mihrap

câmi, mescit ve namazgâhlarda, kıble yönünü gösteren ve imamın cemaat önünde durarak namaz kıldırmasına mahsus olan yer. Bunlar, câmilerde kıble tarafındaki duvara oyuk şeklinde yapılır. Yukarı tarafında bir kitâbe yazılıdır. Bu kitâbeler, Kur’ân-ı kerîm’den seçilmiş âyet-i kerîmelerin tamamı veya bir bölümüdür. Üstü açık olan namazgâhlarda bu mihrap yeri, dikili bir taşla gösterilir ve bunun üzerinde de aynı yazı bulunur.

MIHRAP (türkçe) anlamı
1. cami
2. mescit gibi yerlerde kâbe yönünü gösteren
3. duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk ya da girintili yer.
umut bağlanan yer.
MIHRAP (türkçe) anlamı
4. 1 . Cami
5. mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren
6. duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer:
7. Cennetten
8. cehennemden bahseden ihtiyar imamı
9. mihrabın yanındaki kürsüye çıkardı.- Ö. Seyfettin.
10. 2 . mecazUmut bağlanan yer:
11. Bir mihrap istiyorum
12. önünde diz çökmeye .- B. K. Çağlar.
MIHRAP (türkçe) ingilizcesi
1. n. altar,
MIHRAP (türkçe) fransızcası
1. autel [le]
MIHRAP (türkçe) almancası
1. die Gebetsnische

Mihrap hakkında bilgiler

Mihrap cami, mescit ve namazgahlarda, kıble yönünü gösteren ve imamın cemaat önünde durarak namaz kıldırmasına mahsus olan yer. Bunlar, camilerde kıble tarafındaki duvara oyuk şeklinde yapılır. Yukarı tarafında bir kitabe yazılıdır. Bu kitabeler, Kur’an-ı kerim’den seçilmiş ayet-i kerimelerin tamamı veya bir bölümüdür. Üstü açık olan namazgahlarda bu mihrap yeri, dikili bir taşla gösterilir ve bunun üzerinde de aynı yazı bulunur.

İlk zamanlarda, kıble yönü renkli bir çizgi veya üzerinde belirli işaretler bulunan bir taşla gösterilirdi.

Resulullah’ın (sallallahü aleyhi ve sellem) Mekke’deki evinin Suffasındaki kalın direklerden yapılmış olan mihrabının kıblesi Kudüs’tü (Bkz. Kıble). Medine’ye Hicretten sonra yapılan Mescid-i Seadet (veya Mescid-i Nebi)in mihrabı da yine Kudüs’e doğruydu. Kabe’nin arkada kalması, Peygamber efendimizin kalbinde üzüntü uyandırmakta olduğundan, Hicretin ikinci yılında nazil olan ayet-i kerimede emredildiği üzere Müslümanların kıblesi, Kabe’ye çevrilmiştir. (Bkz. Kabe)

Mihrap, Kabe’ye çevrilmiş olmak şartıyle, her İslam diyarının mimarisine göre çeşitli şekiller almıştır. Selçuklulardan itibaren cami ve mescit planlarında mihrap, bazan binadan çıkıntı şeklinde veyahut duvar içine girintili bir tarzda yapılmıştır. Osmanlılar devrinde, daha büyük boyutlu camiler yapılınca, mihraplar da inceltilerek yükseltilmiştir.

Mihraplar, devirlerine göre yüksek bir şekil almış; taşları, istalaktitli girintileri, yan sütunları fevkalade sanatkarane surette çinilerle bezenmiş olduğu gibi, alçı kabartma süslemeli yahut mermerden ve bazan ahşap oyma süslemeli olarak yapılmıştır. Çinilerle süslü Bursa Yeşil Caminin ve Edirne Muradiye Camiinin mihrapları birer şahaserdir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mihrap, Nizip

Mihrap, Gaziantep ilinin Nizip ilçesine bağlı bir köydür.

Pieta

Pietà, kucağında ölü İsa Mesih'i tutan Meryem Ana heykelidir. Fransız Piskopos Jean Bilheres, Pietà’yı 1498'de, San Pietro'daki mezarı için sipariş etmiştir.

Altar

Altar, adak adanan ve kurban kesilen dini yapı. Özellikle antik dinlerde yaygın olan ''altar''lar, Musevilik ve Hristiyanlıkta da önemli bir yere sahiptir. Altarlar, mimari açıdan da önemli yapılardır.