Luviler

Kısaca: Luviler Anadolu'da yaşamış Hint Avrupa kökenli bir halk, MÖ 1000. Hititlerin akrabaları oldukları düşünülüyor ve kendilerine has dilleri bulunurdu. ...devamı ☟

Luviler
Luviler

Luviler Anadolu'da yaşamış Hint Avrupa kökenli bir halk, MÖ 1000. Hititlerin akrabaları oldukları düşünülüyor ve kendilerine has dilleri bulunurdu.

filz - 6 ay önce
x

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Luvi Krallığı
3 yıl önce

birlikte Luviler'in Pisidia bölgesinde Arzavalarla yaşayıp; Luvi Krallığının MÖ 2. bin yılda Apasa'da kurulduğu tahmin edilmektedir. Luviler, Bronz Çağı...

Luvice
6 yıl önce

Tarihsel Adlar, Bilge Umar. Kayıp Yazılar ve Diller, Johannes Friedrich. Luviler: Anadolu'nun Gizemli Halkı, H. Craig Melehert, Ç:Barış Baysal-Çiğdem Çidamlı...

Hattiler
3 yıl önce

ki kendilerini Nesili olarak adlandıran bu grubun yanı sıra Anadolu'da Luviler ve Palalar adı ile tanınan gruplar vardı. Zaten filologlar Hatti sözcüğünü...

Hititler, Anadolu, Hattuşa
Anadolu hiyeroglifleri
6 yıl önce

Hititçe değil Luvice olduğu kanıtlandı ve ardından bazı İngilizce kaynaklarda Luvi hiyeroglifi olarak anılmaya başlandı. Son zamanlarda ise bu yazı sistemi...

Hilakku
6 yıl önce

ile Antalya illeri arasındaki dağlık toprakları kaplıyordu . Hititler Luviler Aramiler Demir Çağı Bronz Çağı ^ Trevor Bryce, The Peoples and Places of...

Işıkçılık
3 yıl önce

hareketi "Alevî" teriminin eski bir Anadolu uygarlığı olan Luvilerden geldigini, ve Luvi sözcüğünün Hitit dilinde "Işık İnsanları" anlamına geldiğini...

Likçe
6 yıl önce

Likya dili, MÖ 2. binyıldan itibaren kayda geçmiş selefleri Hitit dili ve Luvi dili gibi Hint Avrupa dillerinin Anadolu alt grubuna dahildir. MÖ 600 ila...

Larissa (Aiolis)
6 yıl önce

ekiyle biten birçok kent arasında Larissa da sayılmaktadır. Larissa'nın Luviler ya da benzer dil konuşan halklar tarafından kurulduğu düşünülüyor. Strabon'un...