Lenguistik

Dil bilimi, lengüistik veya lîsaniyat; dilleri dil bilgisi, söz dizimi (sentaks) ve fonetik gibi çeşitli açılardan yapısal olarak inceleyen bilim dalı.
Genel (veya kuramsal) dil bilimi dillerin yapılarını (dil bilgisi) ve anlamlarını (anlam bilimi) inceler.

Lenguistik

Lenguistik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dilbilim

İlgili konuları ara

Yanıtlar