Mabed

Mabed Bir inanca bağlı olanların, belirli zamanlarda topluca veya tek başına ibadet ettikleri, özel olarak yapılan binalar. İbadet yapmak için toplanılan yerlere “Mabed” veya “İbadethane” denir. Yahudilerin mabedlerine Sinagog ve Havra, Hıristiyanlarınkine; “Kilise” ve “Bi'a” veya “Savme'a”, Müslümanların mabedine “Mescid” ve “Cami” denir (Bkz. Cami). Mabedlerde; ibadet yapılır. Dinin emir ve yasakları öğretilir. Zamanımızda mabedlerde konuşan vazifeliler iki şey üzerinde durmaktadırlar. ...

MABED (türkçe) anlamı
1. bkz. mabet

Mabed hakkında bilgiler

Mabed Bir inanca bağlı olanların, belirli zamanlarda topluca veya tek başına ibadet ettikleri, özel olarak yapılan binalar. İbadet yapmak için toplanılan yerlere “Mabed” veya “İbadethane” denir. Yahudilerin mabedlerine Sinagog ve Havra, Hıristiyanlarınkine; “Kilise” ve “Bi'a” veya “Savme'a”, Müslümanların mabedine “Mescid” ve “Cami” denir (Bkz. Cami). Mabedlerde; ibadet yapılır. Dinin emir ve yasakları öğretilir. Zamanımızda mabedlerde konuşan vazifeliler iki şey üzerinde durmaktadırlar.

1- Parlak, yaldızlı sözlerle, acıklı hikayelerle, kahramanlık destanları ile, nağmeli, hazin okumalarla, hatta çalgı ve hoparlörlerle, dinleyicileri rikkate, heyecana getirmek, kalbleri, gönülleri alarak, onların teslim olmalarını, bir gayeye sürüklenmelerini sağlamak.

2- Dinin icaplarını, emirlerini, yasaklarını öğretmek ve bunlara uyulmasını sağlamak.

Bugün Hıristiyanların kiliselerinde ve Yahudilerin havralarında, yalnız birinci iş yapılmakta, kalblerin, ruhların değil de, nefislerin, düşüncelerin birleştirilmesine çalışılmaktadır. Dini vecibeler olarak da eski din adamlarının koydukları ve her zaman, her yerde başka olan şeyler öğretilmektedir. Bunun için, kiliseler, havralar; bir mabed değil, insanları belli düşüncelerin esiri haline getiren bir politika, bir konferans yeri gibidir. Cami ve mescidlerde ikinci husus üzerinde titizlikle duranlar, insanlığa hizmette bulunarak onlara din ve dünya rahatlığı için lüzumlu bilgileri öğretmektedirler. İslam dininde cami veya mescid denilen binaların mimari tarz ve üslublarından, tezyinatından ve şekle ait diğer özelliklerinden ziyade, oralarda yapılan işlerin İslamiyete tam uygun olması mühimdir. İslamiyete uymayan işlerin yapıldığı ibadete, çalgı, müzik vs. ile vaaz ve nasihatlere, dine uymayan söz ve davranışların karıştırıldığı yerler, cami ve mescid hükmünden çıkar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yoni

Yoni (Sanskrit, f., योनि, yoni) vajina, rahim anlamına gelen bir Tantra kavramıdır ve fallus anlamına gelen lingamın tamamlayıcısıdır. Kutsal geçit, köken veya kutsal mabed anlamında da kullanılır. Bugün Neotantra'larda da kullanılmaktadır. Sözcük, bunların dışında ...

Cami

Müslümanların ibadet yeri. İbadet yapmak için toplanılan yerlere "mabed" veya "ibadethane" denir. Müslümanların mabedine "mescit" ve "cami"; Yahûdilerinkine "sinagog" ve "havra"; Hıristiyanların mabedine de "kilise" denir. Lügatta cami; toplayan, toplayıcı demektir. Müslümanların ...

Hac

Eski Yunanlılar yazgılarını öğrenmek için Apollon kâhinine başvurmak üzere Delfi'ye (Delphoi veya Delphi) veya Asklepios'tan şifa dilemek üzere Epidauros'a giderlerdi. Yahudiler yılda bir defa Kudüs'e, Müslümanlar ise Kabe'yi

İslamiyet

Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim bulunmak, selamete ulaşmak" vb. anlamlara gelen bir mastardır. İslam Hz. Muhammed (s.a.v)'e Allah ...

Piramit

Piramit Eski Mısırlılar tarafından kraliyet mezarları olarak inşa edilen kare tabanlı, üçgen kenar yüzleri en zirvede birleşen tipik bir duvar işçiliğine sahip mimari yapı.

Hitit

Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler'in, MÖ 3000'li yılların sonunda, 2000'li yılların başında küçük gruplar halinde Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girdikleri en kabul gören tezlerdendir. Tezlerden bir diğeri ...