Lisp

Kısaca: Kullanımda olan en eski ve en güçlü programlama dillerinden biri. Lisp, John McCarthy'in 1958'de icad ettiği dilden türetilmiş birçok dile verilen genel ad ise de, günümüzde çoğunlukla ANSI Common Lisp'in kısa adı olarak kullanılır. Diğer yaygın lehçeleri Emacs Lisp (elisp), Scheme, ve AutoCAD'in Autolisp'idir. ...devamı ☟

Kullanımda olan en eski ve en güçlü programlama dillerinden biri. Lisp, John McCarthy'in 1958'de icad ettiği dilden türetilmiş birçok dile verilen genel ad ise de, günümüzde çoğunlukla ANSI Common Lisp'in kısa adı olarak kullanılır. Diğer yaygın lehçeleri Emacs Lisp (elisp), Scheme, ve AutoCAD'in Autolisp'idir.

Lisp lehçesi Scheme, MIT'de lisans öğrencilerine ilk programlama dersi olarak öğretilmektedir. Bu derste Bilgisayar Programlarının Yapısı ve Okuması (Structure and Interpretation of Computer Programs) kitabı kullanılır. Dersin başında öğrencilere geometri ile coğrafya arasında nasıl bir ilişki varsa, programlama ile bilgisayar arasında da böyle bir ilişki olduğu anlatılmaktadır.

Lisp

1. anlamı peltek konuşma. yanlış telaffuz. peltek konuşmak. telaffuz edememek.
2. anlamı peltek konuşmak. pelteklik.

Lisp

Lisp İngilizce anlamı ve tanımı

Lisp anlamları

  1. (v. i.) To speak with imperfect articulation; to mispronounce, as a child learning to talk.
  2. (v. t.) To utter with imperfect articulation; to express with words pronounced imperfectly or indistinctly, as a child speaks; hence, to express by the use of simple, childlike language.
  3. (v. t.) To speak with reserve or concealment; to utter timidly or confidentially; as, to lisp treason.
  4. (v. i.) To pronounce the sibilant letter s imperfectly; to give s and z the sound of th; -- a defect common among children.
  5. (v. i.) To speak hesitatingly with a low voice, as if afraid.
  6. (noun) The habit or act of lisping. See Lisp, v. i., 1.
  7. (v. t.) To pronounce with a lisp.

Lisp tanım:

Kelime: lisp
Söyleniş: 'lisp
İşlev: verb
Kökeni: Middle English, from Old English -wlyspian; akin to Old High German lispen to lisp
intransitive senses
1 : to pronounce the sibilants \s\ and \z\ imperfectly especially by turning them into \th\ and \[th]2 : to speak falteringly, childishly, or with a lisp
transitive senses : to utter falteringly or with a lisp
- lisp·er noun

Lisp

İngilizce Lisp kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. ceceo; susurro v. cecear; susurrar s. procesador de lista, lenguaje de alto nivel empleado en aplicaciones de inteligencia artificial

Lisp

İngilizce Lisp kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. zézayement; zozotement, pronocitaion incorrecte des lettres sifflantes comme le "S" ou le "Z" v. zozoter; zézayer n. langage LISP, langage de traitement de listes, langage pour le traitement de textes (informatique)

Lisp

İngilizce Lisp kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Lispeln v. lispeln n. Sprache zur Textbearbeitung

Lisp

İngilizce Lisp kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. pronunzia blesa, blesità, (pop) lisca; (fig) fruscio, mormorio v. essere bleso, avere la lisca s. (inform.) lingua per la elaborazione di elenchi, lingua per la elaborazione di testo

Lisp

İngilizce Lisp kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. ceceio, pronúncia do ''s'' com a língua apoiada nos dentes v. cecear, pronunciar o ''s'' com a língua aoiada nos dentes s. linguagem de processamento de textos

Lisp

f. peltek konuşmak, telaffuz edememek i. peltek konuşma, yanlış telaffuz

Lisp

İngilizce Lisp kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. het slissen, slis ww. slissen zn. LISP, een programmeertaal voor het bewerken van lijsten of tekst

Lisp

n. speech impairment in which the letters "S" and "Z" are incorrectly pronounced v. speak with lisp, pronounce the sounds "S" and "Z" as "TH" n. language for processing lists, language for text processing (Computers)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kent Pitman
6 yıl önce

yapmanın yanı sıra ANSI Common Lisp'i standartlaştıran altkomitede de çalıştı. ANSI Common Lisp olarak bilinen belgeyi ve Common Lisp HyperSpec isimli belgeyi...

Kent Pitman, ANSI, Common Lisp, ISO, Lisp, Macsyma, Scheme, Usenet, í–zgür yazılım
Emacs
2 yıl önce

kullanıcılara kolayca kişiselleştirme ve geliştirme imkânı veren Mocklisp isimli Lisp türevi betik dili destekliyordu. 1984'e kadar özgürce dağıtılan bu uygulamanın...

Emacs, 1981, 1984, 1991, 2006, Betik, C, Düzenli ifadeler, GNU, GPL, Java programlama dili
Clojure
3 yıl önce

Clojure (telaffuz: kılojur) Lisp programlama dilinin lehçelerinden bir tanesidir. Clojure genel amaçlı bir programlama dilidir ve fonksiyonel programlamayı...

AutoLISP
2 yıl önce

AutoLisp, Lisp programlama dilinden türemiş bir makro dili olup, AutoCAD yazılımında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bilinen makro dillerinin yanı...

Yorumlanan programlama dili
2 yıl önce

çalıştırılır (Python, Ruby, Java, Lisp, BASIC, AWK gibi). Bununla beraber kimi dillerde bu iki özelliğe de rastlamak mümkündür (Lisp, C, Ocaml ve Python'da olduğu...

Yorumlanan programlama dili, AWK, Ada, Algol, BASIC, C, Delphi, Derleyici, JavaScript, Java programlama dili, Kaynak kodu
Maxima
2 yıl önce

GNU Maxima özgür yazılım modeline göre geliştirilmiş, Common Lisp (CL) dili ile yazılmış bilgisayar destekli cebir sistemidir (BCS). Maxima dünyanın ilk...

Maxima, Common Lisp, Emacs, GNU, Lisp, Macsyma, Özgür yazılım, TeXmacs, Bilgisayar destekli cebir sistemi
Logo (programlama dili)
2 yıl önce

kullanılan, çok kipli bir bilgisayar programlama dilidir. Bu dil Lisp'e çok benzer ve parantezsiz Lisp olarak adlandırılır. Eğitimde "problem çözmeye yönelik"...

Scheme
2 yıl önce

Guy Lewis Steele Jr. ve Gerald Jay Sussman tarafından geliştirilmiş bir Lisp lehçesidir. Çok az sayıda programlama kuralıyla anlatımlar oluşturulmasını...

Scheme, IEEE, Lisp, İngilizce, Gerald Jay Sussman, Guy Lewis Steele Jr.