Lesotho

Kısaca: Lesotho Krallığı, (Muso oa Lesotho) Güney Afrika'da bir ülkedir. Ülkenin tamamı Güney Afrika Cumhuriyeti toprakları ile çevrilidir. ...devamı ☟

Lesotho
Lesotho

Lesotho HaritasıLesotho'nun konumu
Lesotho'nun konumu
Afrika kıtasında etrafı tamamen Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevrili bağımsız bir krallık. Güney Afrika Cumhuriyeti topraklarının ortasında kurulmuştur. Güney-kuzey doğrultusunda en geniş yeri ortalama 515 km, batı-doğu doğrultusunda en geniş yeri ise 432 kilometredir.

Tarihi

Lesotho ilk olarak 19. yüzyıl başlarında, Zulu ve Matabete kabilelerinin akınlarıyla dağıtılan kabilelerin geri kalanlarını birleştirmeyi başaran, Moshesh isimli bir başkanın liderliğinde tarih sahnesinde göründü. Boer çiftçilerinin 1868 yılındaki korkunç saldırısı üzerine, Moshesh İngiliz himayesini kabul etti. 1884 tarihinden itibaren İngiltere tarafından Basutholand ismiyle idare edildi. 1959 yılında ülke, içişlerinde bağımsız oldu. Bu yıldan sonra ülkenin büyük politik grupları, şiddetli bir bağımsızlık mücadelesine başladılar. Bu mücadelelerin sonunda, 4 Ekim 1966’da Lesotho, istiklale kavuştu. Aynı sene 17 Ekim’de Birleşmiş Milletlere kabul edildi. Lesotho ayrıca, İngiliz Milletler Cemiyetinin de bir üyesidir. Güney Afrika Cumhuriyeti kendi toprakları içindeki ülkenin kontrolünü kolaylıkla sağlayacağı için, Lesotho’nun bağımsızlığını tanıdı. 1986 Ocağında askeri bir darbe ile Tümgeneral Justin Metsinolekhaya ülkenin yönetimini elegeçirdi. Askeri yönetim hala iş başındadır. Askeri yönetim demokrasiye dönüşün ilk adamı olan genel seçimleri Kasım 1993’te yapılmasını kararlaştırdı.

Fiziki Yapı

30.355 km2 lik bir yüzölçüme sahip olan Lesotho, iki bölgeye ayrılır: Batıdaki düz araziler bölgesi ve doğudaki engebeli dağlık bölge.

Batı kesimindeki düz araziler, deniz seviyesinden yaklaşık 1200 m yüksekliktedir. Buradaki topraklar, erozyonla ciddi bir şekilde aşınmıştır.

Doğudaki engebeli dağlık bölgede, 3.350 metreye kadar yükselen Drakensberg Sıradağları uzanır. Bu dağlardan, Güney Afrika’nın en büyük nehirleri olan Tugela ve Orange nehirleri doğar. Bu nehirler, ülkenin sınırlarını aştıktan sonra Güney Afrika Cumhuriyeti topraklarını sulayarak, Atlas Okyanusuna dökülür.

Ülkenin Kuzeydoğu kesimindeki yüksek yaylada, ülkenin en yüksek dağı olan Thabana Nitlenyana (3.482 m) vardır.

İklim

Düz arazilerde sıcaklık yazın 32°C ile kışın -7°C arasında değişir. Dağlık bölgede sıcaklık farkı daha da büyük olup, kışın sıcaklık ekseriya -16°C’a kadar düşer ve şiddetli kar yağışları görülür. En çok ekim ve nisan ayları arasında yağmur yağar. Değişiklikler arz eden yağış miktarı ortalaması, yılda yaklaşık 700 mm’dir. Ülkede arasıra vaki olan kuraklıklar, bazı bölgelerde ağaçların tamamen kesilmesinin sonucudur.

Tabii Kaynaklar

Küçücük bir ülke olan Lesotho, tabii kaynaklar bakımından fakirdir. Dağlık arazilerde, kontrolsuz ağaç kesimi ve keçi gibi hayvanların yetiştirilmesi, ülkeyi bitki örtüsünden mahrum bırakmış ve çok ağaçları ve fundalıkları yok etmiştir. Elmasın dışında işletilebilecek maden yatağı bilinmemektedir.

Nüfus ve Sosyal Hayat

1.795.000 nüfusa sahib olan Lesotho halkının büyük çoğunluğunu Basotholar (% 99) meydana getirir. Ülkede az da olsa bir miktar Avrupalı, melez ve Asyalı bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu km2 başına 42 kişidir. Lesotho halkının çoğu, yılda 3 ila 9 ay Güney Afrika madenlerinde çalışır. Herhangi bir zamanda 120.000 ila 200.000 Lesotholu ülkesinde değildir. İşçilerin dışarıda çalışması gençleri öğretimden mahrum bırakmakta, aile hayatını yıkmaktadır. Nüfusun % 75’i Hıristiyan, kalanı Putperesttir.

İlkokullardaki çocuk yüzdesi bakımından Afrika’da en yüksek orana sahip olan, okuma-yazma oranı % 50 ila % 55 arasındadır. Eğitim ve öğretim, devlet tarafından sağlanır. Yüksek tahsil, başşehir Maseru’nun 20 km uzağında bulunan Roma şehrindeki üniversitede yapılır. Üniversitede okuyan öğrenci sayısı 300 civarındadır. İngilizce ve Lesotho iki resmi dil olup, yerliler Lesotho lisanını konuşur.

Siyasi Hayat

4 Ekim 1966’da istiklaline kavuşan Lesotho, kralın geniş yetkilere sahip olduğu anayasal monarşi ile yönetilir. Yasama meclisi; kral, senato ve millet meclisinden meydana gelir. Senato, 22 tane esas ve 11 tane kral tarafından tayin edilen üyelerden müteşekkildir. Millet meclisi genel seçimle beş yıl için seçilen 60 milletvekilinden ibarettir. 1986’da bir darbe ile başa geçen askeri yönetim bütün yetkileri elinde tutmaktadır. Lesotho, İngiliz Milletler Cemiyetine (Commenwealth) ve Birleşmiş Milletler Teşkilatına üyedir.

Ekonomi

Lesotho’nun ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Nüfusun büyük bir kısmı tarımla uğraşır. Buğday, mısır, süpürgedarısı yetiştirilen belli başlı tarım ürünleridir. Ekonomide büyük yeri olan hayvancılık da ülkede yapılmaktadır. Hayvan olarak koyun, keçi ve sığır yetiştirilir. Ülke topraklarının ancak 2.600 km2lik bir kısmı tarıma elverişlidir. Toprak erezyonu, devamlı bir problem olmaktadır.

Ülkede sanayi yok denecek kadar azdır. Mum fabrikası, et konserve fabrikası, soğuk hava depoları gibi küçük sanayi tesisleri vardır. Ticaret ve sanayide Amerikan sermayesi önemli bir rol oynar.

Lesotho ticaretin büyük çoğunluğunu ekonomik bakımdan bağımlı olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti ile yapmaktadır. İhraç ürünlerinden darı, elmas ve hayvansal ürünler ya Güney Afrika Cumhuriyetine veya bu ülke yoluyla başka ülkelere satılır. İthalatını da aynı şekilde sağlamaktadır.

Engebeli arazi ulaşım ve nakliyatı zorlaştırmaktadır. Ülkenin büyük kesiminde yük hayvanları, hala tek nakliye vasıtasıdır. Atlılara mahsus 2.575 km’lik yol vardır. Karayollarının uzunluğu 2.081 km’dir. Havayolu ve demiryolu ile de küçük çapta ulaşım yapılmaktadır.

Linkler

http://bayrak.turkcebilgi.com/Lesotho Lesotho bayrağı

Lesotho

İngilizce Lesotho kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Lesotho (país del sur de Africa)

Lesotho

İngilizce Lesotho kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Lesotho, état d'Afrique australe

Lesotho

İngilizce Lesotho kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Lesotho, Staat im Süden Afrikas

Lesotho

İngilizce Lesotho kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. Lesotho (stato del sud Africa)

Lesotho

İngilizce Lesotho kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Lesoto (país no sul da África)

Lesotho

Fransızca Lesotho kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. Lesotho, state in southern Africa

Lesotho

Almanca Lesotho kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. state in southern Africa

Lesotho

Flemenkçe Lesotho kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Lesotho, state in southern Africa

Lesotho

İngilizce Lesotho kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Lesotho (staat in Zuid-Afrika)

Lesotho

n. state in southern Africa n. Lesotho, state in southern Africa n. Lesotho, state in southern Africa

Lesotho

Almanca Lesotho kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. lesoto (m)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lesotho Haritaları

dunya uzerinde Lesotho nerede.png
dunya uzerinde Lesotho nerede.png