Mabed

Kısaca: Mabed Bir inanca bağlı olanların, belirli zamanlarda topluca veya tek başına ibadet ettikleri, özel olarak yapılan binalar. İbadet yapmak için toplanılan yerlere “Mabed” veya “İbadethane” denir. Yahudilerin mabedlerine Sinagog ve Havra, Hıristiyanlarınkine; “Kilise” ve “Bi'a” veya “Savme'a”, Müslümanların mabedine “Mescid” ve “Cami” denir (Bkz. Cami). Mabedlerde; ibadet yapılır. Dinin emir ve yasakları öğretilir. Zamanımızda mabedlerde konuşan vazifeliler iki şey üzerinde durmaktadırlar. ...devamı ☟

Mabed
Mabed

Mabed Bir inanca bağlı olanların, belirli zamanlarda topluca veya tek başına ibadet ettikleri, özel olarak yapılan binalar. İbadet yapmak için toplanılan yerlere “Mabed” veya “İbadethane” denir. Yahudilerin mabedlerine Sinagog ve Havra, Hıristiyanlarınkine; “Kilise” ve “Bi'a” veya “Savme'a”, Müslümanların mabedine “Mescid” ve “Cami” denir (Bkz. Cami). Mabedlerde; ibadet yapılır. Dinin emir ve yasakları öğretilir. Zamanımızda mabedlerde konuşan vazifeliler iki şey üzerinde durmaktadırlar.

1- Parlak, yaldızlı sözlerle, acıklı hikayelerle, kahramanlık destanları ile, nağmeli, hazin okumalarla, hatta çalgı ve hoparlörlerle, dinleyicileri rikkate, heyecana getirmek, kalbleri, gönülleri alarak, onların teslim olmalarını, bir gayeye sürüklenmelerini sağlamak.

2- Dinin icaplarını, emirlerini, yasaklarını öğretmek ve bunlara uyulmasını sağlamak.

Bugün Hıristiyanların kiliselerinde ve Yahudilerin havralarında, yalnız birinci iş yapılmakta, kalblerin, ruhların değil de, nefislerin, düşüncelerin birleştirilmesine çalışılmaktadır. Dini vecibeler olarak da eski din adamlarının koydukları ve her zaman, her yerde başka olan şeyler öğretilmektedir. Bunun için, kiliseler, havralar; bir mabed değil, insanları belli düşüncelerin esiri haline getiren bir politika, bir konferans yeri gibidir. Cami ve mescidlerde ikinci husus üzerinde titizlikle duranlar, insanlığa hizmette bulunarak onlara din ve dünya rahatlığı için lüzumlu bilgileri öğretmektedirler. İslam dininde cami veya mescid denilen binaların mimari tarz ve üslublarından, tezyinatından ve şekle ait diğer özelliklerinden ziyade, oralarda yapılan işlerin İslamiyete tam uygun olması mühimdir. İslamiyete uymayan işlerin yapıldığı ibadete, çalgı, müzik vs. ile vaaz ve nasihatlere, dine uymayan söz ve davranışların karıştırıldığı yerler, cami ve mescid hükmünden çıkar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Mabed

bkz. mabet

misafir - 8 yıl önce
Aslında yukarıda yazıyor ama mabet kelimesi bir inanca mensup ibadethanelere denir. Mesala Müslümanların mabedi Camilerdir yada mescitlerdir. Hıristiyanların mabetleri ise kiliselerdir. Kelimenin gerçek yazımı ise; "mabet" şeklindedir.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tapınak
3 yıl önce

Tapınak, ibadethâne ya da mâbet; yüce bir varlığa tapınılan ve bazı diğer dinî ritüellerin gerçekleştirildiği kutsal yapı. Öztürkçe sözcüğü tapmak kökünden...

Tapınak, Tapınak
Süleyman Mabedi
3 yıl önce

Tanah'ta Süleyman'ın Mabedi veya Birinci Mabed, günümüzde Kudüs'ün Eski Şehri'deki Tapınak Dağı'nda İÖ 964'te yapımına başlanmış ve İÖ 957'de bitirilmiş...

Süleyman Mabedi, Ağlama Duvarı, Babilliler, Kudüs, Kurban, Yahudi, Yahudilik, İncil
Kudüs Tapınağı
3 yıl önce

gecikmeden sonra tapınak MÖ 516 yılında tamamlanabilmiştir. Tapınak tepesindeki mabed 150m x 50m ölçülerindeydi.. İkinci tapınak, General Titus komutasındaki...

Kudüs Tapınağı, Yahudilik, 132, 135, 2000, 2003, 2004, 2007, 27 Aralık, 363, 70
Selman Ağa Camii
6 yıl önce

esintilerini yansıtmaktadır. Mabedin duvarları taş ve tuğla ile yapılmıştır.Çatısı, minberi ve son cemaat yeri ahşaptır. Mabedin kıble tarafına ve sağına...

Ağlama duvarı
3 yıl önce

meydana gelir. Yüksekliği toprak seviyesinden itibaren 18 m olup 6 metresi mabed alanının seviyesini aşmaktadır. Taşlardan bazılarının uzunluğu 12 m, yüksekliği...

Ağlama Duvarı, Ağlama Duvarı
Mihrap
3 yıl önce

İmrân Suresi, 3/37) Namaz kılınan yer ve mabed anlamında olmak üzere ise şöyle geçmektedir: "Zekeriyya mabedde (Mihrâb) namaz kılarken, melekler ona şöyle...

Mihrap, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Ansiklopedi, Ayasofya Camii, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh
Moda Camii
3 yıl önce

Moda Camii, Gülbahçesi Camii de denilen mabedin yerinde bir zamanlar çeşitli güllerin yetiştiği bir bahçe vardı. 1962’de buraya Moda Camii yapılmış ve...

Moda Camii, 1962, 1982, Mimarlık, Taslak, Hattat Hamit
Kıraât
6 yıl önce

okunuş şeklinin imamları şunlardır: Nâfi bin Abdurrahmân (698-785) Ebu Mabed İbn Kesir (665-738) Ebu Amr bin Alâ (689 -771) Ebu Amr İbn Zekvan (789 -857)...