfabesisinin 11.
 • Spiridon Mavroyeni

  Spiridon Mavroyeni Paşa (d. 1817 - ö. 1902), Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in özel hekimi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocası, Cemiyet-i Tı