Ligand

Kısaca: Ligand aşağıdaki anlamları taşıyabilir: ...devamı ☟

Ligand aşağıdaki anlamları taşıyabilir: * Ligand , koordine kovalent bağ aracılığıyla bir veya daha çok elektronunu bir veya daha çok merkez atom veya iyona veren, atom, iyon veya fonksiyonel grup. * Ligand , reseptörlere bağlanan hücre dışında bir bileşik.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ligand (biyokimya)
6 yıl önce

afiniteli ligand bağlanması ligand ile reseptörü arasında daha yüksek güçlerin oluşmasının sonucudur. Yüksek afiniteli bağlanmalarda ligand, bağlanma...

Ligand (kimya)
3 yıl önce

inorganik kimyadaki anlamıyla ligandlar hakkındadır. Biyokimyadaki anlamı için Ligand (biyokimya) maddesine bakınız Kimyada bir ligand, merkezî bir metale bağlanan...

Koordinasyon bileşiği
3 yıl önce

adlandırılır. Merkez atomu çevreleyen iyon veya moleküllere ligand adı verilir. Ligandlar genellikle merkez atoma koordine kovalent bağ (çiftleşmemiş...

Koordinasyon bileşiği, Elektron, Metal, Ligand, ,
Reseptör (biyokimya)
3 yıl önce

reseptörler, ligand bağlanıp aktive olunca, genelde hücre çekirdeğine girip orada gen ifadesini ayarlar. Ligand bağlanması bir denge sürecidir. Ligandlar, kütle...

Dişlilik
6 yıl önce

bağlardaki elektronlar merkez atoma ait olmakla beraber, metal-ligand bağ tek bir ligand atomuna ait değildir. Haptisite sayısı, komşu atomlara ait elektronlardan...

Delta
3 yıl önce

Fark işleci Modüler diskriminant işleci Simetrik fark işleci Delta(ligand) > bkz. Ligand (biyokimya) Delta, Notch signaling pathway olarak adlandırılan,...

Delta, Yunan alfabesi, Nil Nehri
Oktahedral moleküler geometri
3 yıl önce

ligand alan teorisinin temelidir. Serbest bir iyondan oktahedral bir kompleksin oluşumu üzerine çakışıklık kaybına kristal alan bölünmesi veya ligand...

Salen ligandları
6 yıl önce

oktahedral (düzgün sekizyüzlü) şeklinde olur. 27 Aralık 2007 tarihli Salen Ligand adındaki İngilizce Wikipedia Maddesi9 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine...

Salen ligandları, Aldehit, Bakır, Kimya, Metal, Nikel, Taslak, Salisilik, Etilendiamin